การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษเรื่องโครงงานภาษาอังกฤษ

การอบรมครูเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง การสร้างคู่มือครู: การเรียนการสอนโดยการทำโครงงาน (Creating a teaching manual for project-based foreign language instruction)

    ในวันที่ 8-10 พฤษภาคม  2549 ได้ดำเนินการอบรมครูในจังหวัดนครราชสีมาและลำปาง โดยการสนับสนุนของมูลนิธิ The Gallipeau Harris Foundation โดยการประสานงานจากคุณ อมรา กำเนิดงาม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ครูผู้เข้ารับการอบรมได้ค้นคว้าข้อมูลในด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

  <p align="center"> ผู้เขียนและครูผู้เข้ารับการอบรมจากจังหวัดนครราชสีมา</p><p></p><p>     </p><p align="center"> บรรยากาศในการอบรม   </p><p></p><p align="justify">   การอบรมครูภาษาอังกฤษในครั้งต่อไปวันที่  7-9 กรกฎาคม 2549 ผู้ใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยติดต่อคุณทิตยา กอบัว โทร 0 - 4422 – 4821 ท่านใดมีความคิดเห็น…แจ้งมาเลยคะ   </p><p></p><p>   <div style="text-align: center"></div></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน puangpen's blogความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • มีพี่โอ๋ฝากความขอบคุณมาครับ
  • โอ๋-อโณ เมื่อ อ. 13 มิ.ย. 2549 @ 01:04 จาก 203.170.234.5   ลบ

    เนื่องจากได้รับคำถามโดยตรงเกี่ยวกับการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษให้ลูก ทำให้นึกถึงบันทึกนี้ของคุณขจิต ไม่ได้เคยเข้าไปทดสอบเพราะไม่มีเวลา แต่พอจะต้องตอบคำถามก็เลยเข้าไปทดสอบดูแล้ว น่ารักมากค่ะ ขออนุญาตเอาไปแนะนำต่อในบันทึกใหม่เลยนะคะ

    ขอบคุณทั้งคุณขจิตผู้นำมาเผยแพร่ และต้องขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ ดร. พวงเพ็ญ  อินทรประวัติผู้แนะนำด้วยค่ะ

เรียนท่านอาจารย์  รองศาสตราจารย์ ดร. พวงเพ็ญ อินทรประวัติ

  • ดีจังนะคะมีการอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะ
  • น่าสนใจค่ะ

ขอบคุณค่ะ