เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด(จากไหนก็ไม่รู้) มาเสรอมบุคลิกอันงามสง่าของท่าน ให้คงความสง่าต่ไป แม้ยามอิ่มอาหาร ด้วย"หน้ากากแคะฟัน" หลายรุ่นหลายลาย ออกแบบอย่างคลาสสิก ช่วยทำให้ท่านแคะฟันอย่างสบาย จะแยกเขี้ยวยิงฟันอย่างไรก็ได้เพราะไม่มีใครเห็น โดยเฉพาะบุคลิกอันสง่าของท่านจะยังคงความสง่า....ตลอดไป