การนำเข้าสู่บทเรียน

การนำเข้าสู่บทเรียนที่ดี จะเป็นหนทางนำไปสู่ความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ไปแล้วกว่าครึ่ง

                    การนำเข้าสู่บทเรียนเป็นเรื่องที่สำคัญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา  บทเรียนจะน่าสนใจและเป็นความประทับใจแก่นักเรียนนั้น  ต้องเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนที่ถูกวิธี  ถูกต้องตามวัย  และความต้องการของนักเรียน  จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่สอนนักเรียนกับการนิเทศเพื่อนครูที่ใช้การนำเข้าสู่บทเรียนในการสอนแต่ละครั้งนั้น  มีผลต่อการจัดการเรียนรู้ทุกครั้ง  ส่วนครูผู้สอนที่ใช้หนังสือเรียนในการสอนทันที่โดยไม่เริ่มด้วยการนำเข้าสู่บทเรียน  นักเรียนจะเฉื่อยชาและมีสีหน้าที่ไม่ค่อยชอบเรียนภาษาอังกฤษเลย

                    การนำเข้าสู่บทเรียนมีหลากหลายวิธีการ  ครูผู้สอนย่อมต้องเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมที่สุด  โดยต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถ  ความสนใจ  ความต้องการ  วัยของนักเรียนด้วยเป็นสิ่งที่สำคัญ  ส่วนเรื่องการจัดการการนำเข้าสู่บทเรียน  จะต้องใช้ให้ถูกเวลา  ระยะเวลาของการใช้ก็มีความสำคัญยิ่งไม่แพ้กัน

                    นักเรียนในวัยประถมศึกษาจะป็นวัยที่มีความสนใจในการเรียนรู้เพียงระยะเวลาน้อยนิด  ร้อยละ 20 เท่านั้นที่นักเรียนจะมีความสามารถในการตั้งใจฟัง  แต่หากครูผู้สอนใช้การนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนุกและตื่นเต้น  นักเรียนก็จะเพิ่มเวลาความสนใจในการเรียนรู้ได้เป็นระยะเวลานานขึ้น  แต่ข้อสังเกตบางประการในการนำการนำเข้าสู่บทเรียนมาใช้นั้น  ต้องมีคุณค่าและเชื่อมโยงกับสาระในการเรียนรู้ด้วย

                    อาทิเช่น  การนำเข้าสู่บทเรียนในช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ที่เน้นการจัดการเรียนรู้ด้วยการฟัง  และการพูด  ส่วนใหญ่จะใช้  เพลง  นิทาน  ความหมายในบัตรคำ  บัตรภาพ  เป็นการนำเข้าสู่บทเรียน  โดยโยงเข้าสู่บทเรียนอย่างมีความหมายและประทับใจนักเรียนในวัยนี้  ส่วนช่วงชั้นที่ 2  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่เน้นการจัดการเรียนรู้ด้วยการอ่านและการเขียน  ดังนั้นการนำเข้าสู่บทเรียน  ควรจะเป็นการอ่านข่าวสั้นๆที่น่าสนใจ  ฝึกให้นักเรียนใช้การสังเกต  เชิญชวนให้นักเรียนได้ขบคิด  ช่วยกันแก้ปัญหา  แล้วจึงเข้าสู่บทเรียน  นับว่าเป็นบทเรียนที่น่าสนใจ  และนักเรียนก็ได้รับสาระน่ารู้เพิ่มเติมขึ้นอีกด้วย

                     การนำเข้าสู่บทเรียนที่ดี  จะเป็นหนทางนำไปสู่ความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ไปแล้วกว่าครึ่ง  ความคิดที่กล่าวมานี้นำไปใช้ได้ในทุกเรื่องของการปฏิบัติ  ครูเป็นอาชีพหนึ่งที่ผูกมัดกับการปฏิบัติ  ดังนั้นควรเลือกการนำเข้าสู่บทเรียนควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนด้วยทุกครั้ง  จะไม่ผิดหวัง 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาความเห็น (3)

  • การนำเข้าสู่บทเรียน  มีวิธีการที่หลากหลาย  ขึ้นอยู่กับครูผู้สอน  และ  ธรรมชาติของนักเรียน  ตลอดทั้งเหตุการณ์ปัจจุบันสมัยด้วย
  • หากนำมาใช้และรู้จักคุณค่า  ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมากมายมหาศาล..ลองทำดู
นานะ
IP: xxx.29.33.200
เขียนเมื่อ 

อยากได้เพลงเกี่ยวกับอาชีพเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนค่ะ

เดือนดาว แพรพราว
IP: xxx.53.107.144
เขียนเมื่อ 

อยากได้เพลงเกี่ยวกับการนำเข้าสุ่บทเรียนภาษาอังกฤษ