อ้วนเคล้าเหล้าทำตับเราแย่ [EN]

การศึกษาใหม่พบ อ้วนเคล้ากับเหล้าทำตับเราแย่ราวกับเป็น "คำสาปคู่ (double whammy; whammy = คำสาปแช่ง กาลกิณี หรือสิ่งที่นำเคราะห์ร้ายมาให้แบบพระศุกร์เข้า-พระเสาร์แทรก)" [ BBC ]

----//----

[ BBC ]

ภาพที่ 1: การศึกษาพบ ผู้หญิงที่ดื่ม 1/3-1/2 ดริ๊งค์/วัน (ขอให้สังเกตว่า เศษส่วนเป็นพหูพจน์ในภาษาอังกฤษ เนื่องจากพหูพจน์ในภาษาอังกฤษตรงกับคำว่า ไม่เท่ากับ "หนึ่ง") มีโอกาส (ความเสี่ยง) เป็นโรคตับแข็งดังต่อไปนี้ > [ BBC ]

(1). 0.8/พัน/5 ปี ถ้าไม่อ้วน

(2). 1/พัน/5 ปี ถ้าอ้วน

...

ถ้าดื่ม 2.5 ดริ๊งค์/วัน มีโอกาส (ความเสี่ยง) เป็นโรคตับแข็งดังต่อไปนี้ > [ BBC ]

(1). 2.7/พัน/5 ปี ถ้าไม่อ้วน

(2). 5/พัน/5 ปี ถ้าอ้วน

----//----

ภาพที่ 2: ตับปกติมีสีน้ำตาลปนแดง ตับที่มีไขมันเกาะจะมีสีเหลืองมากขึ้น-แดงน้อยลง ทำให้ดูเป็นสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลอมเหลือง > [ georgiahealthinfo.gov ] & [ mayo clinic ]

ถ้าไขมันเกาะตับมากพอ จะทำให้ตับโตขึ้น

----//----

[ ksu.edu.sa ]

ภาพที่ 3: ภาพตับปกติ ตับที่มีไขมันเกาะ และตับแข็ง > [ ksu.edu.sa ]

----//----

  [imperial]

ภาพที่ 4: ภาวะไขมันเกาะตับพบได้มากจนถึง 27% หรือ 1/4 ของประชากรโลก ทำให้มีความเป็นไปได้ว่า โรคตับแข็งจะเพิ่มขึ้นทั่วโลก > [ imperial.ac.uk ]

----//----

[health-res]

ภาพที่ 5: ภาพบนคือตับที่มีไขมันเกาะ ทำให้สีแดงลด-สีเหลืองเพิ่ม-ขนาดเพิ่ม, ภาพล่างคือ ตับปกติ > [ health-res ]

----//----

[fatty-liver]

ภาพที่ 6: กระบวนการเกิดตับแข็งส่วนใหญ่เกิดขึ้นช้าๆ ใช้เวลา 10-15 ปี, เริ่มจากตับปกติ (ภาพซ้าย) > มีไขมันเกาะ ทำให้โตขึ้น เกิดการอักเสบ และแผลเป็น (ภาพกลาง) > เป็นตับแข็ง (ภาพซ้าย) ซึ่งจะมีการตายของเซลล์ตับ ร่วมกับแผลเป็นทำให้ตับมีขนาดเล็กลง > [ fatty-liver ]

----//----

[GI]

ภาพที่ 7: ตับที่มีไขมันเกาะ (แสดงไขมันด้วยจุดสีขาว ภาพซ้าย) > ตับที่มีไขมันเกาะ และเกิดการอักเสบจนเป็นแผลเป็น (แสดงการอักเสบ-แผลเป็นด้วยรูปดาว ภาพกลาง) > เกิดเป็นตับแข็ง (ภาพขวา) > [ gi.org ]

----//----

การศึกษา 2 รายงานตีพิมพ์ในวารสาร BMJ ทำในกลุ่มตัวอย่างชาวสหราชอาณาจักร หรือหมู่เกาะอังกฤษ (UK) กว่า 1 ล้านคนพบว่า คนที่มีน้ำหนักเกินและดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มเสี่ยงโรคตับเพิ่ม

UK ซึ่งมีประชากรใกล้เคียงกับไทย และดื่มเหล้าหนักคล้ายคนไทย พบคนอ้วนและคนไข้โรคตับเพิ่มขึ้นมาก

...

การศึกษาแรกจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด UK ทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้หญิงวัยกลางคนในอังกฤษและเวลส์กว่า 1 ล้านคนพบว่า ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนเพิ่มเสี่ยงตับแข็ง

อ.ดร.เบทท์ ลิวกล่าวว่า โรคตับแข็งเกือบ 20% หรือ 1/5 ในผู้หญิงวัยกลางคนเป็นผลจากภาวะน้ำหนักเิกิน, และอีกเกือบ 50% หรือ 1/2 เป็นผลจากการดื่มหนัก

...

การศึกษาที่สองทำในกลุ่มตัวอย่างผู้ชายสกอตกว่า 9,000 คนพบว่า ผู้ชายอ้่วนที่ดื่ม 15 ดริ๊งค์/สัปดาห์ขึ้นไป เสี่ยงโรคตับ 19 เท่า = 1900% เมื่อเทียบกับคนที่มีหุ่นดี (slim - ปานกลาง ค่อนไปทางผอม)

หน่วย (unit) ในรูปดริ๊งค์ (drink) มีค่าดังต่อไปนี้ [ gotoknow ]

(1). เบียร์แบบจืดจางมาก รสคล้ายน้ำเปล่า 3.5% > 1 กระป๋อง = 1 ดริ๊งค์

(2). เบียร์ส่วนใหญ่ 4.5-5.5% > 1 กระป๋อง = 1.6 ดริ๊งค์

(3). ไวน์แดง 8-14% (เฉลี่ย 12%) > 83.33 มิลลิลิตร = 1 ดริ๊งค์

(4). เหล้า (วิสกี้) 40% > 25 มิลลิลิตร = 1 ดริ๊งค์

...

อ.ดร.คาโรล ฮาร์ท จากมหาวิทยาลัยกลาสโกว์ กล่าวว่า ขีดจำกัดการดื่มสำหรับคนที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วนควรได้รับการทบทวนใหม่ (ให้น้อยลง)

กลไกที่เป็นไปได้ คือ ทั้งภาวะน้ำหนักเกิน-อ้วน และแอลกอฮอล์ เสริมแรงกันทำร้ายตับราวกับเป็น "คำสาปคู่ (double whammy effect)"

...

ถึงตรงนี้... ขอให้ท่านผู้อ่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

...

ภาษาอังกฤษสบายๆ สไตล์ เรา                                

คลิกลิ้งค์ > คลิกลำโพง-ธงชาติ > ฟัง-ออกเสียงตามเจ้าของภาษา 3 รอบ เพื่อให้จำศัพท์ได้ถูกต้องและเร็ว

ย้ำเสียงหนัก (accent) ที่พยางค์แต้มสี กรณีมีตำแหน่งย้ำเสียง 2 ตำแหน่ง, ตำแหน่งที่ย้ำเสียงหนักกว่า คือ พยางค์ที่ใช้ตัวอักษรตัวหนา

...

@ [ whammy ] > [ แว้ม - หมี่ ] > http://www.thefreedictionary.com/whammy > noun = โชคร้าย เคราะห์ร้าย คำสาป กาลกิณี

# The witch doctor put the whammy on them. = หมอผี (witch = แม่มด; doctor = หมอ; witch doctor = หมอผี) สาปแช่งพวกเขา (พวกเธอ).

...

@ [ liver ] > [ ลิ - เหว่อ ] > http://www.thefreedictionary.com/liver > noun = ตับ 

@ [ liverish ] > [ ลิฟ - เว่อ - หริช - sh ] > http://www.thefreedictionary.com/liverish > adjective = ซึ่งคล้ายตับ, สีน้ำตาลเ้ข้มคล้ายตับ, เป็นโรคตับ, โกรธ-ฉุนเฉียวง่าย [ longdo ]

...

# They have liver diseases. = พวกเขา (พวกเธอ) เป็นโรคตับ (หลายอย่าง).

# Our boss has liver disease and he is liverish too. = บ๊อส (เจ้านาย หัวหน้างาน) ของเราเป็นโรคตับ และท่านเป็นคนโกรธง่ายด้วย.

...

ภาษาพม่าไม่มีคำว่า "อกหัก (broken heart)" ไม่ใช่เพราะชาวพม่าเกิดมาไม่มีหัวใจ

สำนวน "อกหัก" ในภาษาพม่า = "อะแต-แกว (อะแต = ตับ; แกว = แตก; "แกว" ออกเสียง "กะ-แว" เร็วๆ จนฟังดูเป็นคำเดียวกัน)" = ตับแตก = broken liver = ruptured liver

...

@ [ rupture ] > [ รัพ - เฉ่อ ] > http://www.thefreedictionary.com/rupture > noun = การแตก

# They have liver rupture. = ตับของพวกเขา (พวกเธอ) แตก = พวกเขา (พวกเธอ) อกหักในภาษาพม่า

...

กล่าวกันว่า อกหักทำใ้ห้ถึงตายได้จากโทสะ หรือความเศร้าโศก เสียใจ หรือความโกรธเพิ่มระดับสูงขึ้น, ทว่า... ถ้าเทียบศัพท์ 'liverish' แล้ว ตับแตกตายแบบพม่าดูจะเข้ากันได้มากกว่าสำนวนอกหักของชาติใดๆ

ตับ (บาลี = วักกัง) เป็นอวัยวะที่บอบบางต่อธาตุร้อนหรือธาตุไฟ (เตโชธาตุ), วิธีถนอมสุขภาพตับให้ดีในระยะยาว คือ การระวังไม่ให้น้ำหนักเกิน ไม่ดื่มหนัก และไม่มักโกรธ

...

ตัวอย่างเช่น หลีกเลี่ยงกลุ่มการเมืองหัวรุนแรง ให้ทานกับคนหรือสัตว์ตามสมควร (เช่น บริจาคเลือดเป็นประจำ ฯลฯ), คบคนที่มีเมตตา หลีกเลี่ยงการคบคนมักโกรธ เจริญเมตตา ฯลฯ

ถึงตรงนี้... ขอให้ท่านผู้อ่านมีสุขภาพดี และมีตับดีไปนานๆ ครับ

...

 ติดตามบล็อกของเราได้ทางทวิตเตอร์ > [ Twitter ]

ที่ มา                                                         

  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ รพ.ห้างฉัตร ลำปาง สงวนลิขสิทธิ์ ยินดีให้นำไปเผยแพร่โดยอ้างอิงที่มาได้. > 12 มีนาคม 2553.
  • ข้อมูลทั้งหมดเป็นไปเพื่อ การส่งเสริมสุขภาพ ไม่ใช่วินิจฉัยหรือรักษาโรค ท่านที่มีโรคประจำตัวหรือความเสี่ยงต่อโรคสูงจำเป็นต้องปรึกษาหมอที่ดูแล ท่านก่อนนำข้อมูลไปใช้.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสุขภาพความเห็น (0)