กิจกรรมวิทย์

การแข่งขันจรวดขวดนำ
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  โรงเรียนสุขานารี มีโครงการจะจัดกิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดนำ ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2549  ประเภท ยิงไกล  ในระดับช่วงชั้นที่  2  รับสมัคร 30  ทีม ๆ ละ 3  คน ค่าสมัคร ทีมละ 50  บาท   โดยเชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำจรวดขวดนำ ให้ทีมผู้เข้าสมัครเข้ารับการอบรมก่อน แล้วจึงประดิษฐ์จรวดขวดนำของทีมตนเองเพื่อแข่งขัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยาศาสตร์สุขานารีความเห็น (0)