การติดตั้ง WSO2 PHP Framework บน Ubuntu

WSO2 PHP Framework Ubuntu

1) ดาวน์โหลดไฟล์

1.1) ใช้เบราว์เซอร์ไปที่ http://wso2.org/downloads/wsf/php

1.2) ดาวน์โหลดไฟล์ wso2-wsf-php-src-2.0.0.tar.gz 

2) ติดตั้งเครื่องมือที่จะต้องมีก่อนคอมไพล์ไฟล์

2.1) ติดตั้ง php-config ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get install php5-dev

2.2) ติดตั้ง libxml2.0 ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get install libxml2-dev

2.3) ติดตั้ง php-xsl ด้วยคำสั่ง

sudo apt-get install php5-xsl

3) แตกไฟล์ wso2-wsf-php-src-2.0.0.tar.gz ด้วยคำสั่ง

tar zxvf wso2-wsf-php-src-2.0.0.tar.gz

4) คอมไพล์ไฟล์ ไปที่ไดเรกทอรี wso2-wsf-php-src-2.0.0 รันคำสั่งต่อไปนี้

./configure

make

sudo make install

5) แก้ไขไฟล์ /etc/php5/apache2/php.ini ให้เพิ่ม 2 บรรทัดนี้ลงไปในไฟล์ 

extension=wsf.so

extension=xsl.so

แก้ไขบรรทัดที่ขึ้นต้นด้วย extension_dir="./" เป็น

extension_dir=<extension directory name>

โดยที่ extension directory name สามารถทราบได้จากคำสั่ง

php-config --extension-dir

แก้ไขบรรทัด "include_path = ..."

เป็น "include_path = .:/usr/share/php:<directory 'scripts' under wso2-wsf-php-src-2.0.0>

6) ตรวจสอบการติดตั้งโดยไปที่

http://localhost/phpinfo.php

โดยที่ไฟล์ phpinfo.php มีเนื้อหา <?php phpinfo.php() ?> จะเห็น wsf extension แสดงดังภาพ

อ้างอิง

WSO2 WSF/PHP Manual

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน XML Web Services Tips & Troubleshootingความเห็น (0)