วิวัฒนาการของระบบราชการไทย ตอนที่ 3


วิวัฒนาการของระบบราชการไทย ตอนที่ 3

"วิวัฒนาการของระบบราชการไทย ตอนที่ 3"

ระบบราชการในระหว่าง ปี พ.ศ. 2471 - พ.ศ. 2499

ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจโลกต่อการปรับปรุงระบบบริหารราชการแผ่นดินในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

- ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ลดอัตรากำลังข้าราชการครั้งแรกในระบบราชการไทย

การประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2471

- คัดเลือกให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามารับราชการ

- นำระบบคุณธรรมในทางการบริหารงานบุคคลภาครัฐเข้ามาใช้

- กำหนดให้มีข้าราชการพลเรือน 3 ประเภท คือ

1. ข้าราชการพลเรือนสามัญ

2. ข้าราชการพลเรือนวิสามัญ

3. เสมียนพนักงาน

- กำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยแบ่งเป็น 2 ชั้น คือ

1. ชั้นสัญญาบัตร

2. ชั้นราชบุรุษ

- จัดตั้งคณะกรรมการรักษาพระราชบัญญัติ "กรรมการรักษาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน" (ก.ร.พ.) ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลองค์กรแรกในราชการพลเรือนไทย

องค์ประกอบของระบบคุณธรรม

1. ความรู้ความสามารถ

2. ความสามารถในโอกาส

3. ความมั่นคง

4. ความเป็นกลางทางการเมือง

การปรับปรุงระบบราชการหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จนถึงปี พ.ศ. 2499 ได้แก่

1. การปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

2. การฟื้นฟูการปกครองแบบให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

3. การปรับปรุงระเบียบข้าราชการพลเรือน

การปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ตราพระราชบัญญัติธรรมนูญราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2476 และพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงและกรม พ.ศ. 2476 ได้แก่

1. การบริหารราชการส่วนกลาง (แบ่งออกเป็นกระทรวง)

2. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค (แบ่งออกเป็นมณฑล จังหวัด อำเภอ) ต่อมายกเลิกมณฑลและตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลและให้แบ่งออกเป็นจังหวัด อำเภอแทน

3. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร มีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ให้มีการจัดตั้งเทศบาลขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

การฟื้นฟูการปกครองแบบให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

- ปี พ.ศ. 2496 ยกร่าง พระราชบัญญัติเทศบาลอีกครั้ง

- รื้อฟื้นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาล

- ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 ให้ทุกจังหวัดมีสภาจังหวัด

- ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนตำบล พ.ศ. 2499 กำหนดให้มีองค์การบริหารส่วนตำบล

การปรับปรุงระเบียบข้าราชการพลเรือน

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2476

2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2479

3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2482

4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2485

5. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2495

6. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497

7. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518

8. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

9. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ที่มา : ความรู้เกี่ยวกับราชการไทยและการเป็นข้าราชการ

สำนักงาน ก.พ.

หมายเลขบันทึก: 350238เขียนเมื่อ 7 เมษายน 2010 12:39 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 เมษายน 2016 07:10 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี