เทคโนโลยี กับ สารสนเทศ มารวมกัน หมายถึงอะไร (ข้อ3)

เทคโนโลยี กับ สารสนเทศ มารวมกัน หมายถึงอะไร (ข้อ3)
เทคโนโลยี กับ สารสนเทศ มารวมกัน หมายถึงอะไร (ข้อ3)

 

เทคโนโลยีหมายถึงอะไร ??

 

 

  เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technologies: ICTs) ก็คือ เทคโนโลยีสองด้านหลัก ๆ ที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมที่ผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ในกระบวนการจัดหา จัดเก็บ สร้าง และเผยแพร่สารสนเทศในรูปต่าง ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาญจนา สัญญากุลความเห็น (0)