เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2549 ที่ผ่านมา ได้ทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมา เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว มีอยู่วันหนึ่ง ในระหว่างที่ทำงานปกติประจำวันอยู่นั้น ได้รับโทรศัพท์บอกว่า อาจารย์ที่ใช้ห้องบรรยายไม่สามารถใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องบรรยายได้ และได้ติดต่อหน่วยโสตฯแล้ว  คงไม่มีใครอยู่เพราะไม่มีคนรับสายโทรศัพท์              

 

ในเวลานั้น เราจึงพยายามติดต่อหน่วยโสตฯอีกครั้ง  ก็ติดต่อไม่ได้เช่นกัน  จึงได้ติดต่อไปที่หน่วยคอมพิวเตอร์  ผู้รับโทรศัพท์ คือ คุณสรพงษ์  ทับบุญ   พอบอกปัญหา เค้าก็รับปากจะจัดการให้ แล้วงานก็ได้รับการแก้ไข

ยามเมื่อเปิดหน้าเว็ปไซต์ของคณะฯและพบว่าน่าจะมีอะไรให้แก้ไขในเว็ปไซต์ เราก็แค่ ส่ง ข้อความ ผ่านไปโดยใช้ MSN ส่งข้อความถึงคุณสรพงษ์ เท่านั้น เค้าก็จะจัดการให้ไม่เคยถามหาใบขอใช้บริการเลย

นอกจากนี้ ยังเคยได้ยินคนอื่นชมคุณสรพงษ์ด้วย  จึงน่าจะได้ชื่นชมเค้าไว้ตรงนี้