GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

คุณคาดหวังและตั้งใจว่าจะได้อะไรจากการเรียนวิชานี้

CAI
สิ่งที่คาดหวังไว้ในการเรียนวิชา CAI  คือ

     1.  สามารถสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
     2. เข้าใจหลักการและทฤษฎีการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนCAI
    3. สามารถนำความรู้ความสามารถไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ส่งงาน(ดร.รุจโรจน์)
หมายเลขบันทึก: 34984
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)