รู้จัก LMS จากการได้ลองใช้ และการศึกษาจากหัวข้อ e-Learning มาแล้ว และมีคำคำหนึ่งที่ได้ยินมาพร้อม ๆ กัน คือ CMS (Couse Management System หรืออะไรนี่แหละ) แต่ไม่ทราบว่าคืออะไร พอจะช่วยอธิบายได้มั้ยคะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ