การทำดอกกุหลาบแบบไม่มีเกสร

ใช้ลวดเบอร์24หรือ26แล้วแต่ดอกเล็กใหญ่ท่อขนาด4-8 ซม.
ขดวงกลมด้วยท่อขนาดใหญ่ลวดเบอร์24จำนวน 8วง
สี่วงไม่ต้องดาม อีก4วงดึงให้เป็นหยดน้ำแล้วใช้เล็กจิกที่ปลายกลีบตรงข้ามกับจุดพันลวดให้เป็นหยักๆแล้วดึงให้ลวดเป็นทรงหยดน้ำแล้วดามเป็นตัววีขดลวดอีก10หรือ15วงด้วยท่อขนาดเล็กลงมาสัก1ซม.ถ้าต้องการซ้อนหลายชั้นขด15วง ซ้อนน้อยขด10วง ด้วยลวดเบอร์24หรือ26ก็ได้ทำให้เป็นหยดน้ำแล้วหยิกลวดให้หยักๆดามลวดเส้นเดียวตรงกลางหรืออาจดามเป็นตัววีก็ได้

ทำกลีบเลี้ยว5วงดัดให้หยักหุ้มผ้าเขียวเตรียมไว้5วง
ทำใบดามกลาง1เส้น

การเข้าดอกเราเอาลวดที่ไม่ได้ดามหุ้มผ้าทั้ง4วงแล้วดึงให้ยาวๆอาจพันกับดินสอแล้วคลายออกดังภาพ

เข้าทีละกลีบวนกันตามภาพ

กลีบใหญ่ที่เหลืออีก4กลีบที่เราดามไว้หุ้มผ้าแล้วดันให้เป็นกระพุ้งมากๆแล้วงอกลีบเอาไว้ทั้ง4กลีบเพื่อที่เวลาเข้ากลีบจะได้ง่าย

ถ้าต้องการดอกตูมเราเสร็จขั้นตอนนี้เราเข้ากลีบเลี้ยงได้เลย

ถ้าต้องการดอกแย้มเราเข้ากลีบเล้กที่เตรียมไว้อีกชั้น4หรือ5กลีบก็ได้แล้วใส่กลีบเลี้ยง5กลีบ

ดอกบานเราเข้ากลีบสับหว่างกับขั้นตอนดอกแย้มเข้า1หรือ2ชั้นก็ได้แล้วใส่กลีบเลี้ยง

ดัดกลีบดอกให้อ่อนช้อย