กศน.ตำบลห้วยพิชัย

หัวหน้า กศน.ตำบล
กศน.อำเภอปากชม
Usernamenokhookloei
สมาชิกเลขที่109240
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ชื่อ นายชิดณรงค์  อินทจร ชื่อเล่น นกเอี้ยง เกิด วันพุธที่ 6 มกราคม 2525

ที่อยู่ 49 หมู่ที่ 1 ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

การศึกษา

-จบระดับประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

-จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปากชมวิทยา

-จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปากชมวิทยา

-จบปริญญาตรี วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

-จบ ปวค.รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

การทำงาน

-นายกสโมสรคณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏเลย

-นักจัดรายการวิทยุ

-ครู ศรช.

-หัวหน้า กศน.ตำบล