นิทรรศการวิชาการ สู่การปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษที่ 2

ปฏิรูปการศึกษา

                                        นิทรรศการวิชาการ

                                    สู่การปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษที่2

            วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2552 พวกเราโรงเรียนวัดลาดพร้าว ได้จัดนิทรรศการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2552 มีการจัดแสดงผลงานนักเรียน, การแสดงดนตรี-นาฏศิลป์, การออกร้านขายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน, ซุ้มนิทรรศการบูรณาการอนุบาล, ซุ้มนิทรรศการทั้ง 8 กลุ่มสาระ, และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

            นิทรรศการวิชาการ เป็นกิจกรรมที่ทั้งผู้เรียน - ผู้สอน - และผู้บริหาร ได้ร่วมแรงร่วมใจ ลงปฏิบัติร่วมกัน (แรงใจ และแรงกาย) ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา จนกระทั่งสิ้นปีการศึกษา จึงปรากฎผลออกมาให้พวกเราได้ชื่นชมผลผลิตของพวกเรา (นักเรียน) ได้อย่างน่ายินดี 

 

 

        

              งานนิทรรศการวิชาการ จึงเป็นกิจกรรมในสถานศึกษาที่น่าจะปฏิบัติเป็นประจำทุกปี และในนิทรรศการวิชาการนี้เอง เป็นอะไรได้ในหลาย ๆ อย่างสู่การปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษที่ 2 นี้ เพราะการปฏิรูปการศึกษา รอบ 2 มี    หัวใจหลัก 3 ด้าน     ได้แก่ 3เสาหลัก, 3D, 4ใหม่ โดย 3เสาหลัก คือ เน้นที่คุณภาพ การขยายโอกาส และการมีส่วนร่วม สำหรับ 3D คือ Dermocracy การปกครองแบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข, Decency เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย,Drug ห่างไกลยาเสพติด สำหรับ 4ใหม่ คือ 1.คนไทยยุคใหม่ภายใน 10 ปีต้องมีความเก่ง ดี ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีความภูมิใจในความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล 2. ครูยุคใหม่ 3.แหล่งเรียนรู้ และสถานศึกษายุคใหม่ 4.ระบบบริหารจัดการแบบใหม่ ที่เน้นการกระจายอำนาจการมีส่วนร่วม เน้นธรรมาภิบาล

              การปฏิรูปการศึกษาจะประสบความสำเร็จ หรือมีคุณภาพไม่ได้ถ้าขาดครูที่มีคุณภาพ ดังนั้นการพัฒนาระบบการศึกษาของไทย จะต้องพัฒนาครูผู้สอนเป็นอันดับแรก

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โลกของชลธิชา

คำสำคัญ (Tags)#ปฏิรูปการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 343602, เขียน: 11 Mar 2010 @ 20:26 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 22:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

mena
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ยินดีและชื่นชม

เป็นกำลังใจค่ะ

สวัสดีค่ะ

คุณ mena ยินดีที่เข้ามาเยี่ยมชม ค่ะ