ประวัติศาสตร์ สุโขทัย เรื่อง บุคคลสำคัญ

สิ่งที่เราควรจดจำ บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ สุโขทัย

 

พระมหากษัตริย์ของอาณาจักรสุโขทัย

                   อาณาจักรสุโขทัยมีอายุ 200 ปีประกอบด้วยราชวงศ์พระร่วงและมีพระมหากษัตริย์ทั้งหมด 9 พระองค์โดยเริ่มจากพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เรื่อยจนมาถึงพระมหาธรรมราชาที่ 4  ก่อนที่จะล่มสลายกลาย เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ หรือพระนามเดิม

                  พ่อขุนบางกลางหาวมีพระมเหสีพระนามว่านางเสือง  มีพระราชโอรส 3 พระองค์ และพระราชธิดา 2 พระองค์  ก่อนที่จะสถาปนากรุงสุโขทัย   พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงครองเมืองบางยาง  ต่อมาร่วมมือกับพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราดทำการขับไล่ขอมออกจากดินแดนประเทศไทย  แล้วสถาปนากรุงสุโขทัยขึ้นในปี พ.ศ. 1782 และได้ปราบดาภิเษกเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์  ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง

 

พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์

                   พ่อขุนบางกลางหาวได้ร่วมกับพ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองราด  แห่งราชวงศ์ศรีนาวนำถม

รวมกำลังพลกันขับไล่ ขอม โดยพ่อขุนบางกลางหาวตีเมือง ศรีสัชนาลัย และเมืองบางขลงได้  ส่วน

พ่อขุนผาเมืองตีเมืองสุโขทัยได้ก็ได้มอบเมืองสุโขทัยให้พ่อขุนบางกลางหาวพร้อมพระขรรค์ชัยศรีทรงพระนามว่า"ศรีอินทรทิตย์"  ได้แผ่ขยายดินแดนกว้างขวางมากออกไปทางใต้ขยายลงไปถึงเมือง “พระบาง ”การศาสนาและการติดต่อค้าขายในรัชสมัยของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ได้มีการติดต่อกับ นครศรีธรรมราช ในด้านพระ พุทธศาสนา สาย ลังกา วงศ์  และได้รับ พระพุทธสิหิงค์ มายังกรุงสุโขทัยประมาณปี พ.ศ. 1800 ด้านการค้ามีหลักฐาน บ่งบอกว่ามีการค้ากับต่างประเทศเป็นสินค้าประเภทของป่าและเครื่องปั้นดินเผาเพราะมีหลักฐานว่า เตาทุเรียง ในอาณาบริเวณกรุงสุโขทัยและ

ศรีสัชนาลัยมีมาก่อนสมัยสุโขทัยหลายร้อยปี

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากคะ ชอบอ่านประวัติศาสตร์มากคะ