สวัสดีครับชาว Blog และลูกศิษย์รามคำแหง

         ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวรามคำแหงจะมาร่วมสร้างสังคมการเรียนรู้ที่นี่

                                          จีระ  หงส์ลดารมภ์