การพัฒนาเด็กบริบาล

วันนี้ผมได้ไปสอนนักศึกษาแทน อ.สุภาพ เนื่องจากอาจารย์ไม่สบาย

วันนี้ผมได้ไปสอนนักศึกษาแทน อ.สุภาพ เนื่องจากอาจารย์ไม่สบาย ต้องพักรักษาตัว ประเมินแล้วคิดว่าน่าเป็นห่วงพอสมควร ก็เลยเตรียมตัวเข้าชั้นเรียน เพื่อจัดการเรียนการสอนในช่วงเวลาที่เหลืออยู่อีกประมาณ 6 อาทิตย์

 

หลังจากที่ได้เจอกับนักศึกษาเอกปฐมวัีย ปี 2 กลุ่มที่ 1 ไปแล้ว ก็ได้ข้อมูลและวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันแล้ว ช่วงบ่ายจะเจอกับกลุ่ม 3 และพรุ่งนี้จะเจอกับกลุ่ม 2

ฝากคำถามไว้กับเด็ก ๆ สัก 2 ข้อ ขอให้ช่วยกันตอบด้วยนะจ๊ะ จะได้เชื่อมโยงเนื้อหากันได้

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมเรื่องในคณะครุศาสตร์ มรย.

คำสำคัญ (Tags)#คณะครุศาสตร์#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หมายเลขบันทึก: 326807, เขียน: 11 Jan 2010 @ 10:34 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 13:58 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 125, อ่าน: คลิก


ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
นางสาว ลินดา หมุดประเสริฐ
IP: xxx.147.94.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ด้านร่างกาย เพราะ ด้านร่างกายมีความสำคัญกับเด็กวัยบริบาลมากเป็นการปูพื้นฐานเพื่อให้เด็กมีความพร้อมที่จะพัฒนาการด้านต่างๆตามวุฒิภาวะของเด็กได้อย่างสมบูรณ์ เช่น เมื่อเด็กได้รับการพัฒนาการด้านร่างกายที่ดีและเหมาะสมกับวัยของเด็กบริบาลเด้กก็จะเรียนรู้และมีการพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคมและสติปัญญาต่อไปค่ะ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการจ้ดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กวัยบริบาลมีวิธีการจัดโปรแกรมอย่างไร และ การจัดโปรแกรมเพื่อกระตุ้นพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆที่เหมาะสมกับวัยค่ะ

นางสาวกมลพรรณ เจริญผล 068 ห้อง2
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด คือ การพัฒนาทางด้านร่างกาย และ ด้านอารมณ์ เหตุผลเพราะ เด็กอยู่ในช่วงอายุ 1-3 ปี จะเหตุได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียน การสอนส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางด้านร่างกาย เป็นสำคัญ โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า และมีดนตรี เสียงเพลง การเล่น ของเล่น เพื่อพัฒนาทางด้านอารมณ์ ในวัยนี้ค่ะ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ค่ะอยากให้อาจารย์เพิ่มเติมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานี้ใหม่ค่ะ สรุปเนื้อหาสาระตามความเหมาะสมของอาจารย์ค่ะ

นางสาวนูรียะ มะแตหะ รหัส 405110075การศึกษาปฐมวัยปี2 ห้อง2
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดสำคัญที่สุดและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และกรุณาให้หตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลนั้นเราต้องพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เหตุผลเพราะเราจะให้ความสำคัญเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งนั้นเป็นการพัฒนาเด็กบริบาลที่ไม่เหมาะสมกับวัย เราควรพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้เด็กเกิดทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองและทำให้เด็กสามารถเข้าสังคมกับบุคคลอื่นๆได้ง่ายทำให้เด็กรู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ค่ะอยากให้อาจารย์เพิ่มเติมเนื้อหา และสรุปเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานี้ใหม่ค่ะ

นางสาวนูรีดะห์ แลแตบาตู 069 ห้อง2
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่า การพัฒนาเด็กบริบาลนั้นจำเป็นต้องพัฒนาทั้ง 4 ด้าน ไปพร้อมๆกัน เพราะพัฒนาการแต่ละด้านนั้นมีความสำคัญเท่าๆกัน แต่ถ้าให้เลือก ดิฉันคิดว่าด้านที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด คือ การพัฒนาด้านร่างกาย เพราะเด็กในวัยนี้ยังเล็กอยู่ร่างกายยังไม่พร้อมเท่าที่ควร จึงจำเป็นต้องใช้อวัยวะต่างๆของร่างกายในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ โดยเฉพาะการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า เมื่อเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายที่ดีแล้วจะทำให้เด็กมีความพร้อม และนำไปสู่การพัฒนาในด้านอ่นๆต่อไป

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์เริ่มสอนใหม่หมดเลย เนื่องจากอาจารย์สุภาพสอนแล้วไม่เข้าใจเลย ไม่มีเอกสารประกอบ และไม่รู้ว่าสอนเนื้อหาเรื่องอะไร เพราะอาจารย์สอนเสียงเบามาก และอยากให้อาจารย์สรุปเนื้อหาสาระตามความเหมาะสมค่ะ

นางสาวนาญีฮาห์ อาแว
IP: xxx.147.94.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลควรที่จะพัฒนาในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และด้านสติปัญญา แต่ที่สำคัญก็คือด้านร่างกาย เพราะเป็นการที่ให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อทุกส่วน ในการเคลื่อนไหว สำหรับการทำกิจกรรมต่างๆ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับรายวิชานี้ และสรุปสาระสำคัญให้เข้าใจ ตั้งแต่เรียนมายังไม่ค่อยได้เข้าใจสักเท่าไรเนื่องจากเสียงของอาจารย์เบามาก

นางสาวมูรณี ไซซิง 011 ห้อง1
IP: xxx.147.94.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลด้านที่สำคัญถ้าอยู่ในช่วง 0-2 ขวบควรจะพัฒนาในด้านร่างกายเพราะถ้าร่างกายเด็กยังไม่พร้อมก็จะไม่สามารถทำกิจกรรมอื่นๆได้อย่างเติมที่และเมื่อร่างกายเด็กมีความพร้อมแล้วก็จะสามารถทำกิจกรรมอื่นๆได้อย่างเหมาะสมและเติมที่

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้เพิมเติมในส่วนของการจัดโปรแกรมเด็กบริบาลวิธีการจัด จัดอย่างไรให้เหมาะสม และเนื้อหาที่สำคัญของเด็กบริบาลด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

นางสาว นูรียะห์ ดีสะเอะ 050 ห้อง 2
IP: xxx.147.94.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าเด็กวัยบริบาลควรมีพัฒนาการทุกๆ ด้านเพราะจะทำให้ได้พัฒนาทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา แต่ที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาทางด้านร่างกายเพราะเด็กในวัยบริบาลกล้ามเนื้อยังทำงานไม่สัมพันธ์กัน

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ดิฉันอยากให้อาจารย์เริ่มทำการสอนบทเรียนใหม่เพราะจากที่เรียนกับอาจารย์ สุภาพ นั้นดิฉันไม่ค่อยเข้าใจและเวลาอาจารย์สอนไม่ค่อยได้ยินเพราะอาจารย์พูดเสียงเบามาก

นางสาวอาซีย๊ะ สาแมง
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ในความคิดของดิฉัน ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลทุกด้านล้วนมีความสำคัญ แต่ที่สำคัญที่สุดตามความคิดของดิฉันดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นพัฒนาการด้านร่างกายมีความสำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด เพราะถ้าพัฒนาการทางด้านร่างกายไม่พร้อม ก็จะส่งผลให้พัฒนาการด้านอื่นๆเกิดขึ้นได้ช้าและยาก ซึ่งถือได้ว่าพัฒนาการด้านอื่นๆจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพัฒนาการด้านร่างกายมีความพร้อม ดังนั้นการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านร่างกายมีความสำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สอนเพิ่มเติม มีการแจกเอกสารของรายวิชานี้ เพื่อจะได้อ่านเพิ่มเติมและสามารถนำไปใช้ในการสอบปลายภาคด้วย

นางสาวรอกีเยาะ ลือมาน๊ะ
IP: xxx.147.94.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ การพัฒนาเด็กบริบาลไม่ว่าจะด้านใดก็สำคัญทั้งนั้น แต่สำหรับดิฉันคิดว่าการพัฒนาด้านร่างกายสำคัญที่สุด เหตุผลก็คือ การที่เด็กได้พัฒนาด้านร่างกายเป็นส่วนใหญ่นั้นจะทำให้เด็กได้ทำกิจกรรมได้อย่างคล่องแคล่ว และช่วยส่งเสริมพัฒนาการของกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ในส่วนที่ได้เรียนมาแล้วนั้นยังไม่ชัดเจน ฉะนั้นอยากให้ผู้สอนเน้นในเรื่องเนื้อหาสาระให้ตรงกับรายวิชาด้วย และอยากให้เพิ่มเติมความรู้ให้ละเอียดและชัดเจนด้วยค่ะ

นางสาวอาอีเส๊าะ ทาเน๊าะ 060
IP: xxx.147.94.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลควรที่จะพัฒนาไปทุกด้านไปพร้อมๆกัน แต่หากให้เลือกว่าควรจะพัฒนาในด้านใดก่อนจึงจะเหมาะสมกับวัย ดิฉันคิดว่า พัฒนาการด้านร่างกาย เพราะว่าเด็กในวัยนี้ยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ระบบประสาทสัมผัสยังทำงานไม่ประสานกัน และเด็กในวัยนี้ชอบเรียนรู้จากการเล่น ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่พร้อมก่อนเพื่อจะได้เตรียมพร้อมพัฒนาการทางด้านต่างๆ หากร่างกายมีความพร้อมพัฒนาการทางด้านอื่นๆ ก็จะพร้อมไปด้วย

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ถ้าเป็นไปได้ดิฉันอยากจะให้อาจารย์เริ่มสอนใหม่ค่ะ เพราะว่าที่อาจารย์สุภาพสอนไปนั้นดิฉันไม่เข้าใจเนื่องจากอาจารย์ท่านเสียงเบามากและดิฉันได้นั่งอยู่แถวหลังจึงไม่ได้ยิน อีกทั้งเอกสารแนะนำรายวิชาและเอกสารประกอบการเรียนก็ไม่มีค่ะ ขอบคุณค่ะ

สุรายา โตะแวมะ
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าในการพัฒนาเด็กบริบาลนั้นมีความสำคัญทุกด้านไม่ว่าด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา เพราะช่วงนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเสริมสร้างพัฒนาการของมนุษย์ อีกทั้งยังเป็นช่วงแห่ง การวางรากฐานทางสติปัญญา หากสมองได้รับการกระตุ้นอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องและจะต้องพัฒนาให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบดิฉันอยากให้อาจารย์สอนเนื้อหาวิชานี้ใหม่หรือไม่ก็สรุปเนื้อหาวิชาให้เพราะจากที่อาจารย์สุภาพสอนมาดิฉันไม่เข้าใจเลยเนื่องจากเสียงของท่านเบาใหม่

นางสาว โซพียะ วาหะ รหัส 143 ห้อง3
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าควรพัฒนาให้ครบทั้ง 4 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา เพราะทั้ง4ด้านนี้มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับพัฒนาการของเด็กบริบาล แต่ที่สำคัญควรเน้นการพัฒนาทางด้านร่างกายให้มีความเหมาะสมกับวัย เพราะวัยนี้จะใช้กล้ามเนื้อในการทำกิจกรรม การพัฒนาเด็กบริบาลในด้านร่างกายให้มีความเหมาะสมกับวัยมากที่สุด

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สอนเพิ่มเติม และวิธีการจัดโปรแกรมเด็กบริบาลอย่างไรให้เหมาะสม มีเนื้อหาในการสอนที่สำคัญ และสามารถอ่านได้

นางสาว สามีฮะ มะเเซ รหัส 113 ห้อง 3
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ในความคิดของนักศึกษาคนนี้คิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลนั้นทูกๆด้านนั้นล้วนมีความสำคัญอย่างมาก เพราะเด็กก็ยังเป็นเด็กที่มีเเต่ความว่างเปล่าไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ทูกๆด้านของเด็กยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตรอให้ผู้ปกครองเเละคุณครูมาพัฒนาในทุกๆด้านต่อไป ส่วนที่สำคัญที่สุด คือ ด้านอารมณ์ เพราะว่าอารมณ์เด็กนั้นเป็นหลักสำคัญก่อนอันดับเเรกที่จะพัฒนาในด้านต่างๆเพราะถ้ามีอารมณ์ที่ดีการอยู่ร่วมสังคมกับผู้อื่นก็จะดี สติปัญญาก็จะดีเเละสุดท้ายด้านร่างกายนั้นเด็กบางคนอาจจะมีความบกพร่องมาตั้งเเต่กำเนิดก็อาจจะไม่สามารถพัฒนาได้

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ไม่มีอะไรมาก เพราะอาจารย์สุภาพสอนดิฉันก็พอเข้าใจแล้วอยากให้มีการสอนที่ต่อเนื่องจากที่เคยเรียนแล้ว

นางสาว ฟารีดา วาแม รหัส 070 ห้อง 2
IP: xxx.173.185.101
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลนั้นเราต้องพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา

แต่ถ้าให้เลือกดิฉันคิดว่าที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาทางด้านร่างกาย เพราะเด็กในวัยบริบาลกล้ามเนื้อทำงานยังไม่สัมพันธ์กันดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาทางด้านร่างกายก่อนหากร่างกายมีความพร้อมพัฒนาการทางด้านอื่นๆ ก็จะพร้อมไปด้วยค่ะ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ดิฉันอยากจะให้อาจารย์เริ่มสอนใหม่ค่ะ เพราะอาจารย์สุภาพสอนแล้วดิฉันไม่เข้าใจค่ะเนื่องจากอาจารย์สุภาพท่านเสียงเบามาก อีกทั้งเอกสารประกอบการเรียนก็ยังไม่มีค่ะ

IP: xxx.157.235.114
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลนั้นเราต้องพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา

แต่ที่สำคัญที่สุดคือ พัฒนาการด้านร่างกายเพราะเป็นการให้เด็กพัฒนาด้านกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ในการทำกิจกรรม

ต่างๆของเด็กในวัยบริบาล เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้มีกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ที่แข็งแรงอีกด้วยค่ะ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ดิฉันอยากจะให้อาจารย์เเจกเอกสารประกอบการเรียนเพราะอาจารย์สุภาพยังไม่แจกเอกสารการเรียนอีกค่ะอยากให้อาจารย์สอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดโปรแกรมเด็กบริบาลด้วยค่ะ

นางสาวซารีตา ปาเนาะ รหัส030 ห้อง1
IP: xxx.157.235.114
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลนั้นเราต้องพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา

แต่ที่สำคัญที่สุดคือ พัฒนาการด้านร่างกายเพราะเป็นการให้เด็กพัฒนาด้านกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ในการทำกิจกรรม

ต่างๆของเด็กในวัยบริบาล เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้มีกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ที่แข็งแรงอีกด้วยค่ะ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ดิฉันอยากจะให้อาจารย์เเจกเอกสารประกอบการเรียนเพราะอาจารย์สุภาพยังไม่แจกเอกสารการเรียนอีกค่ะอยากให้อาจารย์สอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดโปรแกรมเด็กบริบาลด้วยค่ะ

นางสาวซามีฮะห์ ดือราแม รหัส009 ห้อง1
IP: xxx.157.235.114
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลนั้นเราต้องพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา

แต่ที่สำคัญที่สุดคือ การพัฒนาทางด้านร่างกายเพราะเหมาะกับวัยมากที่สุดและเด็กวัยนี้จะต้องพัฒนาทางด้านกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ซึ่งจากเป็นระยะที่เด็กชอบเล่นและมีการใช้ประสาทสัมผ้สทั้ง 5 ได้ดีค่ะ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ดิฉันอยากจะให้อาจารย์เเจกเอกสารประกอบการเรียนเพราะอาจารย์สุภาพยังไม่แจกเอกสารการเรียนอีกค่ะและอยากให้อาจารย์สอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดโปรแกรมเด็กบริบาลด้วยค่ะ

นางสาวมารียัม หะยีสามะ รหัส046 ห้อง1
IP: xxx.157.235.114
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลนั้นเราต้องพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา

ดิฉันเลือกการพัฒนาด้านร่างกายสำคัญที่สุด เหตุผลก็คือ การที่เด็กได้พัฒนาด้านร่างกายเป็นส่วนใหญ่นั้นจะทำให้เด็กได้ทำกิจกรรมได้อย่างคล่องแคล่ว และช่วยส่งเสริมพัฒนาการของกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ดิฉันอยากจะให้อาจารย์เเจกเอกสารประกอบการเรียนเพราะอาจารย์สุภาพยังไม่แจกเอกสารการเรียนอีกค่ะและอยากให้อาจารย์สอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดโปรแกรมเด็กบริบาลด้วยค่ะ

นัยลา เจะกา
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ

จากความคิดของดิฉัน ดิฉันคิดว่าการพัฒนาการของเด็กบริบาลมีความสำคัญและเหมาะสมกันทุกด้านทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ทุกด้านล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่ง แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการพัฒนาการทางด้านร่างกาย การที่ร่างกายจะพัฒนาได้ต้องเหมาะสมกับอายุและวัยของเด็กด้วย การที่เด็กจะพัฒนาตนเองก็ต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันถึงเด็กจะมีความสมบูรณ์และได้เรียนรู้สิ่งต่างๆต่อไป

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ

จากที่ดิฉันได้เรียนกับอาจารย์ สุภาพ มา 3 สัปดาห์ ดิฉันไม่เข้าใจในวิชาที่อาจารย์สอนเลย ดิฉันอยากให้อาจารย์กฤษฎา ช่วยสอนเพิ่มเติมใหม่จากเนื้อหา การจัดการโปรแกรมเด็กบริบาล และอยากให้อาจารย์ทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนในวิชานี้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ ด้วยความเคารพอย่างสูง

นัยลา เจะกา รหัส 034 ปี 2 ห้อง 1
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ ตอบ จากความคิดของดิฉัน ดิฉันคิดว่าการพัฒนาการของเด็กบริบาลมีความสำคัญและเหมาะสมกันทุกด้านทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ทุกด้านล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่ง แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการพัฒนาการทางด้านร่างกาย การที่ร่างกายจะพัฒนาได้ต้องเหมาะสมกับอายุและวัยของเด็กด้วย การที่เด็กจะพัฒนาตนเองก็ต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันถึงเด็กจะมีความสมบูรณ์และได้เรียนรู้สิ่งต่างๆต่อไป 2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง ตอบ จากที่ดิฉันได้เรียนกับอาจารย์ สุภาพ มา 3 สัปดาห์ ดิฉันไม่เข้าใจในวิชาที่อาจารย์สอนเลย ดิฉันอยากให้อาจารย์กฤษฎา ช่วยสอนเพิ่มเติมใหม่จากเนื้อหา การจัดการโปรแกรมเด็กบริบาล และอยากให้อาจารย์ทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนในวิชานี้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ ด้วยความเคารพอย่างสูง

รอกีเยาะ มาฮะ รหัส 024 ปี 2 ห้อง 1
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ

ดิฉันคิดว่า การพัฒนาการของเด็กบริบาลทางด้านร่างกายสำคัญที่สุดและเหมาะสมกับเด็กในวัยบริบาลมากค่ะ เพราะการที่เด็กจะพัฒนาตนเองได้ เด็กต้องมีความพร้อมทางด้านร่างกายก่อน ถ้าร่างกายพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาทุกด้านก็จะพร้อมตามมาด้วย ทุกอย่างก็จะสมบูรณ์

์2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ

ดิฉันอยากให้อาจารย์สอนเนื้อหา การจัดโปรแกรมเด็กบริบาลเพิ่มเติม จากที่ดิฉันได้เรียนมาดิฉันไม่เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเลย

และอยากให้อาจราย์สอนแบบมีเอกสารประกอบการเรียนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ซากียะห์ มาหะมะอาลี
IP: xxx.53.119.84
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ในความคิดเห็นของดฉัน คือการพัฒนาด้านสติปัญญา เพราะ สมองของเด็กวัยบิรบาลมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว พัฒนาการของเด็กบริบาลจะประกอบไปด้วยด้วยธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเด็ก เด็กสามารถคิดเองได้ในบางเรื่องและสามารถแก้ปัญญาโดยมีผู้เลี้ยงคอยดูข้างๆ เด็กจะทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ เวลาที่อยู่ในโรงเรียน

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้มีเอกสารประกอบการเรียน ตอนที่อาจารย์สอนไม่มีเอกสารเรียนแล้วไม่เข้าใจ ให้สอนตรงตามรายวิชาที่เรียนด้วย

อาจารย์มีเสียงที่เบามาก

ซากียะห์ มาหะมะอาลี รหัส 405110014 ห้อง 1
IP: xxx.53.119.84
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ในความคิดเห็นของดฉัน คือการพัฒนาด้านสติปัญญา เพราะ สมองของเด็กวัยบิรบาลมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว พัฒนาการของเด็กบริบาลจะประกอบไปด้วยด้วยธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเด็ก เด็กสามารถคิดเองได้ในบางเรื่องและสามารถแก้ปัญญาโดยมีผู้เลี้ยงคอยดูข้างๆ เด็กจะทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ เวลาที่อยู่ในโรงเรียน

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้มีเอกสารประกอบการเรียน ตอนที่อาจารย์สอนไม่มีเอกสารเรียนแล้วไม่เข้าใจ ให้สอนตรงตามรายวิชาที่เรียนด้วย

อาจารย์มีเสียงที่เบามาก

นางสามาเรียม ตาเละ
IP: xxx.157.246.76
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริการสำคัญทุกด้าน ไม่ว่าด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ ด้านสังคม แต่สิ่งคัญมากที่สุดสำหรับเด็กบริบาล คือด้านร่างกาย เพราะเด็กวัยนี้กล้ามเนื้อยังไม่แข็งแรงและยังไม่สัมพันธ์กัน ควรจัดกิจกรรมที่หมาะสมกับเด็กวัยนี้เพื่อเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อให้แข็งแรงและสัมพันธ์กันได้ดีมากยิ่งขึ้น

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สอนเพิ่มเติมในเนื้อหา มีการแจกเอกสารของรายวิชานี้ เพื่อจะได้อ่านเพิ่มเติมและสามารถนำไปใช้ในการสอบปลายภาคนี้ด้วย

มารีนา หะแว รหัส090 ห้อง2
IP: xxx.157.246.76
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ

ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลนี้สำคัญและเหมาะสมในทุกๆด้านเพราะถ้าขาดด้านใดด้านหนึ่งแล้วจะทำให้เด็กบริบาลขาดความรู้ในด้านนั้นนั้นและจะมีปัญหาในการดำเนินชีวิตในวันข้างหน้า แต่ถ้าเป็นด้านที่สำคัญที่สุดดิฉันก็คิดว่าน่าจะเป็นทางด้านรางกายเพราะเมื่อร่างกายสมบูณร์และมีความพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วพัฒนาการในด้านต่างๆก็จะไม่ยากสำหรับเขาต่อไป

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ

ดิฉันอยากให้อาจารย์เริ่มการสอนใหม่ เพราะที่เรียนกับอาจารย์ สุภาพมาดิฉันไม่เข้าใจ เพราะอาจารย์สุภาพสอนท่านเสียงเบามาก และอยากให้อาจารย์สอนในเนื้อหาเกี่ยวกับ การจัดการโปรแกมเด็กบริบาล ให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติได้

สากีเร๊าะ ซาและ
IP: xxx.53.119.84
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ในความคิดของดิฉัน ดิฉันคิดว่าพัฒนาการด้านสติปัญญามีความสำคัญมากที่สุด เนื่องจากเด็กปฐมวัยจะอยู่ในขั้นความคิดในสิ่งที่เป็นนามธรรม การคิดเชิงเหตุผล คิดแก้ปัญหา คิดสรรค์สร้าง ซึ้งจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่ต้องลงมือปฏิบัติกระทำที่เป็นรูปธรรมชัดเจน เช่นเรียนรู้ธรรมชาติวัตถุ จากการทำกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมสำรวจ กิจกรรมปฏิบัติทดลอง การเรียนรู้และแสดงความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่นและผลงานต่างๆ ทำให้เด็กได้พัฒนาทักษะการสังเกต การจำแนก การเปรียบเทียบ ซึงเป็นกระบวนการกระตุ้นให้เด็กใช้กระบวนการคิดจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สอนใหม่หมดเลย มีเอกสารแจกให้และสรุปเนื้อหา พร้อมกับอธิบายวิธีการจัดโปรแกรมสำหรับเด็กบริบาลด้วยค่ะ

ฮามีด๊ะ เจะเดร์
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ สำหรับความคิดของดิฉัน ดิฉันคิดว่าควรพัฒนาให้ครบทุกๆด้าน เพราะทุกด้านล้วนจำเป็นและสำคัญด้วยกันทั้งสิ้น แต่สำหรับเด็กบริบาลควรจะเน้นพัฒนาด้านร่างกายมากที่สุด เพราะการที่เด็กจะเรียนรู้สิ่งต่างๆเด็กควรจะมีความพร้อมทางด้านร่างกายเสียก่อน เพื่อที่จะสามารถพัฒนาด้านอื่นๆได้อย่างสมบูรณ์

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ สอนใหม่หมดเลย หรือสอนเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ได้มากที่สุด

อานีซะห์ แจกอหมะ รหัส 405110072
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่า ควรพัฒนาเด็กบริบาลในด้านสติปัญญามากที่สุด เพราะว่าด้านอื่น เช่น ด้านร่างกาย จะพัฒนาไปตามวุฒิภาวะ ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาด้านสติปัญญามากที่สุด เพราะเป็นการฝึกฝนให้เด็กบริบาลได้รู้จักคิดเป็น รู้จักใช้ความคิดให้เป็นประโยชน์ เพื่อว่าเด็กบริบาลเป็นเด็กที่ดีในอนาคต เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม เป็นต้น

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อาจารย์สอนเนื้อหาใหม่หมดเลย และเน้นในเรื่องของการจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กบริบาล

อานีซาร์ ซามะ รหัส 405110033 ปี2 ห้อง1
IP: xxx.147.94.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ การพัฒนาการของเด็กบริบาลช่วงอายุ 0- 2ปี ดิฉันคิดว่า การพัฒนาการทางด้านร่างกายมีความสำคัญมากที่สุดและเหมาะสมกับเด็กในวัยบริบาลมากค่ะ เพราะการที่เด็กจะพัฒนาตนเองได้นั้น เด็กจะต้องมีความพร้อมทางด้านร่างกายก่อน ถ้าร่างกายพร้อมที่จะเรียนรู้ พัฒนาการด้านอื่นๆก็จะพัฒนาตามไปด้วย

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สอนเพิ่มเติมในเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมและมีเอกสารประกอบของรายวิชานี้ด้วย เพื่อจะได้อ่านเพิ่มเติม

IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ด้านอารมณ์ อยู่ในช่วงอายุแรกเกิด-3ปี เด็กวัยนี้จะมีการพัฒนาการแสดงออกทางอารมณ์ที่ชัดเจน ทั้งอารมณ์ที่พึ่งพอใจและไม่พึ่งพอใจ เด็กวัยนี้มักจะเป็นคนเจ้าอารมณ์ เอาแต่ใจตนเอง หงุดหงิด ดือรั้น โมโหร้าย ชอบปฎิเสธ แต่เด็กวัยนี้สามารถสร้างความรักและความผูกพันธ์กับบุคคลอื่นได้

สำหรับลักษณะอารมณ์เด่น คือ

-อารมณ์โกรธ

-อารมณรัก

-อารมณ์กลัว

-อารมณ์อยากรู้อยากเห็น

-อารมณ์อิจฉาริษยา

-อารมณ์ร่าเริง ดีใจ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สอนทุกเรื่อง เพราะ อาจารย์สุภาพสอนไม่เข้าใจ

นางสาวนาปีเสาะ โซ๊ะซูมะ 036 ห้อง1
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ด้านอารมณ์ อยู่ในช่วงอายุแรกเกิด-3ปี เด็กวัยนี้จะมีการพัฒนาการแสดงออกทางอารมณ์ที่ชัดเจน ทั้งอารมณ์ที่พึ่งพอใจและไม่พึ่งพอใจ เด็กวัยนี้มักจะเป็นคนเจ้าอารมณ์ เอาแต่ใจตนเอง หงุดหงิด ดือรั้น โมโหร้าย ชอบปฎิเสธ แต่เด็กวัยนี้สามารถสร้างความรักและความผูกพันธ์กับบุคคลอื่นได้

สำหรับลักษณะอารมณ์เด่น คือ

-อารมณ์โกรธ

-อารมณรัก

-อารมณ์กลัว

-อารมณ์อยากรู้อยากเห็น

-อารมณ์อิจฉาริษยา

-อารมณ์ร่าเริง ดีใจ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สอนทุกเรื่อง เพราะ อาจารย์สุภาพสอนไม่เข้าใจ

หมายเหตุ ฉบับแรกหนูลืมเขียนชื่อค่ะ ก็เลยส่งฉบับใหม่

ซารีนา สะนิ รหัส 149 ปี 2 ห้อง 3
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ

การพัฒนาการของเด็กที่อยู่ในช่วง 0-3 ปี เหมาะที่จะเริ่มการพัฒนาการ ดิฉันคิดว่า การพัฒนาทางด้านร่างกายมีความสำคัญมากที่สุดและเหมาะสมกับเด็กในวัยบริบาลมากค่ะ เพราะการที่เด็กจะพัฒนาการได้ต้องมีความพร้อมทางด้านร่างกาย ถ้าร่างกายพร้อมทีที่จะเรียนรู้ พัฒนาการทุกด้านก็ส่งเริมตามมาด้วย

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ

อยากให้อาจารย์สอนเนื้อหาเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับรายวิชาที่อารจารย์สอนและมีเอกสารประกอบการเรียนด้วยค่ะ

นางสาวรอดะห์ เราะแตวา 037 ห้อง 1
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ด้านร่างกาย เพราะเด็กวัย 0-2ขวบยังมีพัฒนาการด้านร่างกายยังไม่พร้อมที่ทำกิจกรรรมอื่นและร่างกายมีความสำคัญหากร่างกายยังไม่พัฒนาเด็กก็จะไม่สามารถพัฒนาด้านอื่นได้ และเมื่อพัฒนาการด้านร่างกายพร้อมแล้วก็จะสามารถพัฒนาด้านอื่นๆตามมาได้

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สอนเนื้อหาที่เกี่ยวกับการจัดโปรแกรมเด็กบริบาล

นางสาวอารีย๊ะ เซะบากอ
IP: xxx.147.94.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าการพัฒนาด้านร่างกายที่มีความสำคัญและเหมาะสมกับเด็กในวัยนี้มากที่สุด เพราะถ้าร่างกายของเด็กยังไม่พร้อมหรือเด็กมีกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ไม่แข็งแรง จะทำให้เด็กไม่สามารถทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ ส่งผลให้พัฒนาการด้านอื่นๆช้าตามไปด้วย

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สอนเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมของเด็กบริบาลว่ามีวิธีการจัดอย่างไรให้สอดคล้องกับเด็กในวัยนี้

นางสาว คอลาตี ยีเลาะ รหัส 013 ห้อง 1 ปี2
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าเราควรที่จะพัฒนาทางด้านร่างกายก่อนค่ะ เพราะเด็กในวัย 0-2 ปี นี้ยังช่วยเหลือตนเองไม่ได้ยังต้องพึ่งพาผู้อื่นเสมอโดยเฉพาะพ่อแม่ และดิฉันคิดว่าการทำงานของกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กในวัยนี้มีความจำเป็นมากที่จะต้องพัฒนา ซึ่งถ้าเราส่งเสริมการพัฒนาทางด้านร่างกายก่อนก็จะช่อยให้เด็กมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในด้านอื่นๆต่อไปค่ะ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจาย์ช่วยสอนเนื้อหาใหม่หมดค่ะ และอยากให้อาจาย์ช่วยสอนเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยด้วยค่ะ เพราะจะช่วยให้นักศึกษามีความรู้ในรายวิชาที่เรียนมากขึ้น

ยาฮารา อามัด 006 ห้อง1
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ. ดิฉันคิดว่าควรพัฒนาในด้านร่างกาย เพราะถ้าร่างกายของเด็กยังไม่พร้อมหรือมีกล้ามเนื้อที่ไม่แข็งแรง จะทำให้เด็กไม่สามารถทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ และเกิดการเรียนรู้ที่ช้ากว่าปกติ ซึ่งทำให้เด็กพัฒนาในด้านอื่นๆช้าลง

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ. อยากให้อาจารย์สอนใหม่หมดเลยและเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการจัดโปรแกรมสำหรับเด็กบริบาล

นางสาวอารีย๊ะ เซะบากอ รหัส 405110002 ชั้นปีที่ 2 ห้อง 1
IP: xxx.147.94.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าพัฒนาการด้านร่างกายที่มีความสำคัญและเหมาะสมที่สุดในวัยนี้ เพราะถ้าร่างกายของเด็กยังไม่พร้อมหรือเด็กมีกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญไม่แข็งแรง ทำให้เด็กไม่สามารถทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ ส่งผลให้พัฒนาการด้านอื่นๆช้าตามไปด้วย

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ดิฉันอย่างให้อาจารย์สอนเพิ่มเติมในเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดโปแกรมสำหรับเด็กวัยบริบาลว่ามีวิธีการจัดอย่างไรถึงจะสอดคล้องกับเด็กในวัยนี้

ซารีปะห์ ดือราแม 016 ห้อง1
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ. ดิฉันคิดว่าควรพัฒนาในด้านร่างกาย เพราะถ้าร่างกายของเด็กยังไม่พร้อมเด็กก็ไม่สามารถทำกิจกรรมอื่นๆได้อย่างเติมที่และทำให้เด็กเกิดการพัฒนาในด้านอื่นๆช้าตามไปด้วย

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ. ดิฉันอยากให้อาจารย์สอนเนื้อหาเกี่ยวกับรายวิชานี้ทั้งหมดเลยค่ะ

นางสาวยามีละ บินอีซอ รหัส001ห้อง1
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าการพัฒนาด้านร่างกายมีความสำคัญมากที่สุดและเหมาะสมกับเด็กในวัยบริบาลมากมีอายุ0-2ขวบเพราะการที่เด็กจะพัฒนาการได้ต้องมีความพร้อมทางด้านร่างกาย ถ้าร่างกายของเด็กไม่แข่งแรงจะทำให้เด็กทำกิจกรรมอื่นไม่ได้

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ดิฉันอยากให้อาจารย์สอนเพิ่มเติมในเรื่องการจัดโปรแกรมเด็กบริบาลว่ามีวิธีการอย่างไร ให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติได้

นูรีซัน อะเซ็ง 048 ห้อง 1
IP: xxx.53.118.63
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่า ด้านร่างกายที่เหมาะสมกับเด็กในวัยนี้มากที่สุด เพราะว่าเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโต ซึ่งถือได้ว่าร่างกายเป็นองค์ประกอบแรกที่เด็กในวัยนี้จำเป็นที่ต้องมีและเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการด้านอื่นๆอีกด้วย

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไร

ตอบ อยากให้อาจารย์มีการเพิ่มเติมสาระเนื้อหาในด้านการจัดโปรมแกรมของเด็กบริบาลอย่างละเอียดและเป็นขั้นๆ ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าใจไดง่ายขึ้นและรวมทั้งนักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมเองได้

นางสาวอามีเนาะ เจะเงาะ 45110135 การศึกษาปฐมวัยปี2/3
IP: xxx.157.235.166
เขียนเมื่อ 

.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ...ดิฉันคิดว่าพัฒนาการด้านร่างกายสำคัญที่สุดเพราะถ้าด้านร่างกายไม่พร้อมด้านอื่นๆก็ไม่พร้อมด้วยเช่นถ้าเด็กเห็นเพื่อนเล่นแต่ตัวเองเล่นไม่เป็นเพราะพัฒนาการด้านร่างกายยังไม่พร้อมเด็กจะโมโหหรืออารมณ์เสียทำให้ขาดพัมนาการด้านอารณ์ไปและไม่อยากเข้าสังคมกับเพื่อนๆทำให้ขาดการเข้าสังคม.

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ...ในส่วนของการจดดโปรแกรมทั้งหมด

นางสาววิจิตรา สาเมาะบาซา
IP: xxx.157.235.187
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ด้านร่างกายเป็นด้านที่สำคัญที่สุด เพราะ ถ้าพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กมีการพัฒนาและมีความพร้อมในทุกด้านก็จะเป็นจุดสำคัญที่จะช่วยให้พัฒนาการด้านอื่นๆดีตามไปด้วย และสามารถทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับผู้อื่นได้ดีอีกด้วย

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไร

ตอบ เนื้อหาที่อยากให้อาจารย์สอนเพิ่มเติมในทุกๆเรื่องโดยสอนอย่างละเอียดและเสียงดัง ซึ่งจะเป็นจุดเด่นทำให้นักศึกษาอยากเรียนมากขึ้นและเข้าใจง่ายขึ้น

นางสาวซะฮาดา สตาปอ
IP: xxx.173.232.93
เขียนเมื่อ 

ชื่อนางสาวซะฮาดา  สตาปอ

รหัส 405110123

โปรแกรม การศึกษาปฐมวัย  ห้อง 3

 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ  ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านร่างกายที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็กในวัยนี้  เพราะว่าถ้าเด็กไม่มีความพร้อมทางด้านร่างกายทำให้เด็กจะไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ อีกอย่างเด็กในวัยนี้เป็นเด็กที่กำลังเจริญเติบโตค่อนข้างพอสมควร

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์เพิ่มเติมเรื่องการจัดโปรแกรมให้ละเอียดมากกว่านี้และอยากให้อาจารย์สรุปเนื้อหาในการจัดโปรแกรมอย่างเป็นขั้นตอน

นางสาวกูอีซัน ลงสะรี รหัส 405110129 ห้อง 3
IP: xxx.157.235.187
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ. ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในแต่ละด้านล้วนมีความสำคัญ แต่ดิฉันคิดว่าพัฒนาการด้านร่างกายมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ควรพัฒนามากที่สุด เพราะถ้าพัฒนาการทางด้านร่างกายไม่พร้อม ก็จะส่งผลให้พัฒนาการด้านอื่นๆเกิดขึ้นได้ช้าและยาก ซึ่งถือได้ว่าพัฒนาการด้านอื่นๆจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพัฒนาการด้านร่างกายมีความพร้อม ดังนั้นการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านร่างกายมีความสำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไร

ตอบ. ดิฉันอยากให้อาจารย์เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญของการจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กบริบาล

และแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเด็กบริบาลมากกว่านี้

นางสาวสุรีพร อุตส่าห์ราชการ
IP: xxx.173.232.93
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าด้านร่างกายเพราะเด็กต้องการเคลื่อนไหว เคลื่อนที่ไป โดยการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ และการใช้ตาและมือประสานกันในการทำกิจกรรมต่างๆเป็นสำคัญ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์เริ่มสอนใหม่เพราะเท่าที่เรียนมาก็ไม่ค่อยเข้าหนักและให้เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับรายวิชานี้เป็นสำคัญ

นส.นูรีซา สะอะสาฆอร์
IP: xxx.173.232.93
เขียนเมื่อ 

นส.นูรีซา สะอะสาฆอร์ รหัส 405110124 (ปี2 ห้อง3)

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านร่างกายสําคัญมากที่สุดเพราะวัยนี้เป็นวัยที่ต้องการพัฒนาร่างกายอย่างมากเพื่อให้เด็กมีความพร้อมในการทํากิจกรรม

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์เพิ่มเติมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กบริบาล การจัดโปรแกรมหมายถึงอะไรความสําคัญ ให้เข้าใจเเละสามารถเขียนโปรแกรมได้เอง

นส.นาซารียา รีจิ
IP: xxx.157.235.50
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าพัฒนาการด้านร่างกายมีความสำคัญที่สุด เพราะเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตเป็นวัยที่ร่าเริง ถ้าพัฒนาการด้านร่างกายมีความพร้อมจะทำให้เด็กสามารถทำกิจกรรมอื่นๆได้

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สอนเพิ่มเติม เพราะที่เรียนมายังไม่ค่อยเข้าใจ

นางสาวซอบารีย๊ะ หะมะ
IP: xxx.157.235.229
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ. ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลด้านที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด คือด้านร่างกายเพราะถ้าเด็กไม่มีความพร้อมในด้านพัฒนาการด้านร่างกายก็จะส่งผลให้เด็กไม่พร้อมที่จะพัฒนาด้านอื่นๆด้วย และพัฒนาการด้านร่างกายนี้จะช่วยให้กล้ามเนื้อของเด็กๆแข็งแรงสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างคล่องแคล่ว

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ. ดิฉันอยากให้อาจารย์สอนเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดโปรแกรม สอนแบบสรุปเนื้อหาที่สำคัญๆ ให้นักศึกษาได้เข้าใจง่าย

นางสาว นุรไอนี บาเหม
IP: xxx.173.194.79
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ พัฒนาการด้านร่างกายสำคัญที่สุด เพราะร่างกายเป็นจุดเริ่มต้นของการทำกิจกรรมต่างๆของเด็กในแต่ละวัน และพัฒนาการด้านร่างกายก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดพัฒนาการในด้านต่างๆของเด็กอีกด้วย

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้เน้นเนื้อหาเรื่องการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กบริบาล สรุปเนื้อหาที่ง่ายๆและเข้าใจ

นางสาว รุสนานี มีนา
IP: xxx.173.194.26
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ด้านร่างกาย เพราะเด็กวัยนี้เป็นวัยที่กำลังเล่นและเริ่มมีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายและเป็นช่วงที่กำลังเจริญเติบโต ถ้าพัฒนาการด้านร่างกายช้าหรือไม่ได้รับการพัฒนาจะทำให้พัฒนาการทางด้านต่างๆช้าลงตามไปด้วย

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไร

ตอบ การจัดโปรแกรมและพัฒนาการในด้านต่างๆ

นส.วิศนี สามะอาลี
IP: xxx.157.235.229
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าการพัฒนาด้านร่างกายสำคัญสำหรับเด็กวัยนี้ เพราะ เด็กในวัยนี้จะมีกล้ามเนื้อยังไม่ค่อยแข็งแรง และเด็กชอบเคลื่อนไหวร่างกาย ถ้าร่างกายของเด็กยังไม่พร้อมเด็กก็จะไม่สามารถทำกิจกรรมอื่นๆได้

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สอนเพิ่มเติมกี่ยวกับการจัดโปรแกรม เพราะที่ผ่านมาเรียนไม่ค่อยเข้าใจ และอาจารย์สุภาพก็เสียงเบามาก

  • อ.A ประกวดได้ แต่รับรางวัลพิเศษ ที่ อ. OOD
  • จะรีบไป up blog เหมือนกันค่ะ
  • จะมอบหมายให้ นศ.ทุกคนที่เรียนกับอาจารย์นิต เข้ามาอ่านและ comment ใครทำตามนี้บวกคะแนนเพิ่ม  อิ..อิ..(เลียนแบบคณบดี)
  • หนูตาลเอ๊ย. รางวัลอภิมหาฯ ครั้งนี้ต้องเป็นของน้านิตแน่ๆ...
นางสาวพาตีเมาะ ยาแม รหัส 027 ห้อง 1
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าด้านร่างกายมีความสำคัญมากในเด็กวัยนี้ เพราะเด็กวัยนี้เป็นวัยที่กำลังเล่นและเริ่มมีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายและเป็นช่วงที่กำลังเจริญเติบโต ถ้าพัฒนาการด้านร่างกายช้าหรือไม่ได้รับการพัฒนาจะทำให้พัฒนาการทางด้านต่างๆช้าลงตามไปด้วย

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ดิฉันอยากให้อาจารย์สอนในเรื่องการจัดโปรแกรมเด็กบริบาลให้ครอบคลุมกับเนื้อหามากที่สุด

นูรีดา เละแมะ 010 ห้อง 1
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ การพัฒนาเด็กวัยบริบาลในด้านที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด คือด้านร่างกายเพราะร่างกายเป็นสิ่งที่สำคัญหากไม่ได้รับการพัฒนาการด้านร่างกายก่อน ตั้งแต่เด็กๆก็จะส่งผลทำให้มีพัฒนาการด้านอื่นๆช้าไปด้วย

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์เพิ่มเนื้อหาสาระให้มากขึ้น และนักศึกษาสามารถจัดทำโปรแกรมได้เองเพื่อใช้ในการศึกษาต่อไปในอนาคต

รอซีดะ ดาโอ๊ะ
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ด้านสติปัญญา เพราะเด็กวัยบริบาลเป็นวัยที่จัดจำได้ง่ายและมักจะสังเกตในสิ่งที่ผู้ใหญ่หรื่อผู้ปกครองกระทำเนื่องจากจะเป็นวัยที่ซุกซน

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สอนใหม่ทั้งหมดและอยากให้อาจารย์มีตำราแจกให้กับนักศึกษา

ฟาตีฮะห์ โตะลู
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ การพัฒนาเด็กบริบาลควรพัฒนาในทุกๆด้านเพราะการพัฒนาพัฒนาการของควรเด็กพัฒนาควบคู่กันทั้ง การพัฒนาด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ สติปัญญา และสังคม และถ้าหากเราพัฒนาไปเฉพาะด้านอาจจะทำให้ พัฒนาการของเด็กไม่สมบูรณ์เป็นเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับพัฒนาการ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สอนใหม่ทั้งหมด เพราะเท่าที่เรียนกับอาจาย์สุภาพเรียนได้เรียนไม่กี่สัปดาห์เอง ตรงกับวันหยุดบ้าง อาจารย์ไม่สบายบ้างคะและ อาจารย์สุภาพเสียงเบาด้วย บางครั้งไม่ได้ยินที่อาจารย์สอนเลย คะ

อาซีเยาะ มะเซ็ง
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ควรพัฒนาทุกๆด้านคะ เพราะหากพัฒนาด้านเดียวจะทำให้การพัฒนาด้านอื่นไม่สมบูรณ์ ทำให้เกิดการล้าช้าในพัฒนาการของเด็ก

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สอนเรื่องการจัดโปรแกรมของเด็กบริบาลค่ะ และอยากให้มีเอกสารประกอบการเรียนด้วยค่ะ

ฮายาตี ตูหยง รหัส.405110043 ชั้นปีที่ 2 ห้อง 1 โปรแกรมการศึกษาปฐมวัย
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าด้านร่างกาย มีความสำคัญมากในเด็กวัยนี้ เพราะเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตเป็นวัยที่ร่าเริง ที่กำลังเล่นและเริ่มมีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย ถ้าพัฒนาการด้านร่างกายช้าหรือไม่ได้รับการพัฒนาจะทำให้พัฒนาการทางด้านต่างๆช้าลงตามไปด้วย ถ้าเด็กในวัยน้ มีความพร้อมในทุกด้านก็จะเป็นจุดสำคัญที่จะช่วยให้พัฒนาการด้านอื่นๆดีอีกด้วย

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ดิฉันอยากให้อาจารย์สอนเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดโปรแกรม ให้ครอบคลุมกับเนื้อหามากที่สุด และอยากให้อาจารย์สรุปเนื้อหาที่ง่ายๆและเข้าใจ

สีตีฟาตีเมาะ กือดี
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ การพัฒนาเด็กบริบาลในด้านที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด คือ ด้านร่างกาย เพราะ เด็กกำลังอยู่ในวัยเจริญเติบโต จึงจำเป็นในการพัฒนาด้านร่างกาย

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจรย์สอนในเรื่อง การจัดโปรแกรม เพราะอาจารย์ไม่ค่อยเข้าสอนและเวลาสอนเสียงเบามาก

นางสาวเมยาวี อาดำ
IP: xxx.173.233.20
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ คิดว่าน่าเป็นด้านร่างกายค่ะ เพราะ ในเด็กบริบาลอายุระหว่าง 0-2 ขวบ ยังเล็กอยู่ควรพัฒนาด้านนี้ก่อนเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อให้แข็งแรงเพื่อที่จะทำกิจกรรมต่างๆได้ เช่น การตักข้าวเข้าปาก การหัดจับดินสอ การกระโดด เป็นต้น แต่ด้านอื่นๆก็มีส่วนช่วยในการพัฒนาเช่นกันเพราะในเด็กปฐมวัยนั้นควรส่งเสริมให้ครบทุกด้านควบคู่กันไปค่ะ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ก็อยากให้อาจารย์เพิ่มเติมในหัวข้อการจัดโปรแกรม ซึ่งอาจารย์สุภาพได้สอนค้างไว้ค่ะ ส่วนที่อาจารย์มอบหมายงานมานี้ก็ช่วยได้เยอะมากแล้วในส่วนของคะแนนเก็บ ส่วนใหญ่ก็ดีแล้วค่ะ

รอซือน๊ะ มะสือนิ
IP: xxx.173.233.20
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ด้านร่างกายค่ะ เพราะว่า ด้านนี้ต้องเป็นพื้นฐานของการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การเดิน การวิ่ง การกระโดด ดังนั้นด้านร่างกายจึงควรพัฒนาก่อน

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ขอให้มีเอกสารเพิ่มเติมบ้างในหัวข้อที่สำคัญๆ เช่น การจัดโปรแกรมการศึกษาของเด็กปฐมวัยค่ะ

นางสาวรอกีเย๊าะ สะนิ 405110020
IP: xxx.173.233.20
เขียนเมื่อ 

.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลมีความสำคัญในทุกๆแต่เด็กบริบาลอายุ 0-2 ปีพัฒนาทางด้านร่างกายสำคัญที่สุดเพราะเด็กในวัยนี้จะพัฒนากล้ามเนื้อให้แข็งแรงเพื่อทำกิจกรรมที่ตัวเองชอบและร่างกายกำลังเติบโตเพราะเด็กในจะเล่นเป็นส่วนใหญ่จากนั้นก็จะพัฒนาในขั้นต่อๆไปเป็นลำดับขั้น

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบอยากให้อาจารย์สอนเรื่องการจัดโปรแกรมเด็กบริบาลให้มากและมีเอกสารในการเรียนและสอดคล้องกับบทเรียน

นางสาวอาดีบะห์ บาเหะ
IP: xxx.173.233.20
เขียนเมื่อ 

1. นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ไม่ว่าจะเป็นททางด้านใดก็ตาม ดิฉันคิดว่าทุกด้านก็มีความสำคัญ แต่ดิฉันคิดว่าด้านร่างกายมีความสำคัญมากกว่า เพราะว่าร่างกายเด็กจะต้องมีการพัฒนาเป็นอันดับแรก หากร่างกายเด็กไม่แข็งแรง เด็กก็จะไม่มีความพร้อมที่จะพัฒนาด้านอื่น เพราะฉนั้นดิฉันคิดว่าร่างกายเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะต้องพัฒนา

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ เท่าที่ได้เรียนกับอาจารย์สุภาพแล้ว ยังไม่เข้าเนื้อวิชาเลยค่ะ จึงอยากให้อาจารย์เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของการจัดโปรแกรมเด็กบริบาลค่ะ เพื่อที่นักศึกษาจะได้มีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น

นางสาวฟาตีเมาะ ดอเลาะบองอ
IP: xxx.123.139.55
เขียนเมื่อ 

1. นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ การพัฒนาเด็กบริบาลนับตั่งแต่แรกเกิด-2ขวบ ข้าพเจ้าคิดว่าสำคัญทุกด้านค่ะ โดยเฉพาะด้านร่างกายในเรื่องของการเจริญเติบโตของอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายต้องมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย หากมีร่างกายที่สมบูรณ์ก็จะส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้และสามารถพัฒนาในด้านอื่นๆต่อไปได้ค่ะ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สอนในเรื่องของการจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กบริบาลให้ละเอียดกว่านี้ค่ะ เท่าที่ได้เรียนมายังไม่ค่อยเข้าใจ รู้เพียงแค่ความหมายเท่านั้น และอยากให้อาจารย์จัดทำเอกสารประกอบการเรียนเพื่อจะได้นำไปอ่านและทบทวนด้วยตัวเองได้ค่ะ

นางสาวอานิสา อาแยกาจิ
IP: xxx.183.195.163
เขียนเมื่อ 

1. นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ เด็กบริบาลคือเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด - 2 ขวบ ดังนั้นเด็กวัยนี้จึงต้องมีการพัฒนาทางด้านร่างกายเป็นหลักและควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านอารมณ์ ด้านสติปัญญาและด้านสังคมไปพร้อมๆกันเพื่อการเจริญเติบโตของเด็กวัยนี้

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์ช่วยสอนถึงเรื่องการจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กบริบาลให้ละเอียดและเข้าใจได้ง่ายที่สุดค่ะ ถ้ามีเอกสารเป็นตัวเสริมก็จะเป็นการดีค่ะ

นางสาวนูรฮาซามี แมเฮาะดำ รหัส074 ห้อง 2
IP: xxx.173.187.109
เขียนเมื่อ 

1. นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าด้านร่างกายสำคัญที่สุดเพราะว่าร่างกายเด็กจะต้องมีการพัฒนา หากร่างกายเด็กไมได้รับการพัฒนาร่างกายเด็กก็จะไม่แข็งแรง เด็กก็จะไม่มีความพร้อมที่จะพัฒนาในด้านอื่น ๆ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ดิฉันอยากให้อาจารย์เริ่มสอนใหม่หมดเลยเท่าที่ดิฉันเรียนกับอาจารย์สุภาพดิฉันไม่เข้าใจเลยเพระอาจารย์ท่านพูดเบามาก

และอยากให้อาจารย์จัดทำเอกสารประกอบการเรียนเพื่อจะได้นำไปอ่านและทบทวนด้วยตัวเองด้วยค่ะ

นางสาวบารียะ ดือเระห์ รหัส 073 ห้อง 2
IP: xxx.173.187.109
เขียนเมื่อ 

1. นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ เด็กบริบาลควรได้รับการพัฒนาทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมไปพร้อมๆกันเพระถือว่าทุกส่วนมีความสำคัญเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่วัยอนุบาลและเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพที่ดีในวันข้างหน้า

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์เริ่มสอนใหม่ทั้งหมด เพราะเท่าที่เรียนมาไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไร ( ขอเกรดดีๆนะคะอาจารย์ )

อับดุลซูโก ลือแบลูวง ห้อง 2 รหัส405110095
IP: xxx.29.32.240
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมาก ที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ผมคิดว่าใน ด้านร่างกายและจิตใจมีสำคัญและเหมาะสมที่สุดสำหรับเด็กในวัยนี้ เพราะร่างกายและจิตใจต้องพร้อมต้องมาควบคู่กันอยู่เเล้ว ถ้าร่างกายพร้อมจิตใจพร้อมก็จะนำไปสู่การเรียนรู้ การพัฒนาในด้านต่างๆได้ดีครับผม

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ผมอยากให้อาจารย์สอนเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมสำหรับเด็กบริบาล

นายวรันธร บุสนาม ห้อง2 405110079
IP: xxx.147.94.130
เขียนเมื่อ 

1. นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่ สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ผมคิดว่าการพัฒนาเด็กในวัยบริบาลนี้ควรจะมีการพัฒนาในทุกๆด้านอย่างเหมาะสมกับวัย เเต่สิ่งที่ควรพัฒนามากที่สุดคือด้านทางการเเละจิตใจเพราะเมื่อร่างกายพร้อมจิตใจพร้อมเด็กก็พร้อมที่จะรับเเละพัฒนาในทุกด้านได้ดียิ่งขึ้นอย่างเหมาะสมกับวัยมากที่สุด

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สอนเพิ่มเติมในเรื่องของการจัดการสอนเเละการจัดกิจกรรมให้กับเด็กในวัยบริบาลครับ

เขียนเมื่อ 

ครูมาอ่านคำตอบและคำแนะนำจากพวกเราทุกคนแล้ว พรุ่งนี้จะเตรียมเอกสารไปให้ทั้ง 3 ห้องนะ

น.ส.เมทินี ศรีแดง 405110088
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ด้านสังคม เพราะ การพัฒนาด้านสังคมจะสามารถช่วยพัฒนาในทุกๆด้านด้วย

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์อธิบายคำว่า การจัดโปรแกรมสำหรับเด็กบริบาล ว่าเป็นอย่างไร เน้นเรื่องจัดโปรแกรมเพื่อใช้ได้จริง

ซูไรณี มะนอ 405110067 ห้อง2
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ด้านสังคม เพราะ การที่เราพัฒนาในด้านนี้ก็จะเน้นให้เด็กสามารถเข้ากับคนอื่นได้ง่าย และนำไปสู่ในการรียนต่อไปได้ดีค่ะ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์แจกเอกสารการจัดโปรแกรมสำหรับเด็กบริบาลและอธิบายเนื้อหาที่เรียน

นางสาว รอฮานา วาจิ ห้อง 2 405110052
IP: xxx.147.94.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าด้านร่างกายและด้านสติปัญญาสำคัญที่สุด เพราะว่าทั้งสองด้านนี้จะต้องมีการพัฒนา หากทั้งสองด้านนี้ไม่ได้รับการพัฒนาเด็กก็จะไม่มีความพร้อมที่จะพัฒนาในด้านอื่น ๆ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ดิฉันอยากให้อาจารย์เริ่มใหม่ทั้งหมด เพราะเท่าที่เรียนกับอาจารย์สุภาพดิฉันไม่เข้าใจ เพราะเสียงของอาจารย์เบามาก

พาอีซ๊ะ สะโต
IP: xxx.147.94.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลนั้นทุกด้านมีความสำคัญทั้งนั้นแต่ดิฉันจะเน้นเรื่องการพัฒนาด้านอารมณ์เด็กและร่างกายเพราะเด็กในวัยนี้ต้องส่งเสริมทางด้านอารมณ์จิตใจและร่างกาย

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สอนใหม่ทั้งหมดและให้อาจารย์แจกเอกสารประกอบการเรียนด้วยค่ะเพราะเรียนกับอาจารย์สุภาพไม่เข้าใจเลยค่ะ

พาอีซ๊ะ สะโต ห้อง 2 รหัส 0080
IP: xxx.147.94.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลนั้นทุกด้านมีความสำคัญทั้งนั้นแต่ดิฉันจะเน้นเรื่องการพัฒนาด้านอารมณ์เด็กและร่างกายเพราะเด็กในวัยนี้ต้องส่งเสริมทางด้านอารมณ์จิตใจและร่างกาย

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สอนใหม่ทั้งหมดและให้อาจารย์แจกเอกสารประกอบการเรียนด้วยค่ะเพราะเรียนกับอาจารย์สุภาพไม่เข้าใจเลยค่ะ

เห็นด้วยกับคุัณ พาอีซ๊ะ สะโต ครับเพราะเด็กบริบาลจะต้องได้รัีบการหพัฒนาด้านอารมณ์ และร่างกายให้มีครามพร้อมที่ดี

นูรีซา บินมะ รหัส 405110062 การศึกษาปฐมวัย ห้อง 2
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กวัยบริบาลจะต้องพัฒนาเด็กในทุกๆด้านแต่เด็กในวัยนี้ควรเน้นทางด้านอารมณ์และทางด้านร่างกายเพราะเด็กในช่วงนี้จะต้องส่งเสริมและพัฒนาทางด้านอารมณ์จิตใจ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ดิฉันอยากจะให้อาจารย์ช่วยแจกเอกสารเพราะว่าใกล้จะสอบแล้วไม่ค่อยจะมีเอกสารให้อ่านสักเท่าไรค่ะ

ยาวีตา ลาเด็ง รหัส 405110091 การศึกษาปฐมวัย ห้อง 2
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าเด็กบริบาลนั้นมีความสำคัญทุกด้านไม่ว่าทางด้านร่างกาย ทางด้านอารมณ์ ด้านสังคม และทางด้านสติปัญญา เพราะว่า เด็กวัยนี้จะต้องส่งเสริมในทุกด้านและพัฒนาไปเรื่อยๆจนโต

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อาจารย์สุภาพแจกเอกสารและแนะนำเกี่ยวกับหนังสือเรียน

อยากให้อาจารย์สอนใหม่เพราะว่าดิฉันไม่เข้าใจที่อาจารย์สุภาพสอน

รุสนา แวมะ รหัส405110093 การศึกษาปฐมวัยห้อง 2
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบดิฉันคิดว่าการที่จะพัฒนาเด็กบริบาลนั้นจะพัฒนาในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา แต่ดิฉันจะเน้นเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านสังคมเพราะเด็กในวัยนี้ต้องการที่จะเล่นกับเพื่อน

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์แจกเอกสารและทบทวนบทเรียนอีกครั้งเพราะนี้ใกล้จะถึงเวลาสอบแล้วค่ะ

นางสาว สามีฮะ มะแซ รหัส 113 ห้อง 3
IP: xxx.147.94.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ทุกๆพัฒนาการนั้นมีความสำคัญทุกด้าน แต่ที่สำคัญที่สุดคือ พัฒนาการทางด้านอารมณ์ เพราะว่าอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากกับเด็ก ถ้าเด็กมีอารมณ์ที่ดีทุกพัฒนาการก็จะตามมา

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ จากที่อาจารย์สอนก็ดีอยู่แล้ว หลังจากนี้ก็อยากให้อาจารย์สอนต่อจากอาจารย์ก่อนเพื่อจะให้มีความต่อเนื่องกัน

สาอุดะ สาอุ
IP: xxx.29.32.240
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่ สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลที่สำคัญก็คือด้านอารมณ์และจิตใจ เพราะเด็กในวัยนี้ยังไม่ต้องการอะไรมาก นอกจากการส่งเสริมทางด้านอารมณ์และจิตใจเท่านั้นค่ะ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ดิฉันอยากให้อาจารย์เริ่มสอนเรื่องการจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กบริบาลใหม่ค่ะ เพราะตั้งแต่เรียนมาดิฉันไม่เข้าใจเลย และอยากให้อาจารย์แจกเอกสารด้วยน่ะค่ะ

เกาซัร สะไร
IP: xxx.29.32.240
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่ สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ดิฉันคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านอารมณ์มากที่สุด เพราะเด็กวัยนี้ยังไม่ค่อยที่จะเข้ากลุ่ม เราควรที่จะส่งเสริมทางด้านอารมณ์ให้มากที่สุด เพื่อที่จะให้เด็กมีพัฒนาการได้ดีขึ้น

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

อยากให้อาจารย์สอนเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการเลี้ยงดูเด็ก วัยแรกเกิดถึง 3 ปีตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และแจกเอกสารเพิ่มเติมเพื่อเตรียมตัวสอบค่ะ

นางสาว กามีละห์ เจ็มะ รหัส 405110094 ห้อง 2
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ด้านสติปัญญา พัฒนาการด้านสติปัญญา หมายถึง พัฒนาการในระยะความคิดแบบก่อนกฎเกณฑ์ คือ เด็กมีความคิดเชื่อมโยงสิ่งต่างๆที่รับรู้ และใช้ความคิดในการแก้ปัญหาได้

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ ให้มีหนังสือเรียน

ฟาตาฮ๊ะ เจะเงาะ
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ การพัฒนาเด็กบริบาลควรพัฒนาทุกๆด้านไปพร้อมๆกันทั้งทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา เพราะเด็กในวัยนี้จะมีพัฒนาการดีสามารถรับสิ่งที่เราให้ได้ดี

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สอนเนื้อหาในรายวิชาให้ได้มากที่สุดและสรุปเนื้อหาที่สำคัญๆให้เข้าใจง่าย

นางสาว อามีเนาะ สะแลแม รหัส 007 ห้อง 1
IP: xxx.173.232.170
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ดิฉันคิดว่าควรพัฒนาในด้านร่างกาย เพราะถ้าร่างกายของเด็กยังไม่พร้อมเด็กก็ไม่สามารถทำกิจกรรมอื่นๆได้อย่างเติมที่และจะ

พัฒนาในด้านอื่นๆควบคู่กันไป

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้มีหนังสือจะได้เอาไว้อ่านสอบ

นางสาวสุไรนี อาบูบากา
IP: xxx.173.195.248
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ด้านร่างกาย เพราะ เด็กในวัยนี้เป็นวัยที่สำคัญในการพัฒนาในส่วนต่างๆของร่างกาย เพื่อที่จะให้ร่างกายของเด็กเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้มีเอกสารประกอบการเรียน

IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ การพัฒนาเด็กบริบาลควรพัฒนาทุกๆด้านไปพร้อมๆกันทั้งทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา แต่ดิฉันคิดว่าควรจะเน้นในเรื่องการพัฒนาทางด้านสังคม เพราะเด็กยังมีพื้นฐานทางด้านนี้น้อยมาก ควรให้เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกับผ้อื่น การอยู่ร่วมกันในสังคม

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สรุปเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องการจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กบริบาลค่ะ และอยากได้เอกสารประกอบการเรียนด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

นางสาวอัจฉรา ฮู่ รหัส 106 ห้อง 3
IP: xxx.29.32.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ การพัฒนาเด็กบริบาลควรพัฒนาทุกๆด้านไปพร้อมๆกันทั้งทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา แต่ดิฉันคิดว่าควรจะเน้นในเรื่องการพัฒนาทางด้านสังคม เพราะเด็กยังมีพื้นฐานทางด้านนี้น้อยมาก ควรให้เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกับผ้อื่น การอยู่ร่วมกันในสังคม

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สรุปเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องการจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กบริบาลค่ะ และอยากได้เอกสารประกอบการเรียนด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

นางสาวมาเรียนิง เปาะเซ็ง
IP: xxx.147.94.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ด้านอารมณ์ เพราะการพัฒนาด้านอารมณ์ เมื่อมีการจัดโปรแกรมการพัฒนาเด็กบริบาล มีการจัดกิจกรรมหรือจัดประสบการณ์ จะทำให้เด็กมีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง เพลิดเพลิน และเด็กได้รับความสนุกสนานจากการจัดประสบการณ์ การจัดโปรแกรมการพัฒนาเด็กบริบาลนี้ควรให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆ เพราะจะได้รู้จัก สนิทสนมกับเพื่อนมากขึ้น

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สรุปเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กบริบาลค่ะ และมีเอกสารประกอบการเรียน

นางสาวเสาวภา พรหมนิมิตร
IP: xxx.147.94.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ด้านสติปัญญา เพราะ เด็กๆจะมีความคิดความจำที่ดีเยี่ยม เมื่อได้จัดโปรแกรมการพัฒนาเด็กบริบาล เด็กๆสามารถได้ทำกิจกรรมต่างๆ และได้มีประสบการณ์ เด็กได้หัดคิด หัดทำ ด้วยตนเอง แล้วเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เด็กๆไม่เคยได้เห็นมาก่อน ดังนั้นเด็กๆจะจดจำและมีความคิดริเริ่ม และความคิดสร้างสรรค์

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับวิชานี้ และมีเอกสารประกอบการเรียนด้วยค่ะ

นางสาวยาลิณี ใบหมาดปันจอ
IP: xxx.147.94.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ด้านร่างกาย เพราะ การที่จะพัฒนาเด็กบริบาลร่างกายของเด็กจะต้องมีความพร้อมสามารถรับรู้การเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆและร่างกายเจริญเติบโตตามวัย เมือร่างกายมีความพร้อมแล้วก็จะสามารถพัฒนาด้านอื่นๆให้กับเด็กบริบาล

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้ครูสรุปเนื้อหาที่สำคัญๆเกี่ยวกับวิชานี้ และมีเอกสารประกอบการเรียนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

นางสาวสุดารัตน์ อินทรัตน์
IP: xxx.147.94.130
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ ด้านสังคม เพราะ ด้านสังคมมีการจัดกิจกรรม เพื่อให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ มีการช่วยเหลือซึงกันและกันรู้จักแบ่งปัน มีน้ำใจให้กับเพื่อนๆ รู้จักการให้อภัย รู้จักแพ้ รู้จักชนะ ในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และควรจัดให้เด็กได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ อยากให้อาจารย์สอนเนื้อหาในรายวิชาให้ได้มากที่สุดและสรุปเนื้อหาที่สำคัญๆให้เข้าใจง่าย

นางสาวยารมี อีบอ 405110131
IP: xxx.173.199.97
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ. ด้านร่างกาย เพราะเด็กจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์ เด็กจะต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆที่จะเรียนรู้ หากร่างกายเด็กไมได้รับการพัฒนาร่างกายเด็กก็จะไม่แข็งแรง เด็กก็จะไม่มีความพร้อมที่จะพัฒนาในด้านอื่น ๆ ค่ะ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ. อยากให้อาจารย์สรุปเนื้อหาสาระที่สำคัญๆเกี่ยวกับวิชานี้ และควรมีเอกสารประกอบการเรียนด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

นางสาววัชชีรา หามะ 405110137
IP: xxx.173.199.97
เขียนเมื่อ 

.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ. พัฒนาการด้านร่างกาย เพราะ เด็กวัยนี้จะต้องมีทักษะพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวและสามารถใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย จึงต้องพัฒนาการให้เด็กได้ช่วยเหลือตนเองในการปฎิบัติกิจวัตรประจำวัน

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ.อยากให้อาจารย์สรุปเนื้อหาที่สำคัญๆเกี่ยวกับวิชานี้ และควรมีเอกสารประกอบการเรียนด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

นางสาวสุไรยา เจ๊ะหลง 405110116
IP: xxx.173.199.97
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ.ด้านสติปัญญา เพราะ เด็กๆจะต้องมีความคิดความจำที่ดีเยี่ยม เพื่อให้เด็กสามารถได้ทำกิจกรรมต่างๆ เด็กได้หัดคิด หัดทำ ด้วยตนเอง แล้วเรียนรู้สิ่งใหม่ๆดังนั้นเด็กๆจะจดจำและมีความคิดริเริ่ม และความคิดสร้างสรรค์

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ. อยากให้อาจารย์สอนเนื้อหาในรายวิชาให้ได้มากที่สุดและสรุปเนื้อหาที่สำคัญๆให้เข้าใจง่ายค่ะ

นางสาวนูรวาตี อาแยกาจิ 405110139
IP: xxx.173.232.8
เขียนเมื่อ 

1.นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาเด็กบริบาลในด้านใดที่สำคัญและเหมาะสมกับวัยมากที่สุด ให้เลือกระหว่างด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และกรุณาให้เหตุผลประกอบ

ตอบ.ด้านร่างกาย เพราะการพัฒนาเด็กทางด้านร่างกายถือว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก เมื่อร่างกายของเด็กมีการเคลื่อนไหวทำให้ร่างกายเกิดความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาและทำให้เด็กเกิดความพร้อมที่จะประกอบกิจกรรมทางด้านต่างๆได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

2.ในส่วนที่อาจารย์สุภาพสอนไปแล้วนั้น อยากให้ครูเพิ่มเติมหรือเน้นเนื้อหาสาระใดเป็นพิเศษ หรือว่ามีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ตอบ. อยากให้อาจารย์สอนแบบเข้าใจง่ายๆครอบคลุมเนื้อหาสาระการเรียนให้มากที่สุด ขอบคุณค่ะ.

นางสาวอาซีย๊ะ สาแมง 405110133
IP: xxx.157.235.181
เขียนเมื่อ 

1.นักเรียนมีวิธีการอย่างไรในการดำเนินกิจกรรม

ตอบ ในการดำเนินกิจกรรมก็จะเริ่มโดยการจัดกิจกรรมประจำวัน มีการต้อนรับเด็กหน้าประตู การทำกิจกรรมหน้าเสาธง กิจ กรรมการจัดประสบการณ์ในห้องเรียน กิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมให้เด็กได้เล่นอิสระเล่นกลางแจ้ง ฯลฯ เพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมในแต่ละวันอย่างหลากหลาย

2.ได้รับประโยชน์อะไรบ้างในการทำงานเป็นทีม

ตอบ 1.ได้ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม

2.ได้ฝึกความสามัคคี

3.ได้ฝึกการเสียสละ อดทน

4.ได้ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

นางสาวรอกีเยาะ ลือมาน๊
IP: xxx.42.86.10
เขียนเมื่อ 

1.นักเรียนมีวิธีการอย่างไรในการดำเนินกิจกรรม

2.ได้รับประโยชน์อะไรบ้างในการทำงานเป็นทีม

ตอบ 1.จากการที่ได้ทำกิจกรรมในวันนั้น ขั้นแรกก็ได้ประสานงานกับสมาชิกในห้องว่าใครมีความคิดเห็นที่จะเสนอกิจกรรมที่จะนำมาเสนอต่อเพื่อนๆ จากนั้นก็ตกลงกันเรียบร้อย ต่อไปก็มีการนัดเจอกันเพื่อที่จะทำการสาธิตก่อนที่จะออกมานำเสนอต่อหน้าอาจารย์และเพื่อนๆ

2.จากการที่ได้ทำงานกันในวันนั้น สิ่งที่ได้รับเป็นสิ่งแรกก็คือ ความสามัคคีและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ก็คือการที่จะทำอะไรก่อนที่ประสบความสำเร็จก็มักจะเจอกับอุปสรรคหลายอย่าง แต่เมื่อสมาชิกในห้องมีความสามัคคีกันก็สามารถพ้นจากอุปสรรคเหล่านั้นได้

รหัสนักศึกษา 405110141

นางสาวสุพัฒตรา กงล้อม
IP: xxx.29.57.211
เขียนเมื่อ 

หนูคิดว่าเด็กในวัยนี้ล้วนแต่ต้องได้รับการพัฒนาการทุกด้านไปพร้อมๆกันหากต้องให้เลือกหนูคิดว่าด้านร่างกายค่ะเพราะเด็กในวัยนี้เมื่อมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ทุกด้านก็พร้อมที่จะพัฒนา

haha....อยากตอบด้วย....อิอิ

krisda
IP: xxx.173.193.141
เขียนเมื่อ 

ดีมากจ้า ที่มาช่วยตอบ

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น