ได้รวบรวมข้อสอบคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนได้ฝึกทำมากมายหลายขุด ทั้งระดับ
ม. ต้น และ ม. ปลาย ได้ที่นี่

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2 ข้อสอบคณิตศาสตร์มาตรฐาน ชุดที่ 2

ชุดที่ 3 เป็นแนวข้อสอบกลางภาคให้นักเรียนโหลดไปฝึกทำโดยเฉพาะ ม.2/1 และ 2/2

ชุดที่4 เป็นแนวข้อสอบคณิตศาสตร์เพิ่มเติมโหลดไปฝึกทำโดยเฉพาะ ม.2/1 และ 2/2 ที่เคยสอบเดือนกันยายน 2553

ชุดที่5 เป็นแนวข้อสอบคณิตศาสตร์เลือกชั้นม.6/3 - 6/5 ที่เคยสอบเดือนกันยายน 2553

ชุดที่6 เรื่องเลขยกกำลังตัิวอย่างพร้อมคำอธบายละเอียด