อินเดีย : การปลงศพของชาวอินเดียโบราณ

พิธีการปลงศพ  ชาวอินดีมีประเพณีการปลงศพอยู่ ๔ แบบคือ

            ๑. การปลงศพโดยการนำไปฝังดินใต้ต้นไม้ การฝังศพถือเป็นพระเพณีของชาวพื้นเมือง (ทราวิด) เนื่องจากมีความเชื่อเรื่องการกสิกรรม และมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง เชื่อว่าวิญญาณของผู้ตายจะปกป้องดูแลต้นไม้แลพืชผลให้เป็นไปตามฤดูกาล ด้วยความเชื่อนี้ต่อมาจึงพัฒนาเป็นการบูชาต้นไม้  และเนินดินที่ใช้ฝังศพใต้ต้นไม้นั้นได้พัฒนากลายเป็นเจดีย์ไปในสมัยพุทธกาล

            ๒. การปลงศพด้วยไฟ การปลงศพวิธีนี้เป็นประเพณีนิยมของชาวอารยัน เนื่องจากชนกลุ่มนี้เป็นพวกแร่ร่อน เมื่อมีผู้ใดเสียชีวิตจึงต้องนำร่างไปเผาไฟเพื่อนำเถ้ากระดูกใส่โกศเอาไว้ติดตัวเวลาเดินทาง ประเพณีนี้ได้เป็นประเพณีนิยมของชาวพุทธ ดังเช่นการปลงพระศพของพระพุทธเจ้า และตกทอดมาถึงชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศไทยด้วย

           ๓. การปลงศพด้วยน้ำ ชาวฮินดูเชื่อเรื่องการบรรลุโมกษะคือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ดวงวิญญาณไปรวมกับวิญญาณอันบริสุทธิ์หรือพรหมมัน เมื่อชาวฮินดูรู้ว่ากำลังจะตาย ความคิดเบื้องแรกคือไปสู่เมืองพาราณาสีเมืองศักดิ์สิทธิ์เพราะจะได้อาบน้ำจากแม่น้ำนี้ แม่น้ำจะปลดเปลื้องชำระล้างบาปที่ได้กระทำมาแต่ครั้งอดีตได้ และเมื่อตายไปก็จะมีการเผาร่างที่ริมแม่น้ำแล้วโปรยเถ้ากระดูกลงแม่น้ำ หากไม่เผาก็จะนำร่างทั้งร่างปล่อยลงแม้น้ำไป เพราะเชื่อว่าแม่น้ำอันศักดิ์สิทธิ์จะนำหาพวกเขาไปพบกับหางหลุดพ้น

           ๔. การปลงศพด้วยการปล่อยให้นกกาจิกกิน การปลงศพแบบนิยมในหมู่ชาวบ้านที่มีฐานะยากจน ไม่มีเงินไปให้พราหมณ์ประกอบพิธีศพให้ หรืออีกในหนึ่งถือเป็นการสร้างกุศลครั้งสุดท้ายด้วยการอุทิศร่างกายให้แก่เหล่านกกาเพื่อเป็นทานอาหาร เมื่อเหลือกระดูกจะนำไปเผา นำเถ้าไปโปรย ทั้งนี้ทั้งนั้นการกระทำพิธีในการปลงศพต้องให้พราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมให้ เพราะพราหมณ์คือผู้ที่สามารถติดต่อกับเทพเจ้าได้แต่เพียงผู้เดียว  

วาทิน ศานติ์ สันติ : เรียบเรียง

อ้างอิง

ประภัสสร บุญประเสริฐ. ประวัติศาสตร์เอเชียใต้. พิมพ์ครั้งที่ ๙. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ๒๕๔๘.

สมัคร บุราวาศ. ปรัชญาพราหมณ์ในพุทธกาล. ไม่ปรากฏครั้งที่พิมพ์. กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา. ๒๕๑๖.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อารยธรรม ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

คำสำคัญ (Tags)#ปลงศพ

หมายเลขบันทึก: 344354, เขียน: 14 Mar 2010 @ 21:49 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 22:35 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)