ดิฉันได้ใช้เวลาในการศึกษา gotoknow ระบบใหม่ ตั้งแต่วิธีการลงทะเบียน จนกระทั่งการเข้าสู่หน้าแผงควบคุม และมาที่บันทึกข้อความ ค่อยๆ ศึกษาไปเรื่อยๆ ซึ่งวิธีการทำก็ไม่แตกต่างกับ gotoknow ระบบแรกมากนัก แต่ความเร็ว gotoknow version 2.0 จะมีความรวดเร็วกว่า

          แต่อีกอย่างที่ดิฉันยังทำไม่ได้ คือการใส่รูปในบันทึก ดิฉันเข้าไปในหน้าแผงควบคุม ไปที่ตู้เก็บไฟล์ ดึงรูปภาพมาแล้ว แต่พอจะมาใส่ในบันทึก ดิฉันหาลิงค์ ไม่เจอค่ะ ถ้าใครทราบวิธีการใส่ภาพ ช่วยบอกวิธีให้ดิฉันหน่อยนะคะ