HA Forum ประจำปี ๒๕๔๙

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ประชุมวิชาการประจำปี สู่โรงพยาบาลคุณภาพ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๙

รายงานสดประชุม HACC_KKU

 ศูนย์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันปรับทีมวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๔๙ หรือ HA Forum ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่  ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ณ โรงแรมเจริญธานี

ทีมงานที่เข้ามาร่วม "แลก เปลี่ยน เรียน รู้" เพื่อจัดประกอบด้วยทีมงานจาก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ ทีมงาน สสจ จังหวัดขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์ ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ "เน้นการเล่าสู่กันฟังถึงประสบการณ์จริงสู่โรงพยาบาลคุณภาพ นอกจากมีการเล่าสู่กันฟังจะมีการนำเสนอ Poster Best Practice โดยจะมีคณะกรรมการให้รางวัลการนำเสนอ เสริม R2R"

 JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • วาชาการ    พิมพ์ผิดครับ
  • ท่าทางทุกคนตั้งใจมากเลยครับ
เขียนเมื่อ 

 Techy เรียน ท่านอาจารย์ขจิต

 ขอบพระคุณครับ