วันนี้ผมได้ไปสอนนักศึกษาแทน อ.สุภาพ เนื่องจากอาจารย์ไม่สบาย ต้องพักรักษาตัว ประเมินแล้วคิดว่าน่าเป็นห่วงพอสมควร ก็เลยเตรียมตัวเข้าชั้นเรียน เพื่อจัดการเรียนการสอนในช่วงเวลาที่เหลืออยู่อีกประมาณ 6 อาทิตย์

 

หลังจากที่ได้เจอกับนักศึกษาเอกปฐมวัีย ปี 2 กลุ่มที่ 1 ไปแล้ว ก็ได้ข้อมูลและวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันแล้ว ช่วงบ่ายจะเจอกับกลุ่ม 3 และพรุ่งนี้จะเจอกับกลุ่ม 2

ฝากคำถามไว้กับเด็ก ๆ สัก 2 ข้อ ขอให้ช่วยกันตอบด้วยนะจ๊ะ จะได้เชื่อมโยงเนื้อหากันได้

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง