คุณคาดหวังและตั้งใจว่าจะได้อะไรจากการเรียนวิชานี้

  CAI  
สิ่งที่คาดหวังไว้ในการเรียนวิชา CAI  คือ

     1.  สามารถสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
     2. เข้าใจหลักการและทฤษฎีการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนCAI
    3. สามารถนำความรู้ความสามารถไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sureepornch

คำสำคัญ (Tags)#ส่งงาน#(ดร.รุจโรจน์)

หมายเลขบันทึก: 34984, เขียน: 21 Jun 2006 @ 20:52 () , แก้ไข, 11 Feb 2012 @ 15:11 (),  | , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (0)