kong
นาย ก้องเกียรติ เติมเกษมศานต์

การประชุมเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรและโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดี ศูนย์อนามัยที่ 8


จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งเพื่อให้โรงเรียนได้มีการทำกิจกรรมในด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพด้วย

        ปี พ.ศ. 2553  ศูนย์อนามัยที่ 8 ได้จัดให้มีการสร้างเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ซึ่งงานทันต ฯ ก็เลยถือโอกาสปรับโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดีเข้าร่วมอยู่ด้วยกัน เป็นเครือข่ายเดียวกันเลย

       โดยจุดเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายจำนวน 4 จังหวัดในเขต คือนครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร และอุทัยธานี โดยมีจำนวนโรงเรียนในเครือข่ายจังหวัดละอย่างน้อย 24 แห่ง ทั้งนี้จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งเพื่อให้โรงเรียนได้มีการทำกิจกรรมในด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพด้วย

       กิจกรรมในการประชุมเพื่อจัดตั้งเครือข่ายได้แก่

  1. การให้ความรู้เรื่องการจัดตั้งเครือข่าย และการดำเนินงานในรูปแบบเครือข่าย
  2. การชี้แจงเกณฑ์ชี้วัดในเรื่องโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
  3. การชี้แจงผลการสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนในปีที่ผ่านมา
  4. จากนั้นเป็นการวิเคราะห์เครือข่ายจากกระบวนการสุนทรียปรัศนี
  5. สุดท้ายเป็นการทำแผนกิจกรรมของเครือข่าย

        สำหรับจังหวัดแรกที่มีการประชุมการจัดตั้งเครือข่ายคือจังหวัดอุทัยธานี  จัดเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

          สำหรับจังหวัดต่อมาคือจังหวัดพิจิตร  วันที่ 21 มกราคม 2553 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรครับ

          จังหวัดที่ 3 คือจังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 22 มกราคม 2553  ที่ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์

          และจังหวัดสุดท้ายคือจังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

 

    เสร็จจากการประชุมการสร้างเครือข่าย ศูนย์อนามัยที่ 8 ได้กิจกรรมที่ต้องทำหลายอย่าง ซึ่งกิจกรรมแรกที่จะต้องทำและเครือข่ายต้องการคือการอบรมการจัดทำโครงงานสำหรับครูที่ปรึกษา  ซึ่งจะได้มีการจัดประชุมต่อไป

   โดยมีแนวทางกิจกรรมของ สสจ. และศูนย์ ฯ คือ

และมีแนวทางการจัดกิจกรรมของโรงเรียนคือ

สวัสดีครับ

หมายเลขบันทึก: 339904เขียนเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2010 15:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 22:29 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี