ประกาย~natachoei ที่~natadee
นาง ประกาย ประกาย~natachoei ที่~natadee พิทักษ์

แจ้งข่าว เตือนภัยในช่วงสงกรานต์


สธ.เผย สถิติอุบัติเหตุสงกรานต์จากขี้เมาปีละ 770 คดี ยอดวันที่ 13 เฉลี่ย 20 นาที/คน 

ขอบคุณข้อมูลจาก งานระบาดวิทยา สสจ ขอนแก่น

        สธ.เผยสงกรานต์ เมาเหล้าเกิดอุบัติเหตุสูงสุด เฉลี่ยปีละ 770 คดี เสียชีวิตมากสุดวันที่ 13 เมษายน เฉลี่ย 1 คนทุก 20 นาที สั่ง สสจ.สุ่มตรวจแหล่งขาย อาทิ สถานบันเทิง ร้านค้า ปั๊มน้ำมัน เริ่มตั้งแต่ศุกร์ 9-18 เมษายน 2553 หากพบฝ่าฝืนจะลงโทษทันที พร้อมให้ อสม.ทั่วประเทศรณรงค์ร้านค้าในหมู่บ้านปฏิบัติตามกฎหมาย
       
       วันนี้ (7 เม.ย.) ที่กระทรวงสาธารณสุข นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นายแพทย์ มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าว “สงกรานต์สนุกได้...ไร้แอลกอฮอล์” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจราจรในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ 13-18 เมษายน 2553
       
       นายจุรินทร์ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดโครงการ “สงกรานต์สนุกได้...ไร้แอลกอฮอล์” รณรงค์ให้ประชาชนทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และให้คนไทยทุกคนเข้าวัดทำบุญ เป็นสิริมงคลต่อชีวิตในการเริ่มต้นวันปีใหม่ไทย ซึ่งวัดเป็นสถานที่ห้ามจำหน่ายและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ทั้งนี้ สาระของกฎหมายฉบับนี้ ได้กำหนดมาตรการควบคุมการเข้าถึงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การจำกัดวันและเวลาจำหน่าย สถานที่จำหน่ายและบริโภค อายุขั้นต่ำของผู้ซื้อต้องไม่ต่ำกว่า 20 ปี และห้ามจำหน่ายในลักษณะลด แลก แจก แถม อีกด้วย ซึ่งในการดำเนินงานให้สำเร็จ จะต้องใช้มาตรการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย ควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ปีใหม่ วันสำคัญทางศาสนา รวมถึงวันสงกรานต์
       
       นายจุรินทร์ กล่าวว่า ตัว เลขที่น่าเป็นห่วงในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา พบว่ามีเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีที่บาดเจ็บรุนแรงร้อยละ 18.4 ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 พบว่า เพิ่มขึ้น 2.4 เท่า สำหรับอุบัติเหตุในภาพรวมปีที่ผ่านมาร้อยละ 40.7 เกิดจากเมาสุรา เป็นชายร้อยละ 78 และหญิงร้อยละ 28 โดยเฉพาะผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุ ร้อยละ 67 บาดเจ็บรุนแรง ในจำนวนนี้ ร้อยละ 48 ดื่มแล้วขับ และเกิดจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 51
       

       
       ด้าน นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์ปีนี้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 6 วัน หรือบางคนอาจหยุดยาวถึง 9 วัน ประเด็นที่เป็นห่วงที่สุด คือ ปัญหาอุบัติเหตุจราจร จากการดื่มฉลองด้วยเครื่องดื่มมึนเมาต่างๆ เนื่องจากคนไทยเชื่อว่าจะทำให้บรรยากาศสนุกสนานครื้นเครง จนได้ชื่อว่าสงกรานต์เป็นเทศกาลดื่มน้ำเมาแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันไทยมีกฎหมายห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 100 เปอร์เซ็นต์เฉพาะในวันสำคัญทางศาสนา 3 วัน ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา แต่ไม่ได้บังคับช่วงสงกรานต์ จากการวิเคราะห์สถิติย้อนหลังในปี 2545-2551 พบ ว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์มีคดีอุบัติเหตุจากการเมาสุราสูงที่สุด เฉลี่ยปีละ 770 คดี สูงกว่าค่าเฉลี่ยตลอดทั้งปีซึ่งมี 544 คดี โดยในวันที่ 13 เมษายนของทุกปี จะมีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดเฉลี่ย 102 ราย หรือ 1 คนในทุก 10-20 นาที ติดต่อกันมา 8 ปี
       


       นางพรรณสิริ กล่าวต่อว่า ในการลดและป้องกันปัญหาในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชน ไม่ขายและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งไม่นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปในสถานที่จัดงานสงกรานต์ทุกแห่ง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่ดีในการเล่นน้ำสงกรานต์ ส่วนผู้ที่ต้องขับขี่ยานพาหนะ ควรพักผ่อนให้เพียงพอ และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและขณะขับขี่ โดยได้ให้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคทุกเขต และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ออกสุ่มตรวจการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ตามสถานประกอบการ สวนสาธารณะ สถานที่ราชการ ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง ปั๊มแก๊ส และร้านค้าในวัดและโรงเรียน เพื่อเฝ้าระวังการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อย่างเคร่งครัด ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2553 โดยเน้นสถานที่ห้ามขาย เวลาห้ามขาย สถานที่ห้ามดื่ม อายุผู้ซื้อ หากพบฝ่าฝืน ให้ลงโทษทันที
       
       ด้าน นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า
ได้ ขอความร่วมมือ อสม.ทั่วประเทศ รณรงค์ลดดื่มเครื่องดื่มมึนเมา ลดอุบัติเหตุในพื้นที่รับผิดชอบควบคู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย ซึ่งโดยทั่วไปเทศกาลสงกรานต์ประชาชนมักจะดื่มฉลองกันมากที่บ้าน เนื่องจากญาติพี่น้องจะกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาในเทศกาลนี้ โดยให้ร้านค้า ร้านอาหาร ที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหมู่บ้าน ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวด โดยไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ขายในวัด หรือขายให้ผู้ที่กำลังอยู่ในอาการมึนเมาสุรา และขายได้เฉพาะเวลาที่กำหนดคือ 11.00-14.00 น.และ 17.00-24.00 น.
       

       นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า สำหรับมาตรการการห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนท้ายรถกระบะ และรถจักรยานยนต์นั้น ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แห่งชาติ ที่มี พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพราะต้องออกเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม แม้ประกาศดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้ แต่ก็อยากเตือนประชาชนว่าไม่ควรที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนท้ายรถกระบะ เพราะจะนำมาสู่อุบัติเหตุ เช่น พลัดตกจากกระบะทำให้พิการ หรืออาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้
       
       สำหรับ บทลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ผู้ที่ขายหรือผู้ที่ดื่มในสถานที่ห้าม เช่น ในวัด สถานที่ราชการ โรงเรียน สวนสาธารณะ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากขายนอกช่วงเวลาที่กำหนดให้ขายได้ คือ 11.00-14.00 น. และ 17.00- 24.00 น.มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากขายแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากมีการโฆษณาส่งเสริมการขาย จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านไปเที่ยวสงกรานต์โดยปลอดภัยนะคะ

หมายเลขบันทึก: 350814เขียนเมื่อ 10 เมษายน 2010 17:16 น. ()แก้ไขเมื่อ 31 มีนาคม 2012 14:04 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (11)

สวัสดีค่ะพี่ไก่

ที่เชียงใหม่ บนท้ายรถกะบะตรึมเลยค่ะ  พอเมาแล้วก็ลงมาชกต่อยกันก็มีค่ะ

เคยเจอจังๆ เมื่อปีที่แล้วค่ะ  ป้ายห้ามก็แขวนอยู่รอบคูเมือง แต่ก็ไม่เห็นบังคับใช้เลยค่ะ  ยังคงขายและดื่มกันอย่างสนุกสนาน เสมือนหนึ่งว่าเป็นประเพณีไปเสียแล้วค่ะ

ยอดสูงมากเลยนะครับ ขอให้พี่ไก่มีความสุขในวันสงกรานต์ครับ

1.

สวัสดีคะน้องชาดา ขอให้มีความสุข เล่นน้ำให้สนุกและปลอดภัยในวันสงกรานต์นะคะ

กฎหมายมี ใช้บังคับได้ยาก พอสูญเสียแล้วค่อยแก้ไข ประเทศไทย ไม่เหมือนเมืองนอกบอกว่าถ้ามีกฎหมาย ประชาชนเขาจะทำตามทันที

2.

P
ขจิต ฝอยทอง
เมื่อ อา. 11 เม.ย. 2553 @ 10:17

สวัสดีคะอาจารย์ขจิต

ยอดสูงมาก ไม่รู้ว่าปีนี้จะเป็นอย่างไร

ช่วยกันรณรงค์ เมาไม่ขับ เดินทางปฏิบัติตามกฎจราจร

สวัสดีค่ะพี่ไก่ประกาย~natachoei ที่~natadee

  • พี่ไก่คะ ไปร่วมงานกับพี่นางที่หนองคายแวะนอนที่อุดรก็ได้นะคะ
  • สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะ...^_^

5.

P
สีตะวัน
เมื่อ จ. 12 เม.ย. 2553 @ 23:59

ขอบคุณมากคะน้องสีตะวัน ขอรับไว้พิจารณานะคะ จะชวนลูกสาวไปด้วยนะคะ

สวัสดีครับคุณ ประกาย

ต้องทำรายงาน แจ้งข่าวเตือนภัยทางสาสุข จำนวน สิบหน้า

ส่งอาจารย์ จาก สคร. 12 ยังไม่เสร็จครับ

อ่านบันทึกคุณประกาย ได้ผลครับ จุดประกายในการทำรายงานครับ

ด้วยความสุข และความขอบคุณครับ

7.

P
วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--
เมื่อ อ. 13 เม.ย. 2553 @ 08:23
#1952068 [ ลบ ]

สวัสดีคะท่านพี่บังวอญ่า ดีใจมากที่บันทึกนี้เป็นประโยชน์ ไก่มีรายงานการบาดเจ็บฉบับสมบูรณ์ที่ดี ๆ อยู่นะ เดี่ยวจะค้นหาแล้วส่ง file ไปให้ จะได้ใช้ทำรายงานส่งอาจารย์ จากสคร.12 ได้

  • สวัสดีวันสงกรานต์ค่ะ มีความสุขเยอะๆนะคะ
  • ตามมาแจ้งบันทึกสัมมนาระยองค่ะ

9.

สวัสดีคะพี่ใบบุญ ไก่ได้ตามไปดูแล้วคะ

ขอบคุณมากคะ

เห็นบรรยากาศ ธรรมชาติแล้ว น่าไปพักผ่อนมากๆ

บุคลากรดูมีความสุขมากนะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท