km ใน kmitl

สร้าง CEO,CKO,KFขององค์กร ที่จะนำสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

     5 กันยายน 2548 พระจอมเกล้าลาดกระบัง จะจัดให้มีผู้บริหารระดับสูง อธิการบดี รอง/ผู้ข่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการสำนัก เข้าร่วมกิจกรรม การจัดการความรู้ในองค์กรของพระจอมเกล้าลาดกระบัง เพื่อสร้างเป็น CEO, CKO, KF ขององค์กร ที่จะนำสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

       ซึ่งการดำเนินการแต่ละขั้น แต่ละตอนจะเป็นไปได้ยาก ถ้าผู้บริหารขาดความเข้าใจ ขาดความมั่นใจ และขาดความเชื่อมั่นในศักยภาพของ "คุณประสาน" ในทางตรงกันข้ามถ้าเปิดใจ และเปิดโอกาส และมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ "คุณประสาน" อาจทำให้เป็น "องค์กรแห่งการเรียนรู้" ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เจ้าของบล็อกความเห็น (1)

ธวัช หมัดเต๊ะ
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

เอาใจช่วยครับ

ศิษย์เก่า KMITL