แนวข้อสอบงานสารบรรณ

นุชจรี
แนวข้อสอบงานสารบรรณ

แนวข้อสอบงานสารบรรณ

           เป็นแนวข้อสอบเก่า งานสารบรรณ ซึ่งจะมีเนื้อในเรื่องของการเขียนจดหมาย และอื่นๆ เช่นตัวอย่างแนวข้อสอบดังต่อไปนี้คือ

1.การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น 3 อย่าง ข้อใดไม่ใช่วิธีการเก็บหนังสือ 1 ใน 3 อย่างดังกล่าว

2.การร่างหนังสือราชการต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ หลายเรื่อง เรื่องใดต่อไปนี้จำเป็นน้อยมาก

3.การเขียนหรือพิมพ์ (หรือประทับตรา) คำว่าด่วน หรือด่วนมาก จะต้องเขียนหรือพิมพ์ (หรือประทับตรา) ไว้ตรงส่วนใดของหนังสือ

4.การจ่าหน้าซองหนังสือราชการ ให้พิจารณาว่าข้อความที่กล่าวในแต่ละข้อนั้น หากจะเขียนหรือพิมพ์ลงบนหน้าซองจะต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงส่วนใดของซอง "ด่วนมาก"

5.การจ่าหน้าซองหนังสือราชการ ให้พิจารณาว่าข้อความที่กล่าวในแต่ละข้อนั้น หากจะเขียนหรือพิมพ์ลงบนหน้าซองจะต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงส่วนใดของซอง "ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง"

          ในส่วนตัวอย่างที่มีให้นี้เป็นเพียงตัวอย่างคร่าวๆ เท่านั้น ซึ่งยังมีเนื้อหาแนวข้อสอบอีก ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ได้ตามลิงค์ที่มีให้ข้างล่างนี้นะคะ

ดาวน์โหลด แนวข้อสอบงานสารบรรณ

2 Line Dect Cordless 2 Line Headset Phone 24v Jump Starter 2500 Rechargeable Batteries 28 80 Pentax 3 Bank Battery Chargers 30 V Lithium Battery 367759 001 Battery 3ccd Minidv Camera 3sn 2 3a60 S J1 4 Bank Battery Charger 4 Line Phone System Cordless 5v Battery Charger 6v Rv Batteries 9 V Rechargeable Battery A Changing America A76 Watch Battery Aa Lithium Charger Aa Panasonic Batteries Aaa Battery Price Adapter Battery Charger Advantages Of Rechargeable Batteries Agm Battery Deep Cycle Battery Bmc 3 Battery Charge Solar Battery Charger Circuit Nimh Battery Charger For Boat Battery Cordless Tool Battery Iriver H320 Battery Notebook Hp Bc Tr1 Charger Bc1hu Battery Charger Best Aa Batteries For Digital Camera Best Aa Rechargeable Best Minidv Cameras Best Portable Jump Starter Best Rechargeable Nimh Batteries Best Scouting Camera Black & Decker Powershot Blm 1 Battery Charger Bower Flash Nikon Bower Sfd35n Review Bp 2l5 Charger Build Your Own Battery Pack Bulk Beauty Products Buy Nikon D40 Camera Buy Nikon D90 Body Buy Samsung Cameras C Nicad Batteries Camcorder Ac Adaptor

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แนวข้อสอบราชการความเห็น (0)