และแล้วผลสอบก็ออกมาตามที่คาดการไว้แต่แรกครับ เพราะคิดไม่ออกจริงๆ ว่าจะเริ่มยังไงดี แล้วก็ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงที่กรุณาปรับเผลี่ยนเกณฑ์คะแนนใหม่เพื่อไม่ให้ตกกันเป็นระนาวครับ

เกณฑ์ใหม่ครับ
โครงงาน  45%
กลางภาค1  15%
กลางภาค2  30%
ปลายภาค    10%

รวมๆแล้วคงได้แค่ B+ ครับคาดการไว้แบบนี้ครับ