ชมบรรยากาศวันเด็กแห่งชาติ 2553 ที่คณะแพทย์ มข.

เป็นภาพบางส่วนนะคะ

 • คณะแพทยศาสตร์ จัดงานวันเด็กยิ่งใหญ่เช่นทุกปี หลายหน่วยงานส่งแผนจัดงานวันเด็กขอรับงบสนับสนุนผ่านรองคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษและหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มีมากกว่า 30 รายการ 

 • โดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กกว่า 2,000 คน มีเวทีกลางจัดให้เด็กมาแสดงความสามารถได้รับรางวัลทุกรายการ 

 • นอกจากนี้ยังมีการลงทะเบียนรับแบบผ่านรายการวันเด็กจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ของหน่วยบริการให้ประทับตราดาวผ่านด่าน ให้เด็กนำมาแลกรางวัลจากกองกลางไปแบบง่าย ๆ ของรางวัลมีมูลค่ากว่า 30,000 บาท 

 • แต่ละหน่วยงานมีงบดำเนินงานตามที่ส่งแผนให้คณะตามกำหนดเวลาก่อนวันจัดงาน อีกส่วนได้จากงบบริจาค บางหน่วยส่งแผนไม่ทันก็มาจัดโดยงบหน่วยงานและงบบริจาค และกำหนดให้จัดเป็นผลงานด้านบริการวิชาการแก่สังคมตามยุทธศาตร์และกลยุทธของคณะฯ

 • ช่วงเช้า พยายามเก็บภาพบรรยากาศมาฝาก แต่ก็ต้องรีบไปจุดบริการของตนเอง  หลังเวีทีกลาง เดินผ่านจุดบริการต่างๆ ตามเส้นทางบริการไปบริเวณจัดงานวันเด็กภายในคณะ

อาทิ เช่น

 • ทีมนี้ของแผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด (OR)ค่ะ

 • OR จัดแหล่งการเรียนรู้ เกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนการผ่าตัด การเตรียมผ่าตัด การสวมชุดผ่าตัด การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด ฯ

 • นี่ก็คือ  ของทีมภาควิชาวิสัญญีวิทยา

 • จัดเวทีให้เด็กมาแสดงความสามารถและลุ้นรับรางวัลกว่า 200  ชิ้น

 

 • ซุ้มบริการของแผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม

 • ของแผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม จัดต้นผ้าป่าลูกโป่งและรางวัล เด็กต้องมาลงทะเบียนทำกิจกรรมเรียนรู้เสริมพัฒนาการโดยการวาดภาพระบายสีค่ะ

 • นี่ของแผนกการพยาบาลสูตินรีเวชกรรม ระหว่างเดินทางผ่าน ยังเตรียมงานอยู่ค่ะ

 • เด็ก แต่งตัวสวยงาม รอเข้าร่วมกิจกรรม 

เดินต่อมา เอ๊ะอะไร

 • น้องนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ก็มาร่วมทำดีเพื่อน้อง ทำลูกโป่งรูปต่างๆ และแจกไอศครีมให้เด็ก ๆ ด้วยค่ะ

 • มุมนี้ ลงทะเบียน 2 โรงทาน 

 • เน้นอาหารที่มีประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็ก ไม่อ้วน ไร้พุงค่ะ

 • แจกอาหารเช้า ข้าวเหนียว หมูปิ้ง อาหารกลางวัน น้ำเครื่องดื่มสมุนไพร และผลไม้จากโรงทานของงานบริการพยาบาล และโรงทานบารมีทาน เสริมอาหารจากส่วนกลางซึ่งรับผิดชอบโดยงานโภชนาการ ทั้งอาหาร ไอศครีม เครื่องดื่มค่ะ  

 • หน่วยกู้ชีวิต โดยคุณนิตยา วอแพง ก็มาจัดแสดงการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยค่ะ

 • ก็มาถึงเวทีกลาง  รับลงทะเบียนทีมเด็กที่จะเข้ามาแสดงที่เวทีกลางค่ะ

 • ทีมแรกของวันเด็กปีนี้ หลังพิธีเปิด "รำเทพธิดาลำซิ่ง" อิทธิพลจากละครทีวีค่ะ

ตอนนี้หมดสิทธิ์เก็บข้อมูลฐานอื่นแล้วค่ะ

 • ต่อไปก็มาแผนกการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่ตัวเองรับผิดชอบแล้วค่ะ

 • พวกเราจัดบริการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ "อุบัติเหตุและฉุกเฉิน"

ทำอะไรบ้าง

 • ลงทะเบียน รับแบบบันทึกสะสมกิจกรรมรับรางวัล

 • โดยเด็กต้องเลือกคำถาม

 • เข้าฐานหาคำตอบ 3 ฐาน และศึกษาจากบอร์ดวิชาการ  ครอบคลุมสถานการณ์อุบัติเหตุและการป้องกัน การป้องกันอุบัติเหตุจราจร บาดแผล การปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้าย และการนำส่งโดยรถพยาบาล  ครบวงจร ค่ะ

 

ประเมินกิจกรรมวันเด็กของทีม AE

 • มีเด็กลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเรียนรู้ จำนวน 337 คน เป็นเด็กวัยอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา ยอดนี้ถ้ารวมผู้ปกครองและเด็กเล็กๆ เข้าฐานประมาณ 1,000 คนได้ค่ะ 

 • ผลการประเมิน  ส่วนใหญ่พึงพอใจต่อกิจกรรมเรียนรู้มีความพึงพอใจชอบรูปแบบการเรียนรู้ระดับมากถึงมากที่สุด แบ่งเป็น

 • ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดกิจกรรม ร้อยละ 96

 • ประโยชน์ที่ได้รับ ร้อยละ 94.50 

 • การบริการของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 96.50

 • ความพึงพอใจโดยรวม ร้อยละ 97.50  

 • หลายคนบอกตื่นเต็น และบอกว่าจะป้องกันตนเองไม่ยอมให้ตัวเองเกิดบาดแผลค่ะ 

 • บาดแผลที่ชอบแต่งมากที่สุด แต่งเหมือนที่สุด คือ บาดแผลไฟไหม้ และบาดแผลฉีกขาด

 • นี่คือ นายแบบประชาสัมพันธ์ งาน EMS  1669 ของพวกเราค่ะ   

 • กิจกรรมวันเด็กเสร็จ ประมาณ 12.00 น. ค่ะ 

 • กิจกรรมสุดท้าย คือ เก็บของคืนหน่วยค่ะ

 • ในงานวันเด็กของคณะช่วงสุดท้าย มีให้เด็ก ๆ แข่งกันทำความดีครั้งสุดท้าย คือ การเก็บขยะ ลดโลกร้อน ลุ้นแลกรับรางวัลจากคณะกรรมการกลางอีกด้วยค่ะ  

 • ส่วนวันเด็กที่หน่วยบริการชั้นอื่น ๆ ของคณะไม่สามารถนำมาให้ชมได้นะคะ แต่ที่เด็ก ๆ กล่าวถึงมากที่สุด คือ ไปเรียนรู้และดูสาธิตการผ่าศพครูใหญ่ค่ะ

สรุปกิจกรรมเรียนรู้ เรื่อง "การจัดงานวันเด็ก" ในวันนี้ คือ

 • ผู้บริหารส่วนกลางจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

 • หน่วยงานต้องมีแผนดำเนินกิจกรรมและผู้รับผิดชอบ 

 • สมาชิกทีมต้องร่วมวางแผนและดำเนินกิจกรรมร่วมกัน

 • มีหัวหน้ากลุ่มงานและสมาชิก มีการมอบหมายงานผู้รับผิดชอบตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่การจัดประชุม การเตรียมอุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ การจัดสถานที่ก่อนวันงาน 

 • การจัดกิจกรรมในวันงาน เริ่มตั้งแต่ การลงทะเบียน การจัดเวทีสถานที่ให้เด็กมีส่วนร่วมแสดงแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันตามแผนที่กำหนด และสุดท้าย คือ การประเมินผล เพื่อนำมาปรับแผนพัฒนากิจกรรมในปีต่อไป

 

จบรายงานค่ะ

กัญญา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชาว AE รพ.ศรีนครินทร์ความเห็น (10)

เขียนเมื่อ 

ดีจังเลยครับให้เด็กๆๆได้เรียนรู้ไปด้วย เลือดเทียมเหมือนมากๆๆ ในอนาคตอาจมีเด็กๆๆไปทำงานแบบพี่ๆก็ได้นะครับ

เขียนเมื่อ 

ใช่ค่ะ อ.ขจิตพูดถูก

 • เด็กๆๆได้เรียนรู้ไปด้วย เด็กสนใจ บอกประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุของตนเอง เด็ก ๆ สอบถามเรื่อง ลักษณะบาดแผล การปฐมพยาบาลบาดแผล กระดูกหัก รถพยาบาล อุปกรณ์การแพทย์ แม้กระทั่งวัสดุสิ่งที่นำมาแต่งบาดแผล เลือดเทียม เด็กชอบมาก  
 • พี่ก็คิดเช่นนั้นค่ะ "ในอนาคตอาจมีเด็กๆๆไปทำงานแบบพี่ๆก็ได้"
 • ขอบคุณที่มาแลกเปลี่ยนค่ะ

สนุกและได้เรียนรู้ ค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องพอลล่า

 • วันเด็กพาเด็ก ๆไปเที่ยวไหนคะ
 • ปีหน้าสนใจมาร่วมกิจกรรมวันที่คณะไหมคะ
เขียนเมื่อ 

โอ้โห ดีมากๆค่ะ

อยากเป็นเด็กอีกครั้ง

มีกิจกรรมดีๆแบบนี้

อนาคต ปท.ไม่ขาดแพทย์

และบุคลากรทางการแพทย์แน่นอนค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ใช่ค่ะอาจารย์ เด็กๆ มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพแพทย์มากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ยังไม่สายครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับ ส.ค.ส. ปีใหม่ ค่ะอาจารย์

มีความสุขมากมายเช่นกันนะคะ

เขียนเมื่อ 

พี่ไก่...กัญญาขอบคุณนะคะที่แวะไปเยี่ยม...เมืองไทยสวยงามจริงๆค่ะยืนยันและฟันธง..พี่ไก่สบายดีนะคะ..มีความสุขมากมากค่ะ..เห็นเด็กๆมีความสุขก็ชื่นใจด้วยค่ะ..ว่าแต่ว่ารูปนี้น่ากลัวจริงๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่าน ศน.แอ็ด

 • เป็นรูปบาดแผลไฟไหม้ค่ะ แต่งเองด้วยค่ะ
 • เด็ก ๆ บอก effect เหมือนมาก ชอบให้แต่งแผลนี้ บอกตื่นเต้น หวาดเสียว กลัวด้วยค่ะ