9 มาตรการเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

วรรณา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กินร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือบ่อย

ในช่วงนี้ที่โรงเรียนมีการระบาดของไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่2009 นักเรียนเป็นประมาณ 8-10 คนแล้ว วันนี้ทางโรงเรียนจึงสั่งให้นักเรียนหยุดเรียนในวันที่ 4 - 5 ก.พ 53  เพื่อทำความสะอาด และในโอกาสนี้ก็จะฉีดยาพ่นยุงไปพร้อมๆกัน เพราะมีเด็กเป็นไข้เลือดออก2-3 คน ในห้องเรียนอ.1/3 มีผู้ปกครองคอยดูแลบริจาค เจลล้างมือบ้าง สบู่เหลวบ้างช่วยๆกัน และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับถูพื้น  ทำให้ยังไม่มีเด็กคนใดเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009    อีกทั้งได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังของทางโรงเรียน

 

9 มาตรการ เฝ้าระวัง

ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่2009

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

 

 

1. โรงเรียนประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสระบุรีและโรงพยาบาลสระบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์ การระบาดของไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนและชุมชน

2.ให้ครูประจำชั้นติดตามการขาดเรียนของนักเรียน ตรวจสอบสาเหตุการขาดเรียนของนักเรียนทุกวัน พร้อมรายงานให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบ

3.ให้ครูประจำชั้นทุกชั้นคัดกรองนักเรียนทุกวัน หากพบนักเรียนที่มีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่(มีน้ำมูก ไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ)ให้แยกนักเรียนและติดต่อให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้านไปพักฟื้นที่บ้าน แนะนำไปพบแพทย์ โดยให้หยุดเรียนได้จนกว่าจะหายเป็นปกติ

4.ให้ครูอนามัยสายชั้นทุกสายชั้นรายงานจำนวนนักเรียนทุกชั้นที่มีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ทุกสัปดาห์ต่อผู้บริหารโรงเรียน

5.ให้ครูห้องพยาบาลจัดแยกสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่จัดให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

6.ให้การแนะนำนักเรียนล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่ แอลกอฮอล์หรือเจลทำความสะอาดมือ ใช้หน้ากากอนามัย ตลอดจนการรับประทานอาหารโดยเน้น ให้กินร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือ ทุกครั้ง

7.ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์สิ่งของ เครื่องใช้ในห้องเรียน โดยใช้น้ำละลายผงซักฟอกหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ สัปดาห์ละครั้ง เปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก

 

8.จัดบอร์ดนิทรรศการในอาคารเรียน แจกเอกสารประชาสัมพันธ์แนะนำนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อทำความเข้าใจถึงโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009อย่างทั่วถึง

9จัดนักเรียนให้ออกกำลังกายโดยพร้อมเพรียงกันในเวลาเช้าหน้าเสาธง

ขณะนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มงวดในการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดกับนักเรียนและครู นับว่าได้ผลดีในระดับหนึ่งทำให้มีการเรียนได้ตามปกติ ทั้งนี้โรงเรียนจะต้องได้รับความร่วมมือจาก       ผู้ปกครองและนักเรียนปฏิบัติตามข้อแนะนำเป็นอย่างดีด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องเรียนครูวรรณา เปลี่ยนศักดิ์ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ...

นอกจากจะล้างมือบ่อยๆ แล้ว อย่าลืมล้างให้ถูกตามขั้นตอนเพื่อความสะอาดด้วยนะคะ ^.^

ขอบพระคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

น่ารักจังค่ะ

ดีใจที่ลูกจะได้มาเรียนที่นี่ค่ะ

ballplaza
IP: xxx.7.166.48
เขียนเมื่อ 

เ ด๋ ว นี้ เ ค้ า เ ป็ น 2 0 1 0 กั น เ เ ว้ ว ไ ม ่ รู้ เ รื่ อ ง กั น ม้ า ง ง ง ง เ ล ย ห ร อ ! ! !