เชิญชวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้ามาอ่านและเป็นสมาชิกที่........

แต่รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม
                                 ในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้ามาก  จนบางครั้งท้อแท้จริงๆที่ไม่รู้เท่าทันกับเรื่องบางเรื่อง  ไม่ใช่ว่าเราจะโง่เสียเต็มประดา  แต่รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม  ขอเชิญชวนครูทุกท่านมาอ่าน  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเป็นสมาชิกที่  http://groups.google.co.th  และเข้ามาอ่านใน  http://groups.google.co.th/group/skuikratoke?lnk=li สนุกดีที่ได้เขียน  จะสนุกมากกว่านี้ถ้ามีท่านเข้าไปอ่านและเขียนแลกความสนุกกันเปลี่ยนกัน  ที่ gotoknow  ก็เข้ามาอ่านและเขียนทุกวันอยู่แล้วค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาอ่านมากรู้มากความเห็น (0)