แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูที่สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาสุพรรณบุรี(3)

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูที่สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สำนักเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ที่โรงเรียนบรรหาร 1

ตอนนี้ผู้เขียนอยู่ที่ country resort ที่อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เพื่อทำกิจกรรมกับครูประถมศึกษาต่อจากบันทึกนี้  ครั้งนี้เรานัดกันว่าจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแผนการสอนที่เน้นเกี่ยวกับการฟัง(listening)และการพูด(speaking) การจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ(integrate)

  ครั้งที่แล้วครูประถมศึกษาได้ทำกิจกรรมเรื่อง การฟังเพลง (listening songs) กิจกรรมที่ใช้ทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนคือกิจกรรม running dictation  กิจกรรมที่เน้นการพูดเช่น Find someone who

 จากการประเมินกิจกรรมของครูและจากแบบสะท้อนความคิดเห็น ปรากฏว่าครูประถมศึกษาทุกๆๆท่านพอใจกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งที่แล้ว วันนี้ถ้ามีเวลา ผู้เขียนเองอาจเพิ่มเรื่อง dialogue ให้แก่คุณครูกลุ่มนี้ด้วย  หัวข้อ dialogue มีดังนี้ครับ

"ความรู้และการเรียนรู้" เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จ ความสามารถในการเรียนรู้ (Learning Capability) ที่เกิดขึ้นภายในระบบงานและบุคลากร จะสร้างสรรค์การพัฒนาและผลสำเร็จแก่องค์กร การเรียนรู้ร่วมกันเกิดจากพื้นฐานของการสื่อสารภายใน ซึ่งหลายองค์กรประสบปัญหาลักษณะนี้ บุคลากรขาดทักษะการฟังอย่างลุ่มลึก และละเลยทักษะการไตร่ตรองความคิด จึงทำให้ขาดสมดุลในการสื่อสาร

 

Dialogue หรือ สุนทรียสนทนา เป็นกระบวนการสื่อสารภายในองค์กร ที่เป็นลักษณะของการพัฒนากระบวนการคิดร่วมกัน การสื่อสารที่ไม่เพียงแต่เข้าไปในเนื้อหาที่ใครคนหนึ่งพูด หรือคิด หรือรู้สึกเท่านั้น แต่ยังลุ่มลึกเข้าไปสู่ในเรื่องของแรงกระตุ้น สมมติฐาน ความรู้ และความเชื่อต่างๆ ที่เป็น “สิ่งสะสม” อันเป็นพื้นฐานแห่งการแสดงออกและการปฏิบัติของบุคคล เป็นการสนทนาภายในกลุ่ม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน การสนทนาที่ผู้เข้าร่วมมีสภาวะการรู้ตัวทั่วพร้อมที่ลุ่มลึกไปยังการทำความเข้าใจในสมมติฐาน Assumption) ของตนเองและของผู้อื่น และ "แขวน" ไว้ และไม่ตัดสิน เพื่อสร้างให้การไตร่ตรองความคิด (Reflection) ด้านในแห่งตน และเกิดกระแสการไหลของความหมาย ความคิดความเข้าใจ ระหว่างบุคคลภายในกลุ่ม

Dialogue (สุนทรียสนทนา) จึงเป็นเครื่องมือเชิงปฏิบัติเพื่อให้กลุ่มเกิดการคิดและการเรียนรู้ร่วมกัน โดยเน้นที่การฝึกฝนทักษะส่วนบุคคล ซึ่งแม้ว่า Dialogue จะแปลว่า การสนทนา แต่หัวใจสำคัญคือการฟังอย่างลุ่มลึกและพัฒนาพลังของการคิดร่วมกัน ให้ความสำคัญกับการไตร่ตรองความคิดเป็นการคิดที่ลุ่มลึกลงไปในระดับของจิตใจ อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนากระบวนการคิด เพื่อความเข้าใจในระดับที่หยั่งลึก (tacit level)

 

   สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

Running dictation

Find someone who

   สิ่งสำคัญที่สุดจากแบบประเมินของคุณครู คุณครูอยากได้เกมและเพลงไปสอนนักเรียน ผู้เขียนเลยเอาเพลง collecting money มาวางไว้ที่นี่ครับ

 

We are gathering today,

To come and play with soul and heart

The girl’s value one baht.(Repeat)

The boy’s smart fifty Satang. (Repeat)

   เสียงเพลง colleting money ของครูสุพรรณบุรี

การเล่นเกมของคุณครู

เกมตัวอักษร

  นอกจากนี้ถ้ามีเวลา อาจใช้การรำมวยจีนซึ่งเป็นการสอนแบบ Total Physical Response) ซึ่งมีบทดังนี้

 

A big melon

Cut the left, cut the right

You take one half

I take another….Ah….!!

Huang Ho River 

Comes from the heaven

Passing my house

I take them all…Ah…!!

 

 ภาพพื้นฐานของคุณครู

  ท่านสามารถอ่านเรื่องการเล่นกิจกรรม colleting money ได้ที่นี่ครับ การรำมวยจีน(Chinese boxing) ได้ที่นี่ครับ

                                             ภาพความคิดสร้างสรรค์ท่ารำมวยจีนของครู

 

 

   ทันทีที่ผู้เขียนทำกิจกรรม จะรีบเอาภาพและกิจกรรมมาเพิ่มนะครับ ขอบคุณมากครับที่เข้ามาอ่าน…พรุ่งนี้จะไปที่จังวัดยโสธร…ไปกิจกรรมกับพี่หนานเกียรติ พี่ครูคิม ของผอ.พรชัยนะครับ คอยติดตามนะครับ…(เริ่มเป็นคนพเนจรอีกแล้วครับ ฮา)

 

เพลง Oh we charge

 

Oh we charge to the left, and we charge to the right,

 

And we walk and we walk , and we walk all night.

 

On the heel to the toe, and a haft way round.

 

On the heel to the toe, and a new friend’s found.

 

กิจกรรมที่ครูทำอีกคือทำท่าทางและทักทายตามเพลงครับ.....

 

เพลง Hello

Hello my friend ,what do you say?

I want to have a beautiful day .

So clap your hand and moving  go down.

Give me your hand and turn around. 

 

   ผู้เขียนเอาภาพและกิจกรรมมาเพิ่มนะครับ ขอบคุณมากครับที่เข้ามาอ่าน…พรุ่งนี้จะไปที่จังวัดยโสธร…ไปกิจกรรมกับพี่หนานเกียรติ พี่ครูคิม ของผอ.พรชัยนะครับ คอยติดตามนะครับ…(เริ่มเป็นคนพเนจรอีกแล้วครับ ฮา)

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (15)

เขียนเมื่อ 

อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านพี่ฯ คนของประชาชี อิ อิ;)

ไปแอ่วยโสรึคะ อย่าลืมของฝากนำเด้อค่า

ภาพงามๆ เดินทางปลอดภัย ฝากส่งใจไปนำค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

แวะที่นี่หรือยังท่านแอ๊ด

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณน้องปูมากๆๆ ทันทีที่ได้ภาพจะเอามาฝากครับ

ขอบคุณท่านอาจารย์หมอ JJ ยังไม่เคยไปเลยครับ น่าสนใจมากๆๆ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

  • เดินทางอย่างไร กี่โมงคะ
  • แวะมาถามไถ่และแนะนำโรงเรียน ICU บนดอยค่ะ
  • http://gotoknow.org/blog/krukimgtk/333955
เขียนเมื่อ 

พี่ครูคิมครับ เดินทางตอนเย็น คงไปถึงโรงเรียนตอนค่ำๆ ได้คุณกับท่านรองอธิการมหาฯแล้วครับ ขอบคุณมากๆๆ

เขียนเมื่อ 

เอาภาพและเสียงเพลงมาเพิ่มครับ...

เขียนเมื่อ 

แวะมาชมภาพบรรยากาศครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

  • ผมแวะมาดูบรรยากาศที่แสนจะอบอุ่น
  • น้ำใจที่มอบให้ด้วยจิตอาสา
  • ค่อยพบกันที่ ยโสธร นะครับ
  • ขณะนี้ผมรอพี่คิมและคณะอยู่ที่บ้าน  (อ.ยางตลาด)แล้วจะร่วมเดินทางต่อไปที่ยโสธรพร้อมกันคงถึงตอนค่ำ ของคืนวันศุกร์
  • ค่อยพบกันที่นั่นนะครับ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะอาจารย์ แวะมาชมกิจกรรมคะ

เขียนเมื่อ 

อาจ่ารย์คนขยัน สวัสดีค่ะ

           เสียดายมีเวลาคุยกันนิดเดียว รอวันว่าง ๆ ไปอีกครั้งนะจ๊ะ วันนี้มีเบื้องหลังมาฝากค่ะ

ระลึกถึง...พี่เหมียว

                            

                  

เขียนเมื่อ 

มาเรียนรู้ภาพกิจกรรม

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

แวะมาติดตามเรียนรู้แบบเกาะขอบไว้แน่นเลย

วันนี้ไปไปแลกเปลี่ยนงานmk ที่ห้องสังคมสงเคราะห์

ไม่เจอน้องมดนะคะ

ทราบว่าผู้ตรวจราชการมา

และน้องจุ๊เปิดบล็อก

เพื่อลปรรแล้วค่ะ

มาเรียนให้ทราบที่

รพ.สมุทรสาคร

ขอบคุึณค่ะั

 

สวัสดีคะอาจารย์หนุยังคงคอยติดตามตอนต่อไปเสมอนะคะ

และจะเป็นกำลังใจให้อาจารย์สู้ๆๆๆๆๆๆ นะคะ

หนูมัวแต่อ่านข้อความจนลืมเข้าไปดูข้อมูลของตนเองไม่คิดว่าอาจารย์จะเข้ามาหาหนูเมื่อตอนปีใหม่  (  หนูนี่แย่ ๆ จริง   )  หนูเปิดเข้าไปดีใจมาก  ๆที่อาจารย์ยังไม่ลืมหนู  หนูคอยติดตามตลอดแหลค่ะ  แต่ไม่ได้พิมพืโต้ตอบกับอาจารย์

                               อาจารย์ยังน่ารักเสมอนะคะ

                                              Dscf0073

เขียนเมื่อ 

สวัสดีรอบดึกค่ะอาจารย์ ดร.ขจิต

ทำ ppt จนตาลาย....หยิบกุญแจมาเปิดบ้าน g2k ท่าจะดี...แวะบ้านอาจารย์คนแรก ตายลายหนักกว่าเดิม...ฮ่าๆๆ

ล้อเล่นค่ะ...เมื่อไหร่จะพาไปทำกิจกรรมด้วยอะคะเนี่ย...รอร้อรอ

ทำงานหนักดูแลสุขภาพด้วยค่ะ....เป็นห่วงนะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ  แวะมาเยี่ยมสบายดีนะครับ

ตำรวจเป็นมิตร  ใกล้ชิดประชาชน