OL and LO

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เรียนรู้จากคนดอย ปูนแก่งคอย

From Organization Learning to Learning Organization

 รายงานสด

 จากการที่ทีมงาน KKU_KM มาเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาที่เรียกว่า Sustianable Development จาก คนดอย ปูนแก่งแก่งคอย หนึ่งในทีม KFC(oP)ทีมงานบ้านผู้หว่าน ๒

 เช้าวันนี้ ทีมงานประกอบด้วย รศ.นสพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่านผู้อำนวยการกองคลัง ท่านสุนาท บัวทวน ท่านผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ท่านอุ่นเรือน มงคลชัย และ ทีมงานจากศูนย์บริการวิชาการได้มีโอกาสมาเรียนรู้ จากท่านอาจารย์ทวีสิน ซึ่งท่านได้ต้อนรับพวกเราอย่างดี ด้วยการนำไปชมห้องที่เรียกว่า Organization Learning และ ปรับมาสู่ Learning Organization.

เป้าหมายที่เรามา คือ มาเรียนรู้การสร้าง"คุณอำนวย" หรือ ที่ปูนเรียกว่า C-Cement ( C = Contructivism Person)ครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์



ความเห็น (0)