นิทรรศการวิชาการ สู่การปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษที่ 2


ปฏิรูปการศึกษา

                                        นิทรรศการวิชาการ

                                    สู่การปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษที่2

            วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2552 พวกเราโรงเรียนวัดลาดพร้าว ได้จัดนิทรรศการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2552 มีการจัดแสดงผลงานนักเรียน, การแสดงดนตรี-นาฏศิลป์, การออกร้านขายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน, ซุ้มนิทรรศการบูรณาการอนุบาล, ซุ้มนิทรรศการทั้ง 8 กลุ่มสาระ, และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

            นิทรรศการวิชาการ เป็นกิจกรรมที่ทั้งผู้เรียน - ผู้สอน - และผู้บริหาร ได้ร่วมแรงร่วมใจ ลงปฏิบัติร่วมกัน (แรงใจ และแรงกาย) ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา จนกระทั่งสิ้นปีการศึกษา จึงปรากฎผลออกมาให้พวกเราได้ชื่นชมผลผลิตของพวกเรา (นักเรียน) ได้อย่างน่ายินดี 

 

 

        

              งานนิทรรศการวิชาการ จึงเป็นกิจกรรมในสถานศึกษาที่น่าจะปฏิบัติเป็นประจำทุกปี และในนิทรรศการวิชาการนี้เอง เป็นอะไรได้ในหลาย ๆ อย่างสู่การปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษที่ 2 นี้ เพราะการปฏิรูปการศึกษา รอบ 2 มี    หัวใจหลัก 3 ด้าน     ได้แก่ 3เสาหลัก, 3D, 4ใหม่ โดย 3เสาหลัก คือ เน้นที่คุณภาพ การขยายโอกาส และการมีส่วนร่วม สำหรับ 3D คือ Dermocracy การปกครองแบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข, Decency เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย,Drug ห่างไกลยาเสพติด สำหรับ 4ใหม่ คือ 1.คนไทยยุคใหม่ภายใน 10 ปีต้องมีความเก่ง ดี ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีความภูมิใจในความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล 2. ครูยุคใหม่ 3.แหล่งเรียนรู้ และสถานศึกษายุคใหม่ 4.ระบบบริหารจัดการแบบใหม่ ที่เน้นการกระจายอำนาจการมีส่วนร่วม เน้นธรรมาภิบาล

              การปฏิรูปการศึกษาจะประสบความสำเร็จ หรือมีคุณภาพไม่ได้ถ้าขาดครูที่มีคุณภาพ ดังนั้นการพัฒนาระบบการศึกษาของไทย จะต้องพัฒนาครูผู้สอนเป็นอันดับแรก

 

 

คำสำคัญ (Tags): #ปฏิรูปการศึกษา
หมายเลขบันทึก: 343602เขียนเมื่อ 11 มีนาคม 2010 20:26 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 22:34 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (2)

สวัสดีค่ะ

ยินดีและชื่นชม

เป็นกำลังใจค่ะ

สวัสดีค่ะ

คุณ mena ยินดีที่เข้ามาเยี่ยมชม ค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี