ช่วงเวลาในตอนเช้า เราทุกคนต่างรีบเร่งขับรถไปทำงาน การจราจรก็ติดขัด ถ้าเรามีการเอื้ออาทรกันในกรณีที่มีรถออกจากบ้านหรือซอยเล็กๆ ซึ่งจะหาทางออกถนนใหญ่ได้ค่อนข้างลำบากและใช้เวลานานพอควร  เราสามารถแสดงความเอื้ออาทรโดยหยุดเพื่อให้รถที่จะออกจากซอยหรือบ้าน ได้ออกมาเพื่อเข้าถนนใหญ่ได้ สิ่งเหล่านี้สามารถทำให้เรามีความสุขได้ เมื่อเห็นหน้าตาที่ดีใจของคนเหล่านั้นที่สามารถหลุดออกมาจากซอยได้หลังจากที่คอยมานาน เราน่าจะช่วยกันแสดงความเอื้ออาทรนี้นะครับ