วิชา หน้าที่พลเมือง

คนไทยต้องรู้หน้าที่

 

 

 

เรามักได้ยินเสมอว่าให้ทำตนเป็นพลเมืองดี   

อะไรคือความหมายของคำว่าพลเมืองดี  

 

คำว่าพลเมือง พลเมืองมีความหมายต่างจากบุคคล ซึ่งหมายถึง สิ่งซึ่งมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย  

 

พลเมืองของแต่ละประเทศย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายของประเทศนั้น  

       

สิทธิและหน้าที่เป็นสิ่งคู่กัน เมื่อมีสิทธิก็ต้องมีหน้าที่ พลเมืองของทุกประเทศมีทั้งสิทธิและหน้าที่ แต่จะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศนั้น 

 

หน้าที่ของพลเมืองดี

พลเมืองดี คือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พลเมืองได้ครบถ้วน ทั้งเรื่องที่ต้องทำ และเรื่องที่ควรทำ

          เรื่องที่ควรทำ เป็นหน้าที่ที่จะต้องทำ หรือละเว้นการกระทำ ถ้าไม่ทำหรือละเว้นการกระทำ ผู้กระทำเรื่องที่ควรทำจะได้นับการยกย่องสรรเสริญจากคนในสังคม เช่น วัฒนธรรมประเพณี
         
พลเมืองดีมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชาติคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ มีความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน รู้จักรับผิดชอบชั่วดีตามหลักจริยธรรม และหลักธรรมของศาสนาและเชิดชูสถาบันของชาติ

 

เหตุการณ์บ้านเมืองที่ผ่านมามีกลุ่มการเมืองบางกลุ่มทำการสร้างแรงกดดันต่างๆเป็นระยะๆให้เกิดขึ้นในสังคม ทำเพื่อผลประโยชน์พวกพ้องของตนสร้างความวุ่นวายในสังคม เชิดชูคนโกงแผ่นดิน บ้างก็ไม่ช่วยกันหาทางป้องกันให้พวกเขาเหล่านั้นงดเว้นการกระทำ ภาพต่างๆที่พบเห็นอยู่เป็นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีแล้วหรือยัง

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเมืองกับพลเมืองความเห็น (14)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่นำสิ่งดีดีมาฝากค่ะ


เขียนเมื่อ 

หน้าปกหนังสือเล่มนี้ ดูมีมนต์ขลังจังค่ะ ;) เพิ่งเคยเห็น

บันทึกก่อน คนดี คือ คนที่กล้าต่อสู้เพื่อความถูกต้อง

เหตุการณ์บ้านเมืองที่ผ่านมามีกลุ่มการเมืองบางกลุ่มทำการสร้างแรงกดดันต่างๆเป็นระยะๆให้เกิดขึ้นในสังคม ทำเพื่อผลประโยชน์พวกพ้องของตนสร้างความวุ่นวายในสังคม เชิดชูคนโกงแผ่นดิน บ้างก็ไม่ช่วยกันหาทางป้องกันให้พวกเขาเหล่านั้นงดเว้นการกระทำ ภาพต่างๆที่พบเห็นอยู่เป็นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีแล้วหรือยัง

ว่าไป สื่อที่นำเสนอข่าว แบบเป็นกลาง  นั่นนะ ก็แปลกนะคะ เป็นกลางในสังคมไทย ที่อะไรๆ ยัง...  . สื่อควรสร้างจิตตระหนัก สร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีงาม ให้ชัดเจน ๆ ลงไปเลย ก็ที่ประชาชีเค้ายังไม่กระจ่าง มิใช่เพราะรับข่าวสารคลุมเครือฤา  คะ?

เขียนเมื่อ 

ผู้ที่ทำดีด้วยการอยู่เฉยๆ โดยไม่ไปก่อกรรมทำเข็ญให้ใคร ไม่ได้ถือว่าทำหน้าที่ของพลเมืองเพราะไม่ได้ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

เรื่องที่ใกล้ตัวขณะนี้
การทำหน้าที่พลเมืองดีตามสถานะการณ์ในขณะนี้พัฒนาไปไกลกว่าความหมายเดิม เพราะมีเหตูการณ์มาคุกคามเสถียรภาพของขนบธรรมเนียมประเพณ๊ วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณะสังคมไทย
มีการคุกคามสถาบันที่แอบแฝงมาในรูปแบบต่างๆ
พลเมืองดีจึงจะอยู่เฉยไม่ได้ จะต้องช่วยกันปกป้องและป้องกันไม่ให้คนไม่ดีมาทำลายบั่นทอนได้

 

หลายคนบอว่า ผมนำเรื่องหนักเกินไปมาลง

ผมเองคิดว่าไม่หนักเลย กลับเป็นเรื่องที่พวกเราต้องรู้

เพราะเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะเป็นพลเมืองของประเทศ

ขอบคุณคุณครูจิ๋วมากครับที่แวะมาให้ความสำคัญเป็นท่านแรก

คุณ poo ครับ ข้อความที่ว่า


"ว่าไป สื่อที่นำเสนอข่าว แบบเป็นกลาง  นั่นนะ ก็แปลกนะคะ เป็นกลางในสังคมไทย ที่อะไรๆ ยัง...  . สื่อควรสร้างจิตตระหนัก สร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีงาม ให้ชัดเจน ๆ ลงไปเลย ก็ที่ประชาชีเค้ายังไม่กระจ่าง มิใช่เพราะรับข่าวสารคลุมเครือฤา  คะ? "

ทุกวันนี้สื่อเลือกข้างมากขึ้น คือเลือกข้างคุณธรรม ความดีงาม สื่อฉบับไหนวิญญาชนรับรู้ได้ครับ
แต่ยังมีอีกหลายสื่อที่สื่อบางคนยังรับผลประโยชน์อยู่ครับ

ทุกอย่างอยู่ที่การเลือกบริโภคสื่อครับ

 

เขียนเมื่อ 

ถ้าทุกคนทำ "หน้าที่พลเมือง" อย่างเต็มที่ หลายๆอย่างจะดีขึ้นค่ะ

ขอบคุณหนังสือดีดี ค่ะ

ผมชื่นชมคุณ hanako_aoy  มากครับ ที่สนใจกระทู้ "หน้าที่พลเมือง" และแวะเข้ามาเติมความคิดให้แพร่หลายในระดับหนึ่ง
อยากได้พลเมืองภาคประชาชนปฏิวัติการเรียนรู้ด้านสิทฺธิหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นคุณครับ
ประเทศไทยจะได้สงบสุขสันติและมีความวิวัฒนาครับ

 แวะมาทักทายอีกนะครับ

เป็นหน้าที่ที่พลเมืองดีต้องปฏิบัติเพื่อรักษาสิทธิและหน้าที่และช่วยเหลือประเทศชาติครับ

แน่นอนครับ คุณภัทร เทพวัชร
หน้าที่ที่ควรจะทำคือความเป็นพลเมืองดีที่ต้องช่วยกันปกป้องกฎหมาย ระเบีบบวินัย รักษาสถาบันและชาติบ้านเมือง
ขณะนี้เราต้องกล้ายืดอกเลือกข้างครับ ไม่ขี้ขลาด

อยากเห็นทุกคนในชาติมีจิตสำนึกเช่นคุณ ตฤณระพี

แค่คำพูดสั้นๆของคุณเพียงประโยคเดียว ทำให้รู้ถึงภูมิรู้และสำนึกในหน้าที่พลเมืองของคุณยิ่งใหญ่นักครับ

เขียนเมื่อ 

วิชาหน้าที่พลเมือง หายไปจากตำราเรียน

หลายปีแล้ว เด็กๆไม่ได้เรียนวิชานี้

ถึงตอนนี้..ดูท่าว่าจะสายเกินไป

เขียนเมื่อ 

ผลเมืองคือคนในชาติ หรือประชาชน ประชาชนรวมกันเราเรียกว่าชาติ ประชาชนอ่อนแอ นั้นหมายถึงชาติต้องอ่อนแอ ชาติอ่อนแอเพราะนักการเมืองไม่มีคุณธรรม นัการเมืองไม่มีคุณธรรมเพราะเราเลือกคนไม่ดีเข้าไปครับ ผลสุดท้ายกรรมมาตกอยู่ที่พลเมืองหรือประชาชน ในที่สุดก็มาตกที่ชาติเรา  ขอให้พวกเราช่วยกันคิดสักนิดว่าเราทำหน้าที่พลเมืองของเราถูกต้องแล้วยัง ให้คิดว่ายังมีคนรุ่นต่อๆไปอีกหลายรุ่นที่จะต้องอาศัยพื้นแผ่นดินไทยครับ

 ที่สุดนี้ขอขอบคุณPสหรัฐ ที่เขียนบันทึกดีๆให้แนวคิดดีมากครับ

เขียนเมื่อ 

คุณสหรัฐครับ ผมเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณกำลังนำเสนอ เราเห็นตรงกันครับ ชอบคำว่า "ปอดแหก" ครับ

เขียนเมื่อ 

ตามความเห็นของท่านเบฯ และเห็นด้วยอย่างยิ่งยวดค่ะ

... คนดี คือ คนที่กล้าต่อสู้เพื่อความถูกต้อง ...  เชียร์ค่ะ