UKM เติมเต็มงานประจำ UKM17 รวมผู้ก่อการ(ดี)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เสวนากลุ่มคุณเอื้อแห่ง UKM

 Lunch Talk ทีมงานผู้ก่อการ(ดี)เสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ระหว่าง มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๗ หรือ UKM17 ปรึกษาหารือเพื่อทบทวน AAR + Passion Plan

 

 ประเด็นสำคัญ เจ้าภาพครั้งต่อไป คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎสารคาม คาดว่า ประมาณ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ส่วนประเด็น คือ การจัดการเรียนการสอนเพื่อชุมชน

 ประเด็นที่น่าสนใจกว่านั้น ทีมงานคุณเอื้อ ได้จัดทีมคณะเลขานุการ เพื่อทบทวน ถอดบทเรียน การนำเครื่องมีอการจัดการความรู้ มาใช้พัฒนาในสถาบันเครือข่าย

ภาพทีมงาน ผู้ก่อการดี ของ ชาว UKM17

JJ2010 ฅนสานฝัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ไม่รู้จัก "ผู้ก่อการดี" เลยสักคนค่ะ ฮาๆๆ

เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน lumi หลายท่านเป็น Blogger ครับ ลองเปิดใน blog ครับ