มาเรียนผึ้งได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดอาจารย์สอนให้เราได้รู้หลายเรื่องเช่นการสร้างงาน การสร้างอาชีพ การทำตัว และอะไรอีกหลายอย่าง รู้สึกว่าคุ้มค่ากว่าใครหลายคนที่ไม่ได้เรียนในวิชานี้

          " Try  and  Try  you  will  success"