การวาดรูปกระต่าย

     1. เลือกเครื่องมือรูปวงกลม   แล้วสร้างรูปวงกลม 2 รูป ติดกันให้วงกลมด้านล่างใหญ่กว่าวงกลมด้านบน

     2. แต่งหน้าตารูปวงกลมด้านบน  เพิ่มหูให้เหมือนกระต่าย( ใช้เครื่องมือดินสอ )

     3.  ตกแต่ง และใส่สีสันให้สวยงาม