การทำผักกาดดอง

     ของที่ใช้

- ผักการเขียว

- เกลือ

- น้ำตาลปีบ

- น้ำซาวข้าว

- ตุ่มหรือไห

- น้ำสะอาด

     ขั้นตอนการทำ

- นำผักกาดมาล้างน้ำให้สะอาด

- ต้มน้ำให้เดือดแล้วนำผักไปลวก

- นำผักไปเค้ากับเกลือ

- ล้างน้ำสะอาด

- นำผักไปใส่ตุ่มหรือไห

-  ผัก  10  โล  ใส่เกลือถุงละ  5  บาท 1 ถุง ครึ่ง

- ใส่น้ำตาลปีบ 3-4 ขีด

- ใส่น้ำซาวข้าวพอประมาณ

- ใส่น้ำสะอาดให้ท้วมผักแล้วปิดด้วยใบตอง

- ตั้งตากแดดทิ้งไว้ 3-4 วัน นำมาบริโภคได้

                       จัดทำโดย นาย วราพงษ์ พัฒนโภครัตนา