มูลนิธิแสง-ไซ้กีนำคณะแพทย์รักษาชาวชัยภูมิ

มูลนิธิแสง-ไซ้กีนำคณะแพทย์รักษาชาวชัยภูมิ น.พ.วิชัย วิจิตรพรกุล นายกสโมสรโรคารีเจริญนคร เจาะผ่านิ้วล็อกให้ชาวบ้าน 33คน 37 นิ้ว ฟรี ตลอดทั้งวัน

มูลนิธิแสง-ไซ้กีนำคณะแพทย์รักษาชาวชัยภูม

วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 8:01 น

Bookmark and Share

มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล คณะแพทย์ วปอ.27 ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำแพทย์เฉพาะทางกว่า 40 ท่าน จากโรงพยาบาลชื่อดัง ตรวจรักษาชาวชัยภูมิ ออกตรวจชาวบ้านในชนบท เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้ชาวบ้านที่เจ็บป่วยจำนวนมาก ได้รับการตรวจรักษาร่วม 4 พันกว่าคน
   
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 23 ก.พ. นายวันชัย สุทธิวรชัย ผวจ.ชัยภูมิ เป็นประธาน เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล นสพ.เดลินิวส์ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำคณะแพทย์ วปอ. รุ่นที่ 27 พร้อมภรรยา แพทย์จาก รพ.ราช วิถี รพ.ศิริราช รพ.จุฬาฯ รพ.สมิติเวช กรุง เทพฯ รพ.เมตตาประชารักษ์ รพ.ศรีวิชัย 3 รพ.บ้านแพ้ว และ รพ.ชัยภูมิ ให้การตรวจรักษาชาวบ้านที่ยากจน ที่โรงเรียนบ้านหนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง 
   
สำหรับแพทย์ วปอ.27 นำโดย ศ.นพ.วิเชียร ทองแตง, ศ.นพ.มนูญ ไพบูลย์, พญ. คุณหญิงสำรวย โมกขมรรคกุล, พญ.ฉวี สิงห วิสัย, พญ.รุจา เสวิกุล, นพ.ทวี ลิมปะวัชระ, นพ.ไพโรจน์ สินสารัตน์ นพ.วิเศษ วชิรพงศ์ ให้การตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคเด็ก รวม 1,355 คน
   
คณะแพทย์จาก รพ.ราชวิถี นำโดย นพ.ชัยรัตน์ โภคาวัฒนา, นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ, นพ.สุวิทย์ เกียรติเสวี, นพ.   ทวี รัตนชูเอก, นพ.จีรศักดิ์ วรรณประเสริฐ จะร่วมกับ คณะแพทย์จาก รพ.จุฬาฯ นำโดย รศ.พญ.วโรชา มหาชัย พร้อมทีมพยาบาล  นำเครื่องมือตรวจส่องกล้องระบบทางเดิน   อาหารและเครื่องตรวจอัลตราซาวด์ จาก  บ.เค เพอร์ฟอร์แมน และ บ.บอสตันไซแอน ติฟิค มาตรวจหาความผิดปกติในกระเพาะอาหาร ลำไส้ ตับ ม้าม ไต ตรวจชาวบ้าน 251 คน พบกระเพาะอาหารอักเสบกว่า   100 ราย มะเร็งท่อน้ำดี 2 ราย เนื้องอกในตับ 3 ราย
   
ทีมจักษุแพทย์จาก รพ.ราชวิถี นำโดย นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข พร้อมทีมพยาบาล นำเครื่องมือมาช่วยตรวจจอประสาทตาในคนไข้ที่เป็นเบาหวาน และทีมสูตินรีเวช จาก รพ.ราชวิถีเช่นกัน นำโดย นพ.มนัส วงศ์สุรีรัตน์, นพ.ทศพร เรืองกฤษณ์, พญ.สุวรรณา อัศวพิริยานนท์, พญ.อรัญญา ยันตพันธ์, นพ.ปกป้อง ปานศรีแก้ว, พญ.สิริกาญจน์ ทองใหม่ และ นพ.มาโนช เครือวัลย์ พร้อม   ทีมพยาบาลและเครื่องมือที่ทันสมัยมา    ร่วมตรวจภายในสตรี หาความผิดปกติใน โพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก ตรวจทั้งสิ้น 165 คน 
   
คณะจักษุแพทย์จาก รพ.ศิริราช นำโดย ศ.คลินิก พญ.คุณไธวดี ดุลยจินดา, นพ.ปิติพล ชูพงศ์, นพ.ณัฐพล วงศ์วิวัฒน์, นพ.คณินท์ เหลืองสว่าง และ พญ.ศิรินภา บุญยเกียรติวัฒนา จะมาตรวจความผิดปกติในดวงตา แก้วตา ม่านตา และจอประสาทตา ทั้งสิ้น 484 ราย
   
ทีมแว่นแก้วจาก กฟผ. และ รพ. เมตตาประชารักษ์ มาตรวจสายตาทำแว่นแจกให้ฟรี 600 ราย นอกจากนั้นยังมี นพ.วิชัย วิจิตรพรกุล นายกสโมสรโรตารีเจริญนคร ภาค 3350 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจรักษานิ้วล็อก จาก รพ.เลิดสิน ทั้งสิ้น 37 ราย พร้อมกับ นพ.สุทัศน์ ดวงดีเด่น ตรวจรักษาโรคผิวหนัง ด้วยเครื่องยิงเลเซอร์ที่ทันสมัย มาให้การรักษาฟรี 117 ราย และยังมีอดีตหัวหน้าภาคโสต ศอ นาสิก รพ.รามาฯ มาช่วยตรวจหู ร่วมกับ รศ.พญ.ชนิดา กาญจนลาภ, พญ.สุมนา ช่อไสว, ทพญ.ประวิตร โยธีพิทักษ์ และ พญ.วนิดา วานิชอังกูล ทั้งสิ้น 104 ราย สำหรับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี นำโดย พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร, นพ.พิศิษฐ์ สุกไสว และ นพ.วีระศักดิ์ ธรรมคุณานนท์ พร้อมทีมงาน จะมาร่วมตรวจสุขภาพเด็ก โรคเด็กทั่วไป และโรคเด็กเฉพาะทาง ออทิสติก ทั้งสิ้น 67 ราย
   
ส่วนคณะแพทย์จาก รพ.ศรีวิชัย    3 อ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร นำโดย นพ.      วิชัย วนดุรงค์วรรณ และ นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา จะมาให้การตรวจรักษาโรคข้อ โรคกระดูก ทั้งสิ้น 704 ราย พร้อมกับคณะทันตแพทย์เคลื่อนที่จาก สสจ.ชัยภูมิ รพ.ชัยภูมิ รพ.เนิน สง่า และ รพ.จตุรัส ร่วม 123 ราย นอกจากนั้นยังมี คณะแพทย์จาก รพ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร นำโดย นพ.พรเทพ  พงศ์ทวิกร นำรถผ่าตัดเคลื่อนที่ มาให้การตรวจรักษาโรคต้อกระจก เปลี่ยนเลนส์ตาเทียม 161 ราย      
   
นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ กล่าวว่า คณะแพทย์เคลื่อนที่ วปอ.27 มูลนิธิแสง-  ไซ้กี เหตระกูล นสพ.เดลินิวส์ ได้ร่วมกับ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ออกหน่วยแพทย์  อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง 24 ปีแล้ว เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และจะออกหน่วยต่อไปเป็นคณะแพทย์ชุด เล็ก ตรวจโรคทั่วไปทุกเดือน ส่วนคณะแพทย์ชุดใหญ่เช่นครั้งนี้ ในครั้งต่อไปจะลงพื้นที่ในภาคใต้.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lockfingerความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

339942

เขียน

25 Feb 2010 @ 18:13
()

แก้ไข

23 Jun 2012 @ 01:40
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
อ่าน: คลิก