มหกรรมจัดการความรู้ คุณอำนวยภาครัฐ

พัฒนาคุณอำนวยจากภารกิจประจำของหน่วยงาน
ผมได้รับเมล์จากคุณอ้อ(สคส.)สนใจลงมาคุยกับหน่วยงานสนับสนุนในโครงการจัดการความรู้กลุ่มการเงิน 3 ตำบล เรานัดประชุมทีมคุณเอื้อ 9 หน่วยงานและคุณอำนวยทั้ง 3 ตำบลในวันที่ 15 ก.ย.เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแผนงานต่อไป จึงขอเรียนเชิญคุณอ้อมาร่วมประชุมด้วย
ผมคิดว่าจะหารือคณะทำงานเตรียมโครงการระยะต่อไปนำเสนอท่านผู้ว่าฯแต่เนิ่นๆ โดยในวันที่ 15 นี้อาจขออนุญาตให้คุณอ้อเข้าสัมภาษณ์ท่านด้วย
ผู้ว่าวิชม ทองสงค์เป็นคนติดดินที่ชาวนครศรีธรรมราชรักและเคารพมาก ท่านมีความนอบน้อมกับทุก ๆคน  ท่านเคยให้สัมภาษณ์ว่า หน่วยงานภาครัฐต้องปรับบทบาทเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ซึ่งก็คือคุณอำนวยนั่นเอง
โครงการมหาวิทยาลัยชาวบ้านจัดการความรู้กลุ่มการเงินชุมชน 3 ตำบล เป็นโครงการพัฒนาคุณอำนวยจากภารกิจประจำของหน่วยงาน นับเป็นโอกาสดีที่ส่วนนโยบายเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)