พัฒนาบุคลากร

แอ็ปคุง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พัฒนาบุคลากร

วันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2553 นายพานิช   ศรีงาม ผอ.กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา นำบุคลากรศูนย์กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา เดินทางไปพัฒนาบุคลากร เพื่อทำการพัฒนาความรู้ความสามารถ และ ศึกษาการทำงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานและพัฒนาศูนย์กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยาต่อไป

 

วันแรกได้นำพาคณะกศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องสมุดประชาชน " เฉลิมราชกุมารี " อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี นางวิริตา  พูลสุข ผอ.กศน.อำเภอสามพราน พร้อมคณะมาให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารห้องสมุด" เฉลิมราชกุมารี " อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อทำการและเปลี่ยนการทำงานซึ่งกันและกัน และได้นำพาชมตัวอาคาร พร้อมทั้งให้ความรู้แก่บุคลากร กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา

วันที่สองได้เข้าชม กศน.ตำบลท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยมีอ.ดวงใจ  เนี๊ยะอั๋น มาให้การต้อนรับและนำเที่ยวชม กศน.ตำบลท่าเคย

เข้าชมศึกษาดูงาน ณ กศนอำเภอสวนผึ้ง ซึ่งเป็นแหล่งชุมชน ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยมี นายธนวิทยา  ต้นสาลี  ผอ.กศน.อำเภอสวนผึ้ง อ.สุภัค  จานแก้ว มาให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมกับนำเที่ยวชมวิธีชีวิตชาวบ้านชุมชนสวนผึ้ง เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการทำงานด้านต่าง ๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป

สุดท้ายศึกษาดูงานห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยาความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 

เข้ามาอิจฉาชาวพระนคร

เขียนเมื่อ 

เตรียมพบกับหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรที่ 2 คือการจัดการความรู้(KM)ในองค์กร (เรารู้จักแต่ห้อง KM แต่ KM คืออะไรยังไม่ชัดเจน)ขณะนี้ได้ประสานงานวิทยากรที่เก่งชั้นยอดไว้แล้วคือนายแพทย์ พนัส พฤกษ์สุนันท์และคณะจากราชบุรี วัน เวลา จะแจ้งให้ทราบเร็วๆนี้

เข้ามาให้กำลังใจค่ะ และจะคอยลักจำสิ่งดีๆนำมาใช้ในการทำงาน และการดำเนินชีวิต นอกเหนือจากที่ ผอ.ลืมแนะนำค่ะ

รูปภาพสวยงามมากค่ะน้องแอฟคุง

เก่งจริงๆเลยนะน้องแอฟคุง

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกๆ ท่านมากครับ กับทุก คอมเม้น

ทีมงานหสม.เฉลิมราชกุมารีอำเภอสามพราน
IP: xxx.142.248.51
เขียนเมื่อ 

พี่ขอยืมบล็อกไปลิ้งค์กับบล็อกของห้องสมุดสามพรานหน่อยนะจ๊ะ เพราะน้องทำบล็อกได้สวย รูปภาพสวยกว่าพวกพี่ทำเสียอีก ขอบคุณล่วงหน้า ผลงานพวกพี่จะอยู่ที่ http://library1812.blogspot.com