เรามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตที่โรงเรียน  คือว่า โรงเรียนใช้เน็ตของ IPstar ที่รัฐบาลติดตั้งให้  ทีนี้ว่ามีพอทที่ใช้งานได้แค่ 3 พอท เราก็ใช้เต็มแล้ว  แต่ว่าเราต้องการใช้เพิ่มอีกเพราะว่ามีเครื่องส่วนตัวอยากจะต่อใช้งานที่ห้องตัวเองบ้าง  และตอนนี้เรามี ฮับ อยู 1 ตัว มีประมาณ 10 พอท  เราอยากรู้ว่าจะทำอย่างไร sharing การใช้เน็ตด้วยฮับ ตัวที่มีอยู่จากเครื่องคอมที่ต่อเน็ต 3ตัวนั้น โดยshare จากตัวใดตัวหนึ่งก็ได้  ปัญหาคือ  1. อยากรู้วิธีการsharing การใช้เน็ตตามที่เล่ามานี้จะทำได้ไหม  2.  แล้วมีวิธีการอย่างไรบ้าง  หากเพื่อน ๆ หรือท่านผู้รู้ผู้ใดพอจะมีความรู้ โปรดกรุณาไขข้อสงสัยให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด  จะเป็นพระคุณยิ่งเจ้าค่ะ...ครูดอยเชียงใหม่
(aorlorเชียงใหม่)