จะรู้ได้อย่างไรว่าเราแพ้พิษผึ้งหรือเปล่า มีวิธีที่ดีกว่าการถูกต่อยเองหรือเปล่า ประสบการณ์ตรงบาง

อย่างก็ไม่น่าลองใช่ไหม 

ขวัญตา