ประกาย~natachoei ที่~natadee
นาง ประกาย ประกาย~natachoei ที่~natadee พิทักษ์

ทำสีผมบ่อย ๆ ระวังอันตราย


          สืบเนื่องมาจากไปอบรมIC ที่โรงแรมริชมอนด์ ปกติก่อนเดินทางไปอบรมหรือมีวิชาการที่จะต้องเจอคนมาก ๆ จะต้องทำสีผม ปิดผมขาวทุกครั้ง ซึ่งผมจะยาวเร็วมาก งอกยาวออกมาใหม่ทีไร จะขาวเป็นสีเงิน สวยดี แต่รับไม่ได้ ลองไว้ผมขาวให้ยาวเกินสองนิ้วแล้วรู้สึกว่าเป็น สว. มาก ๆ ทั้งที่หน้ายังไม่แก่เท่าไหร่ ตอนเช้าดูข่าวทีวี พูดเรื่องการทำสีผม เตือนว่าจะทำให้เกิดมะเร็งได้ เลยค้นหาได้คำเตือนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลยขอนำมาขยายต่อนะคะ ช่วงนี้จะปิดเทอมแล้ว นักเรียนจะชอบทำสีผมแรง ๆกัน จะได้ช่วยเตือนลูกหลาน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตือนให้ระวังผลิตภัณฑ์ย้อมผมอันตราย

                             
                กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยปี 2552 ตรวจพบผลิตภัณฑ์ย้อมผมไม่เข้ามาตรฐาน ร้อยละ 18 ส่วนใหญ่มีสาระสำคัญคือ สารพาราฟินิลีนไดอะมีนและเรซอซินนอล ซึ่งจัดเป็นสารควบคุมปริมาณการใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเคริ่งสำอางในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 162ง ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2551 โดยสารดังกล่าวมีฤทธ์ก่อให้เกิดการแพ้ทำให้หนังศีรษะอักเสบ พร้อมแนะนำให้สังเกตฉลากผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติตามคำแนะนำ และทดสอบการแพ้ก่อนใช้ทุกครั้ง
               นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันผลิตภัณฑ์สำหรับย้อมผมเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยเฉพาะวัยรุ่นที่ชอบเปลี่ยนสีผมเป็นแฟชั่น ซึ่งหากขาดความระมัดระวังในการใช้อาจทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์ย้อมผมที่มีจำหน่ายในท้องตลาดจะมี 3 ประเภท คือ ชนิดใช้ย้อมชั่วคราว ชนิดกึ่งถาวร และชนิดถาวร 

              "ผลิตภัณฑ์ย้อมผม ที่คนไทยนิยมใช้มากที่สุด คือ ชนิดถาวร เนื่องจากเห็นผลเร็ว สีติดทนนาน 4-6 สัปดาห์ ไม่ต้องย้อมบ่อยและให้ระดับสีตามต้องการได้ ผลิตภัณฑ์ย้อมผมชนิดนี้มีส่วนประกอบสำคัญส่วนใหญ่ คือ สีออกซิเดชั่นหรือที่เรียกว่าสีพาราหรือสารพาราฟินิลีนไดอะมีน (p-Phenylenediamine) และเรซอซินอล (resorcinol) ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดสีในสภาวะที่เป็นด่าง โดยใช้แอมโมเนียปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง และช่วยให้สีซึมผ่านเข้าสู่เส้นผมดีขึ้น ทั้งนี้ ในทางตรงกันข้ามพาราฟินิลีน ไดอะมีนมีฤทธิ์ก่อให้เกิดการแพ้ ทำให้หนังศีรษะอักเสบ" 
               อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวด้วยว่า เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผม ในปี พ.ศ.2552 ที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย กองเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ได้รับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ย้อมผมเคลือบผม เพื่อทดสอบเอกลักษณ์ หาปริมาณสารย้อมผมและสารเคลือบผม รวม 78 ตัวอย่าง จำแนกเป็นผลิตภัณฑ์ย้อมผม 67 ตัวอย่าง และผลิตภัณฑ์เคลือบผม 11 ตัวอย่าง ผลการทดสอบ พบว่า เข้ามาตรฐาน 61 ตัวอย่าง (ร้อยละ 78.2) ไม่เข้ามาตรฐาน 14 ตัวอย่าง (ร้อยละ 18) และไม่สามารถสรุปผลได้ 3 ตัวอย่าง (ร้อยละ 3.8) เนื่องจากฉลากไม่ระบุปริมาณสารสำคัญ จึงไม่สรุปตามเกณฑ์ยอมรับค่าคลาดเคลื่อนของปริมาณสารสำคัญ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ.2536 

          ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ย้อมผมที่ไม่เข้ามาตรฐาน เนื่องจากพบสารห้ามใช้ 2 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบสารสำคัญที่ระบุในฉลาก 3 ตัวอย่างปริมาณสารสำคัญต่ำกว่าเกณฑ์ยอมรับค่าคลาดเคลื่อน 6 ตัวอย่าง และปริมาณสารสำคัญเกินกำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 3 ตัวอย่าง 


          "ดังนั้น ผู้บริโคควรให้ความสำคัญต่อการเลือกซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผม โดยก่อนซื้อควรตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีฉลากภาษาไทย ระบุชื่อ ประเภทเครื่องสำอาง ส่วนประกอบสำคัญ ผู้ผลิต สถานที่ผลิต วัน เดือน ปีที่ผลิต คำเตือนบนกล่อง วิธีใช้ มีเลขทะเบียนหรือไม่ และที่สำคัญควรทดสอบการแพ้ก่อนใช้ตามฉลากทุกครั้ง ปฎิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ควรทิ้งช่วงเวลาในการย้อมผมให้นานกว่า 2 เดือน และไม่ใช้ติดต่อเป็นเวลานาน" 


          หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ย้อมผม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองเครื่องสาองและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทร. 0-2951-0000 ต่อ 99495 -6 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในส่วนภูมิภาคทั้ง 14 แห่ง รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสำนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศ


แหล่งข่าวโดย » แนวหน้า  
[มีนาคม จันทร์ 1,พ.ศ 2553 13:54:04] 

 
หมายเลขบันทึก: 341526เขียนเมื่อ 3 มีนาคม 2010 20:57 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 18:07 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่าน


ความเห็น (18)

ว้าว...อิงก็ทำสีผมบ่อยๆ เหมือนกันค่ะ พี่ไก่

Pสวัสดีคะน้องอิง

พี่ฟังข่าวจากทีวี แล้วก็สงสารตัวเอง ทำสีผมเพราะจำเป็น ไม่ใช่แฟชั่น สารที่ทำสีผมจะซึมเข้าหนังศีรษะแล้วถูกขับออกมาทางกระเพาะปัสสาวะ โอกาสเกิดเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมีมากที่สุดในรายที่ทำสีผมมากว่า 9 ครั้งในหนึ่งปี

  • พี่นับแล้ว ปีหนึ่งมากกว่า 9 ครั้งคะ ผมพี่ยาวเร็วมาก  ไม่รู้ว่าช่างเลือกผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออะไร ต่อไป ต้องซื้อหาเองและดูส่วนผสมให้ดีที่ไม่ใช่สารก่อมมะเร็งนะคะ

Pสวัสดีค่ะ

 Pก็ทำสีผมเหมือนกัน ปัจจุบันก็ทำบางประมาณ 3 - 4 เดือนครั้ง ถ้ามีเวลาก็จะใช้ผงเฮนน่า (ของอินเดีย  เมื่อก่อนจะไปเดินซื้อแถวร้านขายผ้าพาหุรัดค่ะ แต่เดี๋ยวนี้มีขายตามร้านขายน้ำยาทำสีผม) นำมาผสมกับยาคูล กาแฟ น้ำมะกรูด ไข่แดง ก็สามารถปิดสีผมขาวได้ค่ะ  แต่ผมจะออกสีแดงไปหน่อยค่ะ

ด้วยความระลึกถึงเสมอค่ะ

 

Pสวัสดีคะครูสุนันทา ครูเดียว

ไก่เคยใช้ผงเฮนน่า เหมือนกันคะ แต่แพ้คะ หนังศีรษะเป็นตุ่มพองเม็ดเล็ก ๆ นะคะ เลยหยุดใช้ นะคะ ตอนนี้ใช้ครีมสมุนไพร แต่ไม่ไหวคะ ผมแข็งมาก ๆ และกลิ่นไม่ไหวคะ

คิดถึงนะคะ ดูแลสุขภาพนะคะ

Pสวัสดีคะพี่ไก่

ตอนนี้ไก่ตัดผมสั้นแล้วคะ ทรงเด็กนักเรียนนะคะ  ร้อนมากและต้องมัดผมจนปวดหัวนะคะ เลยตัดผมให้สั้น พ่อ ลูก บอกว่ารับไม่ได้ ไม่คุ้นหน้า  ว่าง ๆ จะโผล่หน้าไปให้ดูนะคะ

สวัสดีค่ะ ไม่ได้มาทักทายกันนาน เป็นประโยชน์ค่ะเพราะตัวเองย้อมผมเกือบทุก 2 เดือน ต้องระวังแล้วล่ะค่ะ

Pสวัสดีคะคุณวันเพ็ญ

ระมัดระวังไว้และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพนะคะ

 

สวัสดีค่ะ พี่สาว

พอลล่าผม แดง มาก ค่ะ แห้งด้วยค่ะ

ทำบ่อยแต่ยังไม่ถึง 9 ครั้งต่อปีค่ะ *^__^*

สวัสดีค่ะ

ครูวิไลแนะนำให้ใช้ สีนานวน ค่ะ อิๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

สวัสดีค่ะ ปกติก็ทำสีผมเหมือนกันค่ะ แต่พยายามหลีกเลี่ยงนานๆ ทำสักที....ขอบคุณที่แบ่งปันความรู้ค่ะ

9.

P
♥paula .`๏'- ที่ปรึกษาตัวน้อย.`๏'-
เมื่อ พฤ. 04 มี.ค. 2553 @ 00:09
#1888214 [ ลบ ]

สวัสดีคะน้องสาว

  • พี่ไก่ว่าผมสีแดงสวยดี 
  • พี่อยากได้นะ แต่ไม่เหมาะกับพี่สาว
  • เคยทำผมสีออกแดงแล้ว ถูกตักเตือน ห้ามทำสีนี้มาอีก
  • บำรุงผมดี ๆนะคะ ผมจะได้สวย สลวย มีน้ำหนัก

10.

P
พิชชา
เมื่อ พฤ. 04 มี.ค. 2553 @ 16:18
#1889081 [ ลบ ]

สวัสดีคะน้องพิชชา ผมน้องพิชชาสวย เงางามดีมาก คะ พี่ชอบนะคะ ไม่ต้องทำสีบ่อย ดีอยู่แล้ว ถ้าผมไม่หงอก

11.

P
วิไล บุรีรัตน์
เมื่อ พฤ. 04 มี.ค. 2553 @ 17:41
#1889208 [ ลบ ]

สวัสดีค่ะ

สวัสดดีคะครูวิไล

มุกให้คนแก่ขำ  สีนานวน สนุกมาก ติดใจ ฟังกันทั้งคืนเลยคะ

ครูบำนาญ(เออร์ลี่)

ย้อมมา20กว่าปีแล้ว(เดือนละครั้ง)ปัจจุบันไม่ย้อมไม่โกรกปล่อยขาวแต่ก็ยังมีดำแทรกอยู่มีความสุขมากไม่กลัวสารเคมีตกค้างแล้วหนังหัวสะอาดสดชื่นผมหยักศกก็กลับมาเป็นคลื่นสวยเหมือนเดิม

ตำราผีบอก
...ข้าพเจ้า
เป็นผู้ได้รับจดหมายดังต้นฉบับ..จึงได้ทำการพิมพ์เผยแพร่ต่อมายังท่าน(พิมพ์ตามต้นฉบับที่ได้รับ)...ขอให้
ท่านนำไปบอกต่อเป็นวิทยาทาน.ท่านจะโชคดีมีความสุขตลอดกาล..ตำรานี้
แก้โรคมะเร็ง..ผู้เป็นมะเร็งจะหายโดยไม่คาดคิด สำหรับมะเร็งภายในจะหายภายใน 6 วัน
วิธีรักษา ไปที่ร้านขายยาจีนซื้อ 1.หังเตย 1 ตำลึง 2.หัวขิง 1 ตำลึง 3.ก้อนเกลือ 3 ก้อน 4.หัวข่า 1
ตำลึง..นำมารวมกัน แล้วแช่น้ำทิ้งไว้ 1 วัน ในน้ำ 1 ชาม ให่ดื่มจนหมดชาม (สูตรรักษาเนื้องอกมะเร็ง)
สรรพนามในการรักษา หลังจากดื่มน้ำแล้ว ควนอื่มน้ำมากๆ นำส่วนที่เหลือมารับประทาน
ยานี้จะขับเอาของเสียออกมาทางอุจจาระ หรือปัสสาวะ ไม่ต้องตกใจ เป็นการขับของเสียออกมาหมดแล้วจะปกติ
ตำรานี้ห้ามซื้อหรือเป็นเงินในการรักษาและขอยาเก็บไว้เป็นส่วนตัวโดยเด็ดขาด
หากท่านผู้อื่นได้รับด้วยศรัทธาและกุสลจิตของท่านและครอบครัวท่านจะประสบแต่ความสุขความสมหวังทุกประการ
เจ้าคุณนิมิต เจ้าคุรวัดกลางให้บอกท่านเถิด
ตัวอย่าง
- ส.ส. จังหวัดชลบุรี..ไม่ยอมบอกก็ถึงแก่กรรม
- คุณเติมศักดิ์ ได้รับจดหมายแล้วส่งต่อไป 29 ฉบับ ท่านถูกรางวัลที่1
- คุณเลิศศรี ได้รับจดหมายแล้วส่งต่อ 20 ฉบับ..ปรากฎครอบครัวป่วยกระทันหัน..จึงส่งต่อ 29
ฉบับ..ปรากฎว่าครอบครัวหายป่วยและถูกรางวัลที่ 1 ถึง 2 ฉบับรวยมาก
- คุณวิภาวดี อยู่เฉยๆ ได้รับจดหมายแล้ว.ไม่ทำตาม.ให้น้องส่งแทน..น้องถูกรางวัลที่ 2 ถึง 2 ฉบับ
- คุณศิริพัฒน์ ได้รับจดหมายแล้ว..ไม่ปฏิบัติตามที่พระครูบอก เพียง 10 วัน
เสียชีวิต...เมื่อท่านได้รับจดหมายฉบับนี้แล้ว..กรุราบอกต่อไปในที่ต่างๆเพียง 29 ฉบับ
แล้วท่านจะประสบแต่ความสุขและโชคดีไม่มีวันสิ้นสุด...มีผู้ไม่เขียนไม่ทำตามไม่ศรัทธาเหมือนส.ส.ชลบุรี
ที่ไปราชการที่เชียงใหม่ 7 วัน หัวใจวายถึงแก่กรรม
จดหมายนี้..ห้ามแจกในหมู่บ้านเป็นอันขาด
ตำราผีบอก..ต้องบอกแล้วส่งต่อ..แล้งซื้อลอตเตอรี่..เลขอะไรก็ได้ที่ท่านชอบ..ไม่เชื่อก็ลองทำตามเถิด..
ขอให้โชคดี


พระคาถา ชินบัญชร แบบย่อ
สมเด็จพระพุทธจารย์ โต พรหมรังษี
(ตั้งนะโม 3 จบ๗
ชิ นะ บัญ ชะ ระ ปะริ ตังมัง รัก ขะตุ สัพพาทา
กระดาษแผ่นนี้ส่งมาเพื่อให้ท่านโชคดี แผ่นแรกอยู่ที่อังกฤษ ได้รับแล้ว รวยแล้ว 9 คน โชคดีมาถึงแล้ว
คุณจะได้รับโชคภายใน 7 วัน หลังจากคุณได้รับแล้วรีบแจ้งต่อไป นี่ไม่ใช่ภาระการหลอกลวงเพื่อสนุกสนาน
คุณจะได้รับโชคทางไปรษณีย์ คุณไม่ต้องส่งเงินเพื่อความเชื่อถือ คุณอย่าเก็บจดหมายนี้ไว้
ต้องไปจากคุณภายใน 7 วัน หรือ 168 ชั่วโมง
ทหารอังกฤษได้รับเงิน 170 ดอลลาร์ไดเสียงได้รับเงิน 10000 ปอน์ดแต่ต้องเสียไปเพราะไม่ทำตามภายใน 7 วัน
หลังจากได้รับจดหมายฉบับนี้ แล้วรีบส่งต่อให้เพื่อนที่รู้จัก แล้วระยะหนึ่ง
คุณจะแปลกใจว่าเป็นความจริง..ว่าภายในวันหนึ่งอะไรเกิดขึ้น แม้ว่าคุณจะไม่เชื่อโชคก็อย่าเพิกเฉย
- โทโร แทชเชอร์ ได้รับเงินแล้วส่งต่อภายใน 120 ชั่วโมง เขาโดนไล่ออกจากงาน
แต่เมื่อเขาได้รับจดหมายอีกครั้ง เขาถ่ายเอกสารส่งทันที..ในไม่ช้าก็ได้งานใหม่ เวร์ชาย
ได้รับจดหมายแต่ไม่เชื่อ..ดยนทิ้ง..หลังจากนั้นเขาตายในปี 1996
ผู้หญิง แคริฟอร์เนีย
ด้รับจดหมาย..แต่หล่อนอ่านไม่ออกจึงเก็บไว้..ที่หล่อนเจ็บป่วย.ประสบปัญหาต่างๆ..จนในที่สุดก็ให้คนพิมพ์ส
่งต่อไป..ผลปรากฎถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 2 ถึง 2 คู่ ติดต่อกัน. คุณชัยยงค์ ด้รับจดหมาย แต่ไม่สน
เขาก็เสียชีวิตเพราะเชื่อเพื่อนฝูง
ขอให้ส่งภายใน 7 วัน จำนวน 29 ฉบับ. แล้วซื้อลอตเตอรี่เลขอะไรก็ได้ที่ท่านชอบ.
ถ้าไม่เชื่อลองทำตาม..ท่านบอกไว้
ขอให้โชคดี
พระครูวิจิตร ธรรมโชติ

ขอเรียนเชิญนะคะ

ร้านภัสดีไซน์ซอยข้างโรงแรมเอเซีย (BTS ราชเทวี)

อยู่ติดคอนโด wish@siam

ทำผม แต่งหน้าเจ้าสาว รับปริญญา

กรันตีดัด ยืด ทำสี ผมไม่เสียทำบ่อย ผมยิ่งนุ่ม เรามีสูตร

ทำสีแถมยืดได้ในครั้งเดียวกันผมก็ไม่เสีย

ลูกค้าที่รู้ตัวว่าผมเสีย ไม่แข็งแรง ผมร่วง หรือ มีปัญหาเรื่องทรงผม

ปรึกษาฟรีนะคะกับ อาจารย์ ภัส 092 8916676ได้รับ guaranteed ใบประกาศเกียรติคุณ

ไม่ต้องรีบค่ะปิด 5 ทุ่ม

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท