แนวข้อสอบ ธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตร)ทั่วประเทศ

          แนวข้อสอบ ธกส.เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ ความรู้ทั่วไป แนวทางการทำงานต่างๆ ซึ่งมีแนวข้อสอบดังต่อไปนี้คือ

1.ประเทศใดมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบกึ่งประธานาธิบดี

2.ระบบจตุสดมภ์ ว่าด้วย “วัง” หากเปรียบเทียบกับระบบราชการในปัจจุบัน คล้ายคลึงกับกระทรวงใด มากที่สุด

3.ตามสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พุทธศักราช 2540 ว่าด้วยการรับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทย บุคคลในข้อใดต่อไปนี้ ที่ถือว่าขัดแย้งต่อหลักเกณฑ์ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้สมัครแบบแบ่งเขตการ เลือกตั้ง

4.ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง , ประเทศใด

5.สังคมสีเขียว (GREEN SOCIETY) เป็นอีกหนึ่งแนวคิด ที่ได้มาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้ระบุสาระสำคัญของแนวคิดสังคมสีเขียว นี้ ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับใด

          เป็นแนวข้อสอบของ ธนาคารเพื่อการเกษตร เป็นบางส่วนเท่านั้น สามารถคลิกดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ได้ตามลิงค์ข้างล่างเลยนะคะ

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ

Phillips Sonicare Flexcare Phillips Sonicare Toothbrush Heads Phillips Sonicare Toothbrush Rotadent Electric Toothbrush Sonic Electric Toothbrush Sonic Tooth Brush Sonic Toothbrush Heads Sonicare Advance 4100 Sonicare Brush Head Sonicare Charger Base Sonicare Electric Toothbrush Sonicare Electric Toothbrushes Sonicare Elite 7300 Sonicare Elite 9500 Sonicare Elite Brush Heads Sonicare Elite Charger Sonicare Elite E9500 Sonicare Elite Heads Sonicare Elite Toothbrush Sonicare Flexcare Power Toothbrush Sonicare Flexcare Rs930 Sonicare Flexcare Toothbrush Sonicare Healthy White Sonicare Intelliclean Brush Heads Sonicare Replacement Brush Head Sonicare Replacement Brush Heads Sonicare Replacement Brushes Sonicare Tooth Brush Sonicare Tooth Brush Sonicare Toothbrush Head Sonicare Toothbrush Replacement Heads Teeth Whitening Toothpaste Tooth Whitening Toothpaste Travel Size Toothpaste Ultreo Brush Head