สวัสดครับท่านเนื่องจากเมื่อวานแนะนำท่านมาเที่วแต่ไม่มีรูปมาไห้ดูวันนี้เลยเก็บรูปแม่น้ำโขงมาฝากครับ