บันทึกที่4 สาระของการประชุมอาจารย์วิทยาลัย


วันที่ 8 เมษายน 2552 1500-1630น.

วันที่ 8 เมษายน 2552 1500-1630น. อธิการบดีได้เชิญอาจารย์ทั้งหมดและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยประชุมที่ห้องเรียน อาคารศรีจุฑาภา ชั้น3 โดยมีสาระสำคัญ คือ

ก.การมอบหมายงานจากอธิการบดี

   อธิการบดีในฐานะรักษาการคณบดีวิทยาลัยระหว่างเดือน พย52-มีค53 ได้มอบหมายภารกิจในเรื่องต่อไปนี้

   (ก)การประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ในรอบ 6 เดือน(พย52-มีค53)

   (ข)การจัดภารกิจงานใหม่แก่เจ้าหน้าที่

   (ค)การจัดสอนแบบสื่อออนไลน์

ข.การแนะนำผู้บริหารวิทยาลัยชุดใหม่

   อธิการบดีได้แนะนำผู้บริหารชุดใหม่ดังต่อไปนี้

   (ก)คณบดี ผศ.ดร.กฤษดากรุดทอง

   (ข)รองคณบดี ดร.กรรณิกา เจิมเทียนชัยและผศ.อารี ถาวรเศรษฐ

 ค.คณบดีแนะนำทีมและมอบหมายภารกิจแก่รองคณบดี

    คณบดีได้แจ้งมอบหมายภารกิจของผู้บริหารชุดใหม่ดังต่อไปนี้

   (ก)รศ.ดร.วิเชียร ศรีพระจันทร์ เป็นที่ปรึกษาคณบดี

   (ข)ดร.กรรณิกา เจิมเทียนชัย เป็นรองคณบดี ฝ่ายวิชาการ วิจัยและกิจการนักศึกษา   

   (ค)ผศ.อารี ถาวรเศรษฐ เป็นรองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพ

 ง.คณบดีพบอาจารย์และเจ้าหน้าที่

    คณบดีได้แจ้งภารกิจใหม่เร่งด่วนดังต่อไปนี้

   (ก)ภารกิจเร่งด่วน คือ

        -การวิเคราะห์ภาระงานใหม่

        -การให้บริการแก่นักศึกษา

        -การสอนแบบสื่อออนไลน์

        -การบริหารงานแบบ e-document    

   (ข)ภารกิจที่ต้องทำให้ชัดเจน คือ

        -การพัฒนานวัตกรรมตาม core competency ของวิทยาลัย 

        -การพัฒนา model ของการบริหารองค์กรในกำกับแก่มหาวิทยาลัย

        -การวาง position ของวิทยาลัยให้แตกต่างจากคณะปกติ

   (ค)ภารกิจที่ต้องทำต่อไป คือ

        -การกำหนดขอบเขตภารกิจของวิทยาลัย

        -การบริหารงานวิชาการใหม่

 

 

คำสำคัญ (Tags): #ceo#cim
หมายเลขบันทึก: 350454เขียนเมื่อ 8 เมษายน 2010 23:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 13:34 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี