Competency

โดยเริ่มฝึกตั้งแต่ OD ของ Cream ทีม ในวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2549 เพื่อให้รู้ทิศทางในการดำเนินการ, ได้ใจ, ได้ข้อตกลงร่วมกันและได้พลังในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

          สืบเนื่องจาก Kick off Competency ใน http://gotoknow.org/blog/biisoha/31121 ขณะนี้ได้กำหนดวันที่แน่นอนในการเริ่มหลักสูตรฝึกทีม Cream สำหรับสานต่อและลงลึกในการดำเนินการเพื่อวางรากฐานการพัฒนา Competency ของสถาบันแล้ว โดยเริ่มฝึกตั้งแต่ OD ของ Cream ทีม ในวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2549 เพื่อให้รู้ทิศทางในการดำเนินการ, ได้ใจ, ได้ข้อตกลงร่วมกันและได้พลังในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

          หลังจากนั้นจะมีการทำ Work Shop อีก 12 ครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 14.00 - 16.00 น. ซึ่งอาจารย์จะกำหนดวันที่แน่นอนหลังจากวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2549 ผ่านไปแล้ว โดยจะกำหนดเป็นช่วงๆ เพราะต้องมีการมอบหมายและติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วเราก็จะได้รายละเอียดของ CORE Competency ที่สำคัญและต้องการสร้างให้บุคลากรของสถาบันมี และได้ Technical Competency ที่สำคัญของแต่ละกลุ่มภารกิจ นำมาลงใน Web Application ที่กรมฯ เตรียมให้กับหน่วยงานของกรมฯ (รวมสถาบันเราด้วย) เพื่อใช้ในการประเมินและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่องค์กรปรารถนาต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนาคุณภาพความเห็น (2)

IP: xxx.121.104.213
เขียนเมื่อ 

จะเตรียมตัวอย่างไรดีคะ

เขียนเมื่อ 
เตรียมตัวและเตรียมใจเข้ารับการฝึกอบรมในวันที่ 1 - 2 ก.ค. 2549 ก่อน เพราะเป็นวันหยุดราชการด้วย จริงๆ ไม่ค่อยอยากจะรบกวนเวลาในวันหยุดราชการของหลายๆ ท่านหรอกนะคะ แต่ด้วยความจำเป็นเรื่องเวลาของท่านวิทยากรและภารกิจในวันราชการของพวกเราด้วย ซึ่งพวกเราคงทราบอยู่แล้วว่าเวลาของวิทยากรแต่ละท่านกำหนดได้ยากจริงๆ ใน 2 วันแรกอยากให้ Cream ทีมทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตรเพราะจะเป็นการสร้างทีมงานที่สำคัญมากๆ ค่ะ