Proceedings ของงาน “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 1

ขณะนี้ ผู้ช่วยอธิการบดีม.นเรศวร (ผศ.ดร.เสมอ ถาน้อย)และคุณสิริกร ชูแก้ว กำลังเร่งจัดทำอยู่ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2548 นี้ ถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะรีบแจ้งให้ทราบและส่งให้ทุกสถาบันในเครือข่ายครับ

         ผมเพิ่งนึกได้ว่าลืมแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนล่าง  (ที่ประชุมกันไปเมื่อวันที่  29  ส.ค.  48)  เรื่องความคืบหน้าของการจัดทำ  Proceedings  ของงาน  “นเรศวรวิจัย”  ครั้งที่ 1  จึงขอแจ้งผ่าน  blog  ดังนี้  คือ

         ขณะนี้ ผู้ช่วยอธิการบดีม.นเรศวร  (ผศ.ดร.เสมอ  ถาน้อย) และคุณสิริกร  ชูแก้ว  กำลังเร่งจัดทำอยู่  คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน  2548  นี้  ถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะรีบแจ้งให้ทราบและส่งให้ทุกสถาบันในเครือข่ายครับ

         วิบูลย์  วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)