รวมเพล...สันทนาการ

รวมเพลง...สันทนาการ

เพลงนันทนาการใช้ประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

เพลงจัดกลุ่มสัมพันธ์

                   การใช้เพลงเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สามารถกระทำให้สมาชิกปฏิบัติตามได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีดนตรีประกอบเสียงเพลงด้วยแล้ว ยิ่งทำให้สมาชิกเกิดควาเพลิดเพลิน

สนุกสนาน และผ่อนคลายความตึงเครียดในการอบรมสัมมนาได้ดี เพลงส่วนใหญ่จะเป็นเพลงนันทนาการ    ซึ่งมีลักษณะดังนี้

 1. เนื้อเพลงสั้น ร้องง่าย เมื่อนำมาสอนสมาชิกสามารถจำเนื้อร้องและร้องเพลงนั้นได้ ในระยะเวลาอันสั้น เนื้อเพลงไม่หยาบคาย
 2. จังหวะและทำนองเพลงจะสนุกสนาน เร้าใจ มีความหมาย ช่วยสร้างบรรยากาศ ให้สมาชิกอยากร่วมร้องเพลงไปด้วยกัน
 3. สามารถนำเพลงบางเพลงมาใช้ในการจัดรูปแบบการเล่นเป็นเกมได้ เช่น เพลงวิ่งแข่ง เพลงรื่นเริงดนตรี เป็นต้น
 4. เป็นเพลงที่ใช้ในการเข้าสู่การอบรม ทำความรู้จัก สร้างความคุ้นเคย เช่น เพลงสวัสดี เพลงเพื่อนฉัน เพลงเพื่อนรัก เป็นต้น
 5. เป็นเพลงที่สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ฝังใจ จำจำ เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรม อบรม สัมมนา เช่น เพลงสุขสันต์วันอบรม เพลงยินดีที่รู้จัก เพลงอาลัยลา เพลงคำมั่นสัญญา เป็นต้น
 6. เป็นเพลงเสริมสร้างด้านความมีระเบียบ วินัย และเคารพซึ่งกันและกัน เช่น เพลงตรงต่อเวลา เพลงเรียงลำดับ เป็นต้น

ขั้นตอนการนำเพลงนันทนาการมาใช้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

 1. บอกชื่อเพลง
 2. บอกเนื้อเพลงให้พูดตามทีละวรรค  2-3 เที่ยว
 3. สอนทำนองโดยร้องให้ฟังก่อน 1 -2  เที่ยว
 4. ให้ร้องตามทีละวรรค 2 – 3 เที่ยว
 5. ให้ร้องพร้อม ๆ กัน
 6. ใส่จังหวะโดยการปรบมือ ใช้กลองหรือครื่องดนตรีอื่น ๆ
 7. สอนท่าทางประกอบ  (ถ้ามี)
 8. เทคนิคพิเศษอื่น ๆ เช่น การใช้สัญญาในการลด-เพิ่ม ความดังของเสียงการใช้สัญญาณให้ ลด-เพิ่ม ความเร็วของจังหวะ เป็นต้น  เทคนิคการเป็นผู้นำร้องเพลงนั้นกล่าวสรุปคือ ต้องแม่นเนื้อ แม่นทำนอง ร้องชัด ซัดสายตา ท่าทางดี  มีเทคนิค    

   **********************************

 เพลงเพื่อเตรียมความพร้อมและทักทาย 

 วัตถุประสงค์ของเพลงเพื่อเตรียมความพร้อมและทักทาย 

 1. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน หรือผู้เข้าอบรมสัมมนาได้เกิดความตื่นตัว กระตือรือร้น
 2. เพื่อสร้างบรรยากาศสุนกสาน ครื้นเครง
 3. เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งมิตรภาพ ได้ร้องเพลงร่วมกัน และกล่าวกันด้วยการร้องเพลง ตลอดจนได้แสดงท่าทางประกองเพลงพร้อมกัน
 4. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ของผู้เรียนหรือผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมสัมมนา ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป

 โอกาสในการใช้ 

 1. ใช้เป็นกิจกรรมแรกในการอบรม ประชุม สัมมนา โดยใช้เวลา ประมาณ 10 นาที
 2. ใช้ในตอนต้นของชั่วโมงหลังจากพักรับประทานอาหารว่าง หรืออาหารกลางวัน

  การจัดกลุ่มเพลง  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1  เพลงร้องเรียกเพื่อรวมกลุ่มสมาชิก   เพื่อเป็นการโหมโรงร้องเรียก  กระตุ้นเตือนให้สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ซึ่งอยู่ภายนอกยังไม่ได้เข้ามาภายในห้องประชุมหรือบริเวณที่จัดไว้ให้รีบเข้ามา เพราะใกล้เวลาที่จะดำเนินกิจกรรมในช่วงต่อไปแล้ว  โดยใช้เวลาประมาณ 5 – 10 นาที

กลุ่มที่ 2  เพลงทักทายสมาชิก  เพื่อแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบกับสมาชิกที่มาร่วมกิจกรรมด้วยกัน เสริมสร้างบรรยากาศแห่งมิตรภาพ  และสร้างความสนุกสนานครื้นเครง รวมทั้งเพื่อกล่าวคำทักทายกันด้วยการ้องเพลง  โดยใช้เวลาประมาณ 5 – 10 นาที

กลุ่มที่ 3  เพลงเตรียมความพร้อมแข่งขันกระหว่างกลุ่ม  เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความ

สนุกสนาน สดชื่น กระปรี้ กระเปร่า โดยจัดให้มีการเคลื่อนไหวหรือทำท่าทางประกอบเพลง หรือจัดให้มีการแข่งขันเป็นกลุ่ม เพื่อสร้างความตื่นเต้นเร้าใจ และมีชีวิตชีวา ก่อนที่จะเข้ารับการอบรม หรือฟังบรรยายในเรื่องอื่นต่อไป  โดยใข้เวลาประมาณ  5 – 10 นาที

 *******************************

   กลุ่มที่ 1

 เพลงร้องเรียกเพื่อรวมกลุ่มสมาชิก

 เพลง  ตรงต่อเวลา

                        ตรงต่อเวลา                             พวกเราต้องมาให้ตรงเวลา       

 ตรง ตรง ตรง เวลา                                         พวกเราต้องมาให้ตรงเวลา

เราเกิดมาเป็นคน                                             ต้องหมั่นฝึกตนให้ตรงเวลา

วันคืนไม่คอยท่า                                              วันเวลาไม่เคยคอยใคร (ซ้ำ)

********************

เพลง  รอ

                        รอฉันรอเธออยู่             แต่ไม่รู้เธออยู่หนใด

เธอจะมา    เธอจะมาเมื่อไร                              นัดฉันไว้ทำไมไม่มา

ฉันเป็นห่วง ฉันเป็นห่วงตัวเธอ                       อย่าให้เก้อ  ชะเง้อคอยหา

นักไว้ทำไมไม่มา (ซ้ำ)                                     โอ้เธอจ๋า  อย่าช้าเร็วหน่อย

รีบหน่อย  รีบหน่อย   รีบหน่อย                        เร่งหน่อย  เร่งหน่อย  เร่งหน่อย

                                    **********************

                                                                เพลงมองหา

            มอง มองหา  ขวัญตาเจ้าอยู่แห่งใด      มอง มองไป ขวัญใจทำไม่ไม่มา

เธอบอกให้พี่มารอ                                           โอ้หนอช่างเป็นไปได้

เป็นเพราะเหตุอันใด                                        ขวัญใจทำไมไม่มา (ซ้ำ)

            มองเสียจนเก้อ                                     คู่รักเธอนั้นคือใครกัน

มอง มองไปจิตใจไหวหวั่น (ซ้ำ)                     คู่รักฉันคล้ายกันกับเธอ (ซ้ำ)

                                    ***********************

                                                            เพลง   อยู่ไหน

                ผู้นำอยู่ไหน                                                          มัวทำอะไร  ให้รีบมา

อย่าได้รอช้า ให้เนิ่นนานไป                                             พวกเราผู้นำ  ของชาติไทย

ทำอะไรให้ตรงเวลา           

                 ชิ  ชิ  ชะ  ชะ  ละมัวทำเดิน                            อย่ามัวหลงเพลิน   ชมพฤกษ์ไพร

ก้ม   ก้ม  เงย  เงย   มัวทำอะไร                                       รู้ไหม    เพื่อนคอย

                                                ***************************

    เพลง  เฮฮาร่วมใจอบรม

                                เอ้า  ฮา  เฮฮา  ชักช้าอยู่ใย                     เอ้า  ฮ้า  ฮ้า  ไฮ้ เรารีบไปให้ตรงเวลา

เอ้า ฮิ ฮิ  ฮิ   เร็วเข้าซิเขามีใหม่มา                                 เอ้า  ฮา  เฮฮา    รีบเร่งเข้มาหาสุขฤทัย

เอ้า  ฮ้า  ฮ้า  เฮ้ย  โอ้เพื่อนเอย  เฉย  เมยทำไม    เอ้  ฮิ  ฮิ ฮิ   เร็วเข้าซิมัวรีรอใคร

ชักช้าอยู่ใย       เวลาสิ้นไปเพราะใครไหนกัน..............

                        เฮ้..............พร้อมใจมาเรียน                 ฮา...........พากเพียรบากบั่น

มกซิคน  มากซิเร็วพลัน  ถึง   วันเวลา.................อบรม         

                                                **************************

                                                            เพลง   เรียงลำดับ

            เรียง  มาเรียงลำดับ   ลำดับ  ๆ  ก่อนหลัง         คนน่าชัง   (ซ้ำ)  มาทีหลังไม่เรียงลำดับ

มาก่อน  ต้องอยู่ข้างหน้า    มาช้าต้องอยู่ถัดไป             จำไว้น่ะคนไทย   (ซ้ำ)

ระเบียบ   วินัย    เป็นสิ่งสำคัญ   (ซ้ำ)

  ;;;;;;;;;

     กลุ่มที่   2

    เพลงทักทายสมาชิก

       เพลง  สวัสดี

            สวัสดี  สวัสดี  วันนี้  เรามาพบกัน  เธอกับฉัน พบกัน สวัสดี

                                    *******************

        เพลง  ด้วยแรงศรัทธา

ออกจากบ้านมา                                    ด้วยแรงศรัทธาของเราก็เจอกัน   

สนุกสนานสำราญ     และสุขสันต์                             เรียนเล่น ด้วยกัน ทุกวัน เราสุขใจ

 จะอยู่แห่งไหน หัวใจ ยังผูกพัน                                  อยู่ไกล…..กัน หัวใจยัง….ใฝ่หา

                        เมื่อเรา จากกัน                                                แต่ความผูกพัน   ของเราไม่เสื่อมคลาย

จากเพียงตัวหัวใจไม่ห่างไกล                                      ความหลัง  ฝังใจ  รักให้แก่กัน

ไม่เคยลืมรัก  ที่เคยผูกพัน                                          สิ่งที่ฝัน…นั่นจง  ประสบเอย....

                        **************************

เพลง  เพลงวันนี้ยินดี

                        วันนี้ยินดี    ที่เราได้มาพบกัน              วันนี้ยินดี   ที่เราได้มาพบกัน

ยินดี  ยินดี   ยินดี         มาเถิดมา                                  เรามาร่วมสนุก

ปลดเปลื้องความทุกข์ ให้มันสิ้นไป                            มาเถิดมา    เรามาร่วมจิต

ช่วยกันคิดทำ    ให้การ  อบรม    เจริญ

                                                *************************

                                                 เพลง  ยินดีที่รู้จัก

                        ยินดีที่รู้จัก                               ท่านที่รักขอเชิญร่วมจิต

เรารักกันฉันท์มิตร                                           รักสนิทเหมือนพี่น้องกัน

                        ยินดีที่รู้จัก                               ท่านที่รักขอร่วมใจมั่น

ขอให้ผูกสัมพันธ์                                             เพื่อรักกันให้นานเถิดเอย

                                                ***********************

                                                เพลง   พักแรม

                        วันนี้รื่นเริง   สำราญสุขสันต์อุรา         พวกเราได้มา   มาอยู่ค่ายพักแรม

เราร้อง  เรารำ   ยามเมื่อมาพักแรม                               สบายคล้ายคืนจันทร์แจ่ม

พักแรมสุขสันต์อุรา   (ซ้ำ)

                                                *********************               

เพลง  เจอะกันสวัสดี

                        ฉันและเธอ เจอกัน                   แทบทุกวันเลยเชียว

เมื่อเจอกันเราทักกัน                                        เพื่อสมานไมตรี

ยิ้มให้กันทีไร                                                   สุขฤทัยเปรมปรีดิ์

ได้พูดจาพาที                                                   สวัสดีเพื่อนเอย

                                                ***********************

                                                เพลง   เจอะกันสุขใจ

                        เจอะกันวันนี้สุขใจ                  สบายดีหรือบอกมา

ห่างเธอฉันเหงาอุรา                                         ร้องรำดีกว่า  ร้องรำดีกว่า  วันนี้สุขใจ

                                                ***********************

                                                เพลง   เดี๋ยวเดียว

            เดี๋ยวเดียว  เจอกกันประเดี๋ยวเดียว  (ซ้ำ)     สนิทสนม กลมเกลียว  เดี๋ยวเดียวก็รักกันได้

แปลกใจ   เรารักกันได้อย่างไร   (ซ้ำ)                    เรารักกันได้  เพราะ  การอบรมอย่างเดียว

                                                *******************

                                                เพลง   พบกันวันอบรม

                        สวัสดีวันนี้มาพบกัน                           ต่างสุขสันต์สำราญและเริงร่า

จุดมุ่งหมายของเราที่ได้มา                                           เพื่อศึกษาค้นหาข้อเท็จจริง

                        สุขฤทัยที่ได้มาพบกัน                         ความสุขนั้นสำราญกันทั่วหน้า

ไม่มีความสุขใดในโลกา                                             ที่จะมาพบได้เท่าเสียงเพลง

                        มาพวกเราร่วมกันเพื่ออบรม                ความระทมทั้งหลายจงเว้นว่าง

มาเถิดหนาพวกเราทั้งนายนาง                                     อย่าอำพรางมีใจให้ต่อกัน

                        เสร็จอบรมพวกเราคงดีใจ                   สุขสดใสทุกคนคงเหมือนข้า

จากกันไปอาลัยในเพื่อนยา                                          อีกไม่ช้าเราคงได้พบกัน

                        ลัน  ลัน  ลา  ลัน  ลา  ลา  ลา  ลา............................................

                                                ***********************

                                                เพลง   ช่างโชดคี

            ช่างโชคดีวันนี้มาพบเธอ  (ซ้ำ)                                    ฉันดีใจจริงนะเออมาพบเธอสุขใจ

เธอนั้นอยู่สบายดีหรือไร  (ซ้ำ)                                     มาร้องเพลงเพลินฤทัยให้หัวใจสุขสำราญ

            ปรบมือกันไปกันให้พร้อมเพรียง  (ซ้ำ)            ยกมือไว้ส่ายหัวเอียงให้พร้อมเพรียงตามกัน

แล้วหมุนกลับ ปรับตัวเสียให้ทัน  (ซ้ำ)                       มือเท้าเอว  ซอยเท้าพลัน ให้พร้อมกันเถิดเอย

เพลง   ฟ้าราตรี

                        ค่ำนี้ฟ้ามี  พระจันทร์  ส่องหล้า           ทอแสง  งามตา……สู่ฟากฟ้า  ราตรี 

อบรม….  รุ่นนี้                                                             สุขเกษมเปรมปรีดิ์  สุขฤดี  ชื่นบาน

                        โน่นพี่  นี่น้อง  เรามาร้องเพลงกัน      เพลิดเพลิน  ใจฉัน  ฟ้ามีสวรรค์  รำไร 

เราไม่เกียจคร้าน   เราทำงาน  ร่วมใจ  (พร้อม)             ตบมืออย่าช้าประสานใจเราสุขใจจริง ๆ  (ซ้ำ)

                                                            ***********************

เพลง  เพื่อน

            เพื่อน…เพื่อนไม่เคยทิ้งเพื่อน                           ยามร่วมงาน  เราเหมือน  มีหัวใจ  เดียวกัน  เพื่อน…เพื่อนไม่ลืม สัมพันธ์                                               ยามร่วมงาน  เราฝัน  สารพัน  เพื่อนเอย

            กินน้ำ ร่วมแก้ว  ร่วมขัน…                              กินข้าว  หม้อเดียวกัน  มันจังเลย

 ความทุกข์ เราต่าง  เปิดเผย…                                     สุขทุกข์  ใดเลย  เพื่อนกัน

                                                            ******************************

เพลง  ยิ้มกันนะ

            ยิ้ม  ยิ้ม  กันเถิดนะ  ยิ้ม..แล้วพาคลายเศร้า        ยิ้ม  พาให้คลายเหงา  ยิ้ม..พาเราเพลินใจ

ยิ้ม..พาให้สุขล้ำ  ทำเรื่องยากเป็นง่าย               ยิ้มให้กัน  เมื่อใด  เรื่องร้าย  จะกลายเป็นดี  (ซ้ำ)

                                                            **************************

เพลงร่วมเฮฮา

            ร่วมเฮฮา  เมื่อเรามาเจอะกัน (ซ้ำ)                                ไม่รู้เป็นอย่างไร ๆ ๆ ใจมันผูกพัน

อยู่ใกล้กัน ความสัมพันธ์เรามากมี  (ซ้ำ)                                  ไม่รู้เป็นอย่างไร ๆ ๆ ใจมันผูกพัน

เมื่อจากกัน อย่าลืมสัมพันธไมตรี (ซ้ำ)                                       ไม่รู้เป็นอย่างไร ๆ ๆ ใจมันผูกพัน

จำใจลา เมื่อถึงครา จากกัน (ซ้ำ)                                                 ไม่รู้เป็นอย่างไร ๆ ๆ ใจมันผูกพัน

                                                            ****************************

กลุ่มที่  3

เพลงเตรียมความพร้อมแข่งขันระหว่างกลุ่ม

   

เพลง   ผู้นำร่าเริง

                        มาสนุกเถิดหนา                                   ผู้นำคนดีของไทย

มาสนุกเถิดหนา                                                           ผู้นำคนดีของไทย

ไชโย..........ไชโย........                                                 ไยโย   -  ไชโย    -   ไชโย

                                                ********************

                                                            เพลง  เยาวชนคนเก่ง

                        เยาวชน   เยาวชน   คนเก่ง                   ลองเปล่ง   เสียงดัง   พร้อมกัน

ไชโย  ไชโย  เท่านั้น  (ซ้ำ)                                           เรามาช่วยกันเปล่งเสียงสุดแรง

ไชโย  ไชโย   ไชโย  ไชโย    ไชโย

                                                ********************

 เพลง  สามัคคีร่วมใจ

                        สามัคคีร่วมใจ                                     เร็วไว  ช่วยกันทำ  การงาน  ด้วยความสำราญ  เริงใจ มาช่วย  กันหนาทรามวัย                            จะได้เสร็จ เร็วไว   ใคร  ใคร  ก็พา  กันยกย่อง

                                                ***********************

 เพลง  ซื่อบื้อ

            เรามา อบรม ครั้งนี้                  ร้องเพลงให้ดัง สักหน่อย  (ซ้ำ)

ถ้าหากว่าใครไม่ร้องเราจะว่าดังนี้          ซื่อบื้อ…ซื่อบื้อ…ซื่อบื้อ ๆ ๆ

              *******************

เพลง   ไก่ซิ่ง

ไก่ที่บ้านฉัน มันขันได้ ไพเราะดี         โก่งคอแล้วขัน ฟังเสียงลั่น ธรณี  (เอ๊กโอ๊ก ต๊าก บ๊าก)

ยามเดิน  เยื้องย่างมา สองตาวาว มองสาวคู่ใจ      เดินโดดเดี่ยวไป สุดเหงาใจจริงนะไก่เอย     

  (ล่า…ลา…ล้า…ลา…            ลา…ล่า…ลา…ล่า…ล้า..)

                                                **********************

 เพลงตบมือ

            ตบมือ  เปาะ ๆๆ  กระทืบเท้า  ปัง ๆ ๆ   ลุกขึ้นยืน แล้วนั่ง  ส่งเสียงดัง เฮ้ เฮ้

                                                *************************

เพลงร่วมใจ

                        พวกราเหล่าหญิงชาย  จงมาพร้อมใจ                             ร้องเพลงกันดีกว่า  (ซ้ำ)

ลั่น    ลา    ๆ    ๆ   ๆ     ……………

                                                ***********************

           เพลงเพื่อสร้างความคุ้นเคย  และทำความรู้จักกัน

 

วัตถุประสงของเพลงเพื่อสร้างความคุ้นเคย และทำความรู้จักกัน

 1. เพื่อทำความรู้จักคุ้นเคยกันเมื่อแรกพบ
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้สนิทสนมกันเร็วขึ้นกว่าที่จะได้ทำความรู้จักกันเอง
 3. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร มีความเป็นกันเอง
 4. เพื่อความสนุกสนานบันเทิง  และผ่อนคลายความตึงเครียด
 5. เพื่อให้เกิดความกล้าที่จะแสดงออกและกล้าแสดงความคิดเห็นต่อกลุ่ม
 6. เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความรักใคร่กลมเกลียวสามัคคีในหมู่คณะ

 การจัดกลุ่มเพลง    แบ่งเป็น 2  กลุ่ม

                กลุ่มที่ 1  เพลงเพื่อสร้างความคุ้นเคย   มีจุดมุ่งหมายคือ

 1. เพื่อเป็นการเริ่มต้นให้สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสสื่อสาร โดยภาษากายกับผู้อื่น

โดยการแตะ  การสัมผัส  การสบตากัน  เป็นต้น

 1. เพื่อละลายพฤติกรรมที่ปิดตนเอง  หรือยึดติดอยู่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งให้หลอมรวมเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกัน

 1. เพื่อให้เกิดบรรยากาศของความเป็นกันเอง เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ มีความสนิทสนม และ

พร้อมจะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ   ได้

โดยใช้เวลาประมาณ 30 – 45 นาที  แล้วแต่จุดประสงค์ของการอบรม และระดับสัมพันธภาพ

ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

                 กลุ่มที่ 2  เพลงเพื่อนำไปสู่การรู้จักชื่อ   เพื่อให้สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จักซึ่งกันและกันหลังจากที่ได้คุ้นหน้ากันแล้ว เป็นการได้รู้จักกับคนอื่น  ๆ  มากยิ่งขึ้นรวมทั้งเป็นการทดสอบทบทวนจำชื่อเพื่อนได้หรือไม่

                                                    *******************************

      กลุ่มที่   1

 เพลงเพื่อสร้างความคุ้นเคย

 เพลง   พายเรือ

                        พายเรือไปตามธารา                 เห็นหอย  ปู  ปลา  แหวกว่ายเวียนวน

พายเรือนกันมาหลายคน  (ซ้ำ)                         ให้เราทุกคนมาร้องเพลงกัน

                                                ******************

หมายเหตุ  อาจเปลี่ยนประโยคสุดท้ายเป็น

-          ให้ทุกคนมาทำวงกัน , ให้ทุกคนขวาหันด้วยกัน ,ให้ทุกคนมารำวงกัน

-          ให้คน  2 คน  เอาหูชนกัน  ใครได้คู่เอาหูชนกันแล้วนั่งลง  ใครไม่มีคู่ หรือหาได้ช้าอาจให้ทำกิจกรรมพิเศษ

-          ให้คน 4 คน มาจับมือกัน   เอาหลังคนกัน  เอาก้นชนกัน  เอาเท้าชนกัน  เป็นต้น

******************************************************

เพลง  สวัสดี

                   ส

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สาระดี ๆ เพื่อชาว กศน.

คำสำคัญ (Tags)#เพลงสันทนาการ

หมายเลขบันทึก: 351646, เขียน: 14 Apr 2010 @ 21:21 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:19 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

แวะมาเยี่ยมชม

พร้อมกับเรียนรู้ค่ะ

ขอบคุณสำหรับบันทึกนี้นะคะ

^__^

ช้างไทย ภูตะวัน
IP: xxx.84.68.19
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณความรู้ที่ท่านมอบให้

เจมส์
IP: xxx.230.121.202
เขียนเมื่อ 
 1. อ่าๆๆ ได้เพลงเยอะแยะไปทำกิจกรรมให้รุ่นน้อง แต่เพลงบางเพลงหนูหม่รู้จังหวะอะคะ รบกวนหน่อยน่ะคะ