คณิตคิดสนุก ในค่ายมหัศจรรย์

สมเกียรติ เพ็ญทอง สสวท.

ตัวเลขยุ่งๆ สูตรยากๆ ในวิชาคณิตศาสตร์อาจทำให้น้องๆ หลายคนไม่อยากเข้าใกล้

แต่แท้จริงแล้วในความยุ่งและความยากที่ว่านี้ มีความสนุกสนานและมหัศจรรย์ปนอยู่ด้วย และคณิตศาสตร์ที่ร่ำเรียนกันมาก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัว วนเวียนอยู่รอบๆ ตัวเรานี่เอง

เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และเห็นประโยชน์ของคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน